Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності1

 
2010
2011
2012
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
Промисловість2
8126485,6
100,0
10492691,4
100,0
11298246,2
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
229458,9
2,8
320872,8
3,0
153538,0
1,4
Переробна промисловість
6580986,8
81,0
8465062,7
80,7
9145282,2
80,9
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
3038475,9
37,4
3584772,1
34,2
3752214,7
33,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
114564,4
1,4
127642,2
1,2
162896,4
1,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
960168,7
11,8
1336898,0
12,7
1422557,8
12,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
3
3
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3
3
3
3
3
3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
337045,9
4,1
416248,4
4,0
594898,6
5,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
274186,0
3,4
502821,3
4,8
467461,6
4,1
машинобудування
1000635,1
12,3
1515725,0
14,4
1635255,4
14,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
90796,2
1,1
72040,8
0,7
44822,1
0,4
виробництво електричного устатковання
22499,0
0,3
44645,1
0,4
56503,6
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
510769,6
6,3
767964,0
7,3
749706,0
6,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
376570,3
4,6
631075,1
6,0
784223,7
7,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
779146,1
9,6
890496,6
8,5
1005961,1
8,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
1185472,0
14,6
1559701,6
14,9
1858384,9
16,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
130567,9
1,6
147054,3
1,4
141041,1
1,2
Продовження
 
2013
2014
2015
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
тис.грн
у % до підсумку
Промисловість2
10906266,6
100,0
13682926,9
100,0
19425759,3
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
125126,0
1,1
96852,1
0,7
143530,0
0,7
Переробна промисловість
8908245,4
81,7
11731130,9
85,7
16940647,8
87,2
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
3476092,6
31,9
4327453,1
31,6
6527635,3
33,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
145455,2
1,3
206269,4
1,5
281667,4
1,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
1618200,9
14,8
2082244,7
15,2
3109460,9
16,0
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
3
3
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3
3
3
3
3
3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
559111,7
5,1
802592,7
5,9
1330978,7
6,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
289897,2
2,7
328985,4
2,4
397043,9
2,0
машинобудування
1661298,5
15,2
2419466,5
17,7
3424668,7
17,6
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
40621,3
0,4
37999,5
0,3
47149,8
0,2
виробництво електричного устатковання
57274,9
0,5
70750,9
0,5
91126,2
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
810788,5
7,4
1144763,1
8,4
1609394,9
8,3
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
752613,8
6,9
1165953,0
8,5
1676997,8
8,6
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
1038726,4
9,5
1422003,2
10,4
1616880,5
8,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
1731573,2
15,9
1693418,3
12,4
2154805,9
11,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
141322,0
1,3
161525,6
1,2
186775,6
1,0
 

Продовження
 
2016
тис.грн
у % до підсумку
Промисловість2
23378320,5
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
133485,5
0,6
Переробна промисловість
18695646,4
79,9
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
5907485,7
25,3
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
371732,8
1,6
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
4251105,1
18,2
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
3
3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
1555378,2
6,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
469487,1
2,0
машинобудування
4010739,8
17,2
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
37952,6
0,2
виробництво електричного устатковання
114566,7
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
1871716,3
8,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
1986504,2
8,5
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
1891275,9
8,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
4320835,3
18,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
228353,3
1,0

1 Дані сформовано за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності).

2 Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо  конфіденційності статистичної інформації

 

Інформацію оновлено 19 Жовтня 2017