Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2019 року

 
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
12555110
100,0
інвестиції в матеріальні активи
12515815
99,7
житлові будівлі
1974721
15,7
нежитлові будівлі
2106528
16,8
інженерні споруди
1074684
8,6
машини, обладнання та інвентар
5913089
47,1
транспортні засоби
975592
7,8
земля
37276
0,3
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
88221
0,7
інші матеріальні активи
345704
2,7
інвестиції в нематеріальні активи
39295
0,3
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
23255
0,2
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
7550
0,1

 

Інформацію оновлено 26 Лютого 2020 p.