Кількість працівників1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,
за категоріями персоналу за 2010-2019 роки

 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок - усього, осіб
У тому числі
дослідники
техніки
допоміжний персонал
осіб
у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
осіб
у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
осіб
у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
2010
502
331
65,9
137
27,3
34
6,8
2011
440
289
65,7
126
28,6
25
5,7
2012
441
316
71,7
107
24,2
18
4,1
2013
461
322
69,8
127
27,6
12
2,6
2014
391
296
75,7
85
21,7
10
2,6
2015
400
315
78,8
79
19,7
6
1,5
2016
258
211
81,8
41
15,9
6
2,3
2017
314
277
88,2
28
8,9
9
2,9
2018
317
265
83,6
37
11,7
15
4,7
2019
202
176
87,2
13
6,4
13
6,4

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників), починаючи з 2016 року дані наведені без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.

 

Інформацію оновлено 21 Травня 2020 p.