Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2020 роки

(тис.грн)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Усього
1766967
2577117
3254394
3327142
3389726
6166812
6384165
7041881
8687043
12663952
9121580
інвестиції в матеріальні активи
1759695
2559775
3229143
3296500
3373673
6149081
6359385
6949365
8617614
12622095
9061973
будівлі житлові
557137
589427
888563
709824
811768
1314851
1440422
1705943
2218082
1967669
1323046
будівлі нежитлові
366603
672653
1016758
1054838
964069
1006162
1706817
1221373
1409196
2119794
2059138
інженерні споруди
191219
190263
184688
210232
203871
344384
395971
386521
587406
1158680
1017231
машини, обладнання та інвентар
490394
788106
803273
1019038
1101700
3011418
2053351
2449980
2844278
5827542
3376042
транспортні засоби
86323
219820
211348
184397
180434
310133
534290
915655
1235372
1075641
958093
земля
5071
13512
23538
16044
13853
11673
35606
28019
27352
35979
43622
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
11561
18333
30606
37285
36653
55289
57421
78318
103898
74893
75184
інші матеріальні активи
51387
67661
70369
64842
61325
95171
135507
163556
192030
361897
209617
інвестиції в нематеріальні активи
7272
17342
25251
30642
16053
17731
24780
92516
69429
41857
59607
з них
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо
448
114821
14590
19315
4908
11581
9277
1997
6692
12147
22517
програмне забезпечення та бази даних
5589
4349
7309
9087
7937
4655
11392
15542
34685
19511
24788

__________

1 Дані уточнено.

 

Інформацію оновлено 14 Травня 2021 p.