Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування

Освоєно (використано) капітальних інвестицій
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
тис.грн
Всього
1766967
2577117
3254394
3327142
3389726
6166812
6384165
7041881
8687043
у т.ч. за рахунок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коштів державного бюджету
112865
160220
155060
143340
20636
125918
106254
164144
207907
коштів місцевих бюджетів
145103
220745
288681
249085
219161
356059
569512
672560
817789
власних коштів підприємств

та організацій

880363
1343780
1526748
1917473
2184521
4195059
4003700
4233299
5272292
кредитів банків та інших позик
32763
199885
227192
234637
175915
93141
314106
377487
373277
коштів іноземних інвесторів
13630
5552
11002
7035
6694
259584
к
к
140812
коштів населення на будівництво житла
46605
509249
762131
626955
619737
1017551
1088680
1338927
1659701
інших джерел фінансування
115638
137686
283580
148617
163062
119500
163248
к
215265

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 14 Травня 2019 p.