Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
(КВЕД-2010)

(тис.грн)
Освоєно (використано) капітальних інвестицій
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всього
1766967
2577117
3254394
3327142
3389726
6166812
6384165
7041881
8687043
Сільське, лісове та рибне господарство
135760
215944
250633
274445
316417
851782
808914
1180689
1520391
Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг
125174
197324
228965
242730
285099
791891
738929
1109046
1426706
Лісове господарство та лісозаготівлі
10584
18597
21668
24566
31310
58198
57506
к
к
Рибне господарство
к
к
к
к
1693
к
к
к
Промисловість
466897
637930
657055
782914
933855
2771141
1679087
1837134
2374313
Будівництво
585870
717771
1085111
803899
1056838
1399817
1520568
1822787
2195971
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
161846
234838
156528
240903
169428
241769
1043593
590078
646606
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
17364
16146
7661
5347
9814
15884
19417
16216
18693
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
90313
137650
69023
147188
90489
143677
345664
432619
427327
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
54169
81042
79844
88368
69125
82208
678512
141243
200586
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
30730
137132
119847
67975
48186
86004
136743
183529
239253
Наземний і трубопровідний транспорт
16392
110286
104966
53266
39244
76272
125831
170360
225746
Водний транспорт
Авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
14337
26836
14879
14707
8942
9732
10875
13169
13507
Поштова та кур’єрська діяльність
к
к
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
5286
12548
4544
8626
4980
5064
9821
18151
12014
Тимчасове розміщування
4114
10694
2519
5283
3223
3110
4025
6583
4763
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
1172
1854
2025
3343
1757
1954
5796
11568
7251
Інформація та телекомунікації
2135
2588
3564
4040
7488
2043
6956
6915
17854
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
1414
929
2383
2954
1432
689
1197
1111
4760
Телекомунікації (електрозв’язок)
666
625
1146
773
5927
879
1186
5112
9550
Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
55
1034
к
313
к
475
4573
692
3544
Фінансова та страхова діяльність
5333
317
128
180
120
267
166
87
1493
Операції з нерухомим майном
99504
223550
504147
707295
612065
332231
481484
465772
470101
Професійна, наукова та технічна діяльність
4812
5566
9168
8723
6449
4588
12936
10607
12503
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
4319
4700
7862
7507
6353
3927
9650
9658
8261
Наукові дослідження та розробки
к
34
179
к
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
445
832
1127
1146
96
661
3286
949
4242
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
18561
15661
24204
13899
10886
20788
84086
160164
200023
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
193970
303110
335124
297841
172552
360479
470964
628414
796356
Освіта
26522
10231
12793
13276
12952
29498
61707
36644
55051
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
27809
39802
66748
51236
31649
53894
53087
86878
132010
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
360
18307
18625
4138
4842
5223
3745
9190
6644
Надання інших видів послуг
1572
1822
6175
47752
1019
2224
10308
4842
6460

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 14 Травня 2019 p.