Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2017 року

 
Освоєно (використано) капітальних  інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
4362583
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
40338
0,9
коштів місцевих бюджетів
254223
5,8
власних коштів підприємств та організацій
2775642
63,6
кредитів банків та інших позик
200281
4,6
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво житла
880708
20,2
інших джерел фінансування
1
1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 30 Листопада 2017