Середні ціни реалізації продукції  сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами у 2017 році1

(сільськогосподарські підприємства; грн за т)
 
Культури зернові та
зернобобові
Насіння культур олійних
Буряк
цукровий фабричний
картопля
Культури овочеві
Культури плодові та ягідні
Сільсько­господарські тварини
(у живій
 масі)
Молоко
яйця, за тис.шт
усього
з них
закритого ґрунту
Січень
3555,5
8799,4
2662,6
2246,9
23049,4
24565,6
7177,0
Січень-лютий
3838,1
8924,0
2881,7
2005,0
15323,0
25583,7
7066,3

1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат. 

 

Інформацію оновлено 20 Березня 2017