Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–вересні 2018 року

  Освоєно (використано)
капітальних  інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
5250291
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
54215
1,0
коштів місцевих бюджетів
338174
6,4
власних коштів підприємств та організацій
3289381
62,7
кредитів банків та інших позик
265314
5,1
коштів іноземних інвесторів
6923
0,1
коштів населення на будівництво житла
1176634
22,4
інших джерел фінансування
119650
2,3

 

Інформацію оновлено 30 Листопада 2018 p.