Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році

 
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
Всього
175106
174683
174822
173540
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
9549
9720
9762
10254
Промисловість
40005
39776
39608
38949
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
1738
1726
1704
1679
Переробна промисловість
31055
30841
30685
30213
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
5397
5405
5429
5272
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1815
1804
1790
1785
Будівництво
3737
3647
3713
3652
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
19895
19880
19948
19636
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10527
10543
10532
10528
Тимчасове розміщування й організація харчування
619
623
627
865
Інформація та телекомунікації
1124
1069
1065
1046
Фінансова та страхова діяльність
1729
1729
1721
1724
Операції з нерухомим майном
1783
1779
1794
1789
Професійна, наукова та технічна діяльність
2055
1996
1985
1922
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1464
1482
1463
1510
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
11589
11571
11591
12335
Освіта
43744
43562
43778
42313
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23653
23621
23574
23283
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3129
3175
3155
3232
Надання інших видів послуг
504
510
506
502
 
продовження
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
Всього
146
142
150
139
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
137
141
150
144
Промисловість
144
142
152
139
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
121
120
125
115
Переробна промисловість
143
142
152
140
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
159
150
157
138
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
152
144
153
144
Будівництво
101
128
140
139
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
155
149
157
145
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
143
138
150
137
Тимчасове розміщування й організація харчування
136
125
149
142
Інформація та телекомунікації
153
149
155
140
Фінансова та страхова діяльність
152
146
153
138
Операції з нерухомим майном
150
143
151
144
Професійна, наукова та технічна діяльність
146
142
147
131
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
154
149
158
142
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
153
144
151
139
Освіта
149
143
148
135
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
146
140
147
137
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
146
139
145
135
Надання інших видів послуг
120
118
118
115
 
продовження
Вид діяльності
Нараховано в середньому працівнику, грн
січень
лютий
березень
квітень
Всього
6306
6448
6814
6760
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6648
6575
6968
7088
Промисловість
8099
7964
8860
8374
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
7911
7831
8277
7724
Переробна промисловість
8443
8308
9099
8704
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
7221
6986
8843
7638
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
5001
5148
5383
5577
Будівництво
5622
5881
6068
6527
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
5108
5134
5194
5230
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
6699
6320
6680
6764
Тимчасове розміщування й організація харчування
4341
3895
4942
4574
Інформація та телекомунікації
6007
6777
7101
6385
Фінансова та страхова діяльність
9597
9947
9718
9848
Операції з нерухомим майном
6026
5821
6194
6070
Професійна, наукова та технічна діяльність
5327
5295
5545
5460
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
4503
4437
4955
5678
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
8236
9441
10103
9821
Освіта
5658
6056
6110
6249
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
4598
4654
4890
4875
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
4888
5056
5371
5441
Надання інших видів послуг
4367
4166
4485
4706

 

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб.

 

Інформацію оновлено 04 Червня 2018, 16:57