Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–березні 2018 року

 
Освоєно (використано)
капітальних  інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
1654529
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
6098
0,4
коштів місцевих бюджетів
44768
2,7
власних коштів підприємств та організацій
1023844
61,9
кредитів банків та інших позик
80386
4,8
коштів іноземних інвесторів
1
1
коштів населення на будівництво житла
433130
26,2
інших джерел фінансування
1
1

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 01 Червня 2018