Кількість працівників1, задіяних у виконаннінаукових досліджень
і розробок, за категоріями персоналу

(осіб)
Рік
Кількість працівників – усього
У тому числі
з них мають науковий ступінь
дослідники
техніки
допоміжний персонал
доктора наук
доктора філософії/ кандидата наук
2010
502
26
95
331
137
34
2011
440
23
71
289
126
25
2012
441
29
86
316
107
18
2013
461
29
101
322
127
12
2014
391
27
102
296
85
10
2015
400
28
119
315
79
6
2016
258
17
79
211
41
6
2017
314
30
135
277
28
9

1 Дані за 2010-2015 роки містять постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників.

 

 

Інформацію оновлено 07 Червня 2018