Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні-листопаді 2020 року

 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
28608363,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
24174759,7
84,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
47357,3
0,2
Переробна промисловість
С
24127402,4
84,3
з неї
 
 
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
7366005,6
25,7
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
640287,7
2,2
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
5337804,9
18,7
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
580757,8
2,0
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
2023267,5
7,1
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
681708,8
2,4
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
5006297,3
17,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4075254,6
14,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
358349,1
1,3

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 12 Січня 2021 p.