Витрати на виконання наукових досліджень і розробок
за видами робіт1

(тис.грн)
Рік
Обсяг витрат – усього
У тому числі на виконання
фундаментальних наукових досліджень
прикладних наукових досліджень
науково-технічних (експериментальних) розробок
2010
17356,9
1934,2
3789,8
11632,9
2011
18884,4
1628,7
4547,2
12708,5
2012
15769,9
2103,9
5327,7
8338,3
2013
16521,0
2515,1
5092,5
8913,4
2014
10188,4
3259,2
3690,6
3238,6
2015
13873,9
3745,4
3063,7
7064,8
2016
13604,1
2778,6
3581,8
7243,7
2017
18414,9
6023,6
3870,5
8520,8

1Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження «Здійснення наукових досліджень і розробок», яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).

 

 

Інформацію оновлено 07 Червня 2018