Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
у січні–грудні 2021 року

  Обсяг

капітальних інвестицій

тис.грн
у % до загального

обсягу

Усього
8263244
100,0
у т.ч. за рахунок
 
 
коштів державного бюджету
1390124
16,8
коштів місцевих бюджетів
520240
6,3
власних коштів підприємств та організацій
4742327
57,4
кредитів банків та інших позик
201294
2,4
коштів інвесторів-нерезидентів
коштів населення на будівництво житла
1038895
12,6
інших джерел фінансування
370364
4,5
Інформацію оновлено 01 Березня 2022 p.