Витрати на виконання наукових досліджень і розробок
за видами робіт за 2010-2019 роки1

 
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок - усього, тис.грн
У тому числі на виконання
фундаментальних наукових досліджень
прикладних наукових досліджень
науково-технічних (експериментальних) розробок
тис.грн
у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок
тис.грн
у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок
тис.грн
у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок
2010
17356,9
1934,2
11,2
3789,8
21,8
11632,9
67,0
2011
18884,4
1628,7
8,6
4547,2
24,1
12708,5
67,3
2012
15769,9
2103,9
13,3
5327,7
33,8
8338,3
52,9
2013
16521,0
2515,1
15,2
5092,5
30,8
8913,4
54,0
2014
10188,4
3259,2
32,0
3690,6
36,2
3238,6
31,8
2015
13873,9
3745,4
27,0
3063,7
22,1
7064,8
50,9
2016
13604,1
2778,6
20,4
3581,8
26,3
7243,7
53,3
2017
18414,9
6023,6
32,7
3870,5
21,0
8520,8
46,3
2018
18434,7
6761,4
36,7
5090,9
27,6
6582,4
35,7
2019
9948,3
5649,8
56,8
3570,9
35,9
727,6
7,3

 Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.

 

Інформацію оновлено 21 Травня 2020 p.