Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-березні 2018 року

 
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
1654529
100,0
інвестиції у матеріальні активи
1641056
99,2
житлові будівлі
563482
34,1
нежитлові будівлі
262965
15,9
інженерні споруди
41897
2,5
машини, обладнання та інвентар
473369
28,6
транспортні засоби
244095
14,8
земля
6406
0,4
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
14893
0,9
інші матеріальні активи
33949
2,0
інвестиції у нематеріальні активи
13473
0,8
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
5406
0,3
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні   права, патенти, ліцензії, концесії тощо
2104
0,1

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2018