Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-листопад 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
27398575,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
22607702,6
82,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
177111,5
0,6
Переробна промисловість
С
22430591,1
81,9
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
6736461,7
24,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
596794,4
2,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
5249645,2
19,2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
170112,5
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1674453,7
6,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
884702,4
3,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4575181,4
16,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4565103,7
16,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
225769,1
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 09 Січня 2019 p.