Методологічні пояснення

Посівна площа –  площа, яка була зайнята під посівами сільськогосподарських культур і з якої передбачалось одержати врожай звітного року. До її складу входять озимі посіви минулого року, що збереглись до закінчення весняної сівби звітного року; посіви ярих культур звітного року на самостійній площі, включаючи пересів загиблих озимих, площі багаторічних технічних культур (лікарських, ефіроолійних); безпокривні багаторічні трави посіву звітного року; багаторічні трави посіву минулих років на площі, що збиралась у звітному році; посіви у міжряддях садів; посіви попередніх культур на розораних луках і пасовищах з метою їхнього докорінного поліпшення. Посівну площу показано з урахуванням фактичного господарського використання посівів (на зерно, сіно, зелений корм та ін.) та їхньої загибелі.

Виробництво основних сільськогосподарських культур – фактично зібрана продукція (валовий збір) як з основних, так і з повторних і міжрядних посівів.

Виробництво зернових і зернобобових культур (вкл. кукурудзу), соняшнику впродовж року відображено у початково оприбуткованій вазі, овочів – тільки з відкритого ґрунту. Виробництво зернових та зернобобових культур (вкл. кукурудзу), соняшнику за рік наведено у вазі після доробки, овочів – уключаючи продукцію відкритого та закритого ґрунту (посівні площі овочів наведено по відкритому ґрунту).

Урожайність сільськогосподарських культур з 1 га зібраної площі обчислено виходячи з виробництва (валового збіру) з основних, повторних, міжрядних посівів та фактичної площі збирання даної культури; плодоягідних культур – з 1 га площі насаджень у плодоносному віці.

Поголів’я худоби на 1 січня встановлено за даними щорічного обліку і включає поголів’я всіх вікових груп відповідного виду сільськогосподарських тварин.

Виробництво м'яса - маса худоби та птиці, реалізованих на забій. Дані включають як товарний, так і внутрішньогосподарський забій худоби та птиці. Виробництво м'яса протягом року наведено у живій вазі, за рік у цілому – у забійній вазі. Виробництво м’яса у забійній вазі включає м’ясо всіх видів худоби і птиці, жир-сирець, харчові субпродукти (без шкури, голови, хвоста тощо).

Виробництво молока – фактично надоєне коров’яче, овече та козине молоко, незалежно від того, було воно реалізовано чи частина його використана на випоювання телят і поросят. Молоко, яке висмоктане телятами при їх підсосному утриманні, в обсяг виробництва не включено.

 Виробництво яєць включає їх збір від усіх видів домашньої птиці, з урахуванням яєць, що використані на відтворення птиці (інкубація).

Виробництво вовни – фактично настрижена овеча, козина вовна, незалежно від того, була продукція реалізована чи використана на внутрішньогосподарські потреби. В обсяги виробництва не включена вовна, одержана з овчин при їх промисловій переробці (так звана “кисла вовна”). Вагу вовни наведено у фізичній вазі немитої вовни.

Середня ціна реалізації продукції сільського господарства – це вартість одиниці реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції наростаючим підсумком з початку року з урахуванням її якості, але без урахування транспортних, експедиційних та накладних витрат, податку на додану вартість, дотацій.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва відображає відносний рівень змін загальних фізичних обсягів сільськогосподарської продукції, вироблених за певні періоди часу, які обрані для порівняння. За своїм складом цей індекс є індексом валової продукції сільського господарства, яка включає в себе поряд з товарною продукцією, призначеною для реалізації, продукти сільськогосподарського походження, спожиті у процесі виробництва, а саме: насіння і корми, а також роботи, пов’язані з вирощуванням урожаю майбутнього року. Для його обчислення обрана формула Ласпейреса.

 

 

Інформацію оновлено 12 Березня 2016