Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2019 року

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
12555110
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
351494
2,8
коштів місцевих бюджетів
1107529
8,8
власних коштів підприємств та організацій
5549562
44,2
кредитів банків та інших позик
2567705
20,5
коштів іноземних інвесторів
1395362
11,1
коштів населення на будівництво житла
1452565
11,6
інших джерел фінансування
130893
1,0

 

Інформацію оновлено 26 Лютого 2020 p.