Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-вересні 2017 року

 
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
4362583
100,0
інвестиції у матеріальні активи
4283233
98,2
житлові будівлі
1137923
26,1
нежитлові будівлі
606542
13,9
інженерні споруди
187054
4,3
машини, обладнання та інвентар
1596649
36,6
транспортні засоби
593251
13,6
земля
18535
0,4
довгострокові біологічні активи

рослинництва та тваринництва

43949
1,0
інші матеріальні активи
99330
2,3
інвестиції у нематеріальні активи
79350
1,8
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
9934
0,2
права на комерційні позначення, об’єкти      

промислової власності, авторські та      

суміжні   права, патенти, ліцензії, 

концесії тощо

339
0,0

 

Інформацію оновлено 30 Листопада 2017