Капітальні інвестиції за видами активів
у січні-вересні 2018 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
5250291
100,0
інвестиції у матеріальні активи
5207258
99,2
житлові будівлі
1517873
28,9
нежитлові будівлі
719366
13,7
інженерні споруди
298804
5,7
машини, обладнання та інвентар
1719574
32,8
транспортні засоби
777517
14,8
земля
18478
0,4
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
48862
0,9
інші матеріальні активи
106784
2,0
інвестиції у нематеріальні активи
43033
0,8
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
19514
0,4
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
4220
0,1

 

Інформацію оновлено 30 Листопада 2018 p.