Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2021 року

 
Обсяг
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального
обсягу
Усього
8263244
100,0
інвестиції в матеріальні активи
8181409
99,0
будівлі житлові
1629916
19,7
будівлі нежитлові
1200240
14,5
інженерні споруди
1665528
20,2
машини, обладнання та інвентар
2298304
27,8
транспортні засоби
1007729
12,2
земля
136680
1,7
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
75210
0,9
інші матеріальні активи
167802
2,0
інвестиції в нематеріальні активи
81835
1,0
з них
 
 
програмне забезпечення та бази даних
17628
0,2
Інформацію оновлено 01 Березня 2022 p.