ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК
ВОЛИНЬ 2015

Луцьк
2016

За редакцією В. Ю. Науменка

Відповідальна за випуск Л. С. Баранюк


У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники населення, соціальної та фінансової сфери, системи національних рахунків, матеріального виробництва, статистичні показники регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.


Головне управління статистики у Волинській області
Розповсюдження статистичних видань

Головного управління статистики у Волинській області
© Головне управління статистики у Волинській області, 2016
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Головне управління статистики підготувало чергове видання «Статистичний щорічник Волинь 2015».

Щорічник пропонує Вашій увазі широкий спектр статистичних показників про соціально-економічне становище області у 2015 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість відстежувати динаміку і структурні зміни в економіці і соціальній сфері.

Інформація розподілена за сферами суспільного життя та основними видами економічної діяльності: населення, його зайнятість та доходи, освіта, медичне обслуговування, культура, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, та інші. Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. Значна кількість показників публікується по містах і районах.

Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного розвитку з загальнодержавними та даними регіонів країни.

До всіх розділів надані короткі методологічні пояснення. Для наочності в щорічнику вміщено графіки і діаграми.

Дані за 2015 рік представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Показники по м.Нововолинську наведено з урахуванням смт Жовтневого.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2015 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області сподівається, що щорічник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться економічними і соціальними проблемами області.

Примітка. У 2016 році на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» населені пункти та райони, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму, було перейменовано (смт Жовтневе (Нововолинської міської ради) на смт Благодатне). У щорічнику наводиться назва, чинна у 2015 році.СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

% – відсоток

га – гектар

Гкал – гігакалорія

год – година

грн – гривня

дал – декалітр

дол. США – долар США

друк.од – друкована одиниця

кВ – кіловольт

кВА – кіловольт-ампер

кг – кілограм

кВтгод – кіловат-година

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

корм.од – кормова одиниця

крб. – карбованець

л – літр

м – метр

Мкал – мегакалорія

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн. – мільйон

мм – міліметр

об – оберт

од – одиниця

прим – примірник

смт – селище міського типу

т – тонна

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

ц – центнер

шт – штукУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

Тире (–)
явищ не було
Крапки (…)
відомості відсутні
Нуль (0; 0,0)
явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути відображені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)
заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«у тому числі», «з них»
означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

ЗМІСТ

 
Передмова
3
 
Скорочення у щорічнику
4
 
Умовні позначення у щорічнику
4
 
 
 
 
1. ГЕОПОЛІТИЧНА та ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ.
18
1.1.
Географічна характеристика
18
1.2.
Адміністративно-територіальний поділ
20
1.3.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць
21
1.4.
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах
22
1.5.
Основні соціально-економічні показники Волинської області
23
1.6.
Індекси основних соціально-економічних показників
25
1.7.
Питома вага Волинської області в Україні
26
1.8.
Питома вага міст і районів в області у 2015 році за окремими показниками
29
1.9.
Одна доба області
30
 
 
 
 
2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
31
2.1.
Чисельність наявного населення
32
2.2.
Чисельність наявного населення у містах і районах
33
2.3.
Динаміка формування загального приросту (скорочення) населення
35
2.4.
Чисельність постійного населення
36
2.5.
Розподіл постійного населення за статтю у містах і районах.
37
2.6.
Розподіл постійного населення за місцем проживання та віковими групами
39
2.7.
Розподіл постійного населення за статтю та окремими  віковими групами
40
2.8.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами
40
2.9.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами у містах і районах
41
2.10.
Кількість пенсіонерів
42
2.11.
Кількість пенсіонерів у містах і районах
42
2.12.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення
43
2.13.
Народжуваність, смертність та природний приріст (скорочення) населення за типом поселень
44
2.14.
Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення у містах і районах у 2015 році
45
2.15.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту  (скорочення) населення у містах  і  районах у 2015 році
46
2.16.
Розподіл живонароджених за статтю та типом поселень
47
2.17.
Розподіл живонароджених за статтю у містах  і  районах у 2015 році
48
2.18.
Розподіл живонароджених за порядком народження та віком матері у 2015 році
49
2.19.
Частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі
49
2.20.
Смертність населення за основними причинами
50
2.21.
Розподіл померлих за основними причинами смерті у містах і районах у 2015 році
51
2.22.
Розподіл померлих за статтю та віковими групами у 2015 році
52
2.23.
Смертність дітей у віці до 1 року
52
2.24.
Шлюби та розлучення
53
2.25.
Кількість зареєстрованих шлюбів у містах і районах
53
2.26.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя
54
2.27.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком та дошлюбним станом подружжя у 2015 році
55
2.28.
Міграційний рух населення у містах і районах у 2015 році
56
 
 
 
 
3. РИНОК ПРАЦІ
57
3.1.
Населення за економічною активністю
60
3.2.
Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2015 році
60
3.3.
Економічна активність населення за статтю та віковими групами у 2015 році
61
3.4.
Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2015 році
61
3.5.
Зайнятість населення
61
3.6.
Зайнятість населення за видами  економічної діяльності
62
3.7.
Рівень безробіття (за методологією МОП) за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2015 році
63
3.8.
Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю незайнятості
63
3.9.
Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи
64
3.10.
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості
64
3.11.
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості за статтю у 2015 році
65
3.12.
Попит, пропозиція та працевлаштування робочої сили за видами економічної діяльності
65
3.13.
Попит та пропозиція робочої сили  по міських та районних центрах зайнятості
67
3.14.
Попит та пропозиція робочої сили за професійними  групами
68
3.15.
Працевлаштування зареєстрованих безробітних по міських та районних центрах зайнятості
69
3.16.
Тривалість зареєстрованого безробіття по міських та районних центрах зайнятості у 2015 році
70
3.17.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
71
3.18.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами  економічної діяльності у промисловості
72
3.19.
Середньооблікова кількість штатних працівників у містах і районах
73
3.20.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників за видами економічної діяльності
74
3.21.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників у містах і районах
75
3.22.
Використання фонду робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у 2015 році
76
3.23.
Використання фонду робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2015 році
77
3.24.
Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у 2015 році
78
3.25.
Умови праці працівників за видами економічної діяльності у 2015 році
79
3.26.
Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці за видами економічної діяльності у 2015 році
80
3.27.
Індекси номінальної та реальної заробітної плати
81
3.28.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
82
3.29.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості
83
3.30.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах
84
3.31.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
85
3.32.
Розподіл штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2014–2015 років
85
3.33.
Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності у 2015 році
86
 
 
 
 
4. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ
87
4.1.
Доходи і витрати населення
89
4.2.
Структура доходів і витрат населення
90
4.3.
Середній розмір місячної пенсії
91
4.4.
Диференціація життєвого рівня населення
92
4.5.
Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей
93
4.6.
Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі
94
4.7.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів
95
4.8.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів
97
4.9.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у 2014 році
99
4.10.
Структура грошових витрат домогосподарств
100
4.11.
Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості  дітей у їх складі
101
4.12.
Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2014 році
102
4.13.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
103
4.14.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
105
4.15.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у 2014 році
107
4.16.
Структура сукупних витрат домогосподарств
108
4.17.
Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі
109
4.18.
Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році
110
4.19.
Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат
111
4.20.
Структура грошових доходів домогосподарств
114
4.21.
Структура грошових доходів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі
115
4.22.
Структура грошових доходів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами  у 2014 році
116
4.23.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств
117
4.24.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей  у їх складі
119
4.25.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році
122
4.26.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах
124
4.27.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі
125
4.28.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році
126
4.29.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за децильними (10%–ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
127
4.30.
Споживання продуктів харчування
128
 
 
 
 
5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО
129
5.1.
Житловий фонд
129
5.2.
Житловий фонд у містах і районах
130
5.3.
Міський житловий фонд у містах і районах
131
5.4.
Сільський житловий фонд у районах
132
5.5.
Забезпеченість населення житлом у містах і районах
133
5.6.
Обладнання житлового фонду
136
5.7.
Ветхий житловий фонд у містах і районах
137
5.8.
Аварійний житловий фонд у містах і районах
138
 
 
 
 
6. ОСВІТА
139
6.1.
Дошкільні навчальні заклади
140
6.2.
Дошкільні навчальні заклади у містах і районах
141
6.3.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у містах і районах
143
6.4.
Загальноосвітні та вищі навчальні заклади
144
6.5.
Заклади освіти за видами навчання
145
6.6.
Денні загальноосвітні навчальні заклади
146
6.7.
Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу (з числа загальноосвітніх закладів)
146
6.8.
Денні загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах
147
6.9.
Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах
149
6.10.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами
149
6.11.
Професійно-технічні навчальні заклади системи Міністерства освіти і науки України
150
6.12.
Вищі навчальні заклади
151
6.13.
Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2015 році
152
6.14.
Підготовка аспірантів
152
6.15.
Підготовка докторантів
152
 
 
 
 

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

153
7.1.
Мережа та кадри закладів охорони здоров’я
154
7.2.
Основні показники охорони здоров’я
155
7.3.
Кількість лікарів усіх спеціальностей у містах і районах
156
7.4.
Кількість середнього медичного персоналу у містах і районах
158
7.5.
Кількість лікарняних ліжок у містах і районах
160
7.6.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у містах і районах
162
7.7.
Захворюваність за класами хвороб
164
7.8.
Захворюваність на окремі інфекційні хвороби
168
7.9.
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД
169
7.10.
Захворюваність на злоякісні новоутворення
169
7.11.
Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями  у 2015 році
170
7.12.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки
170
7.13.
Захворюваність  на активний туберкульоз
171
7.14.
Захворюваність на венеричні хвороби
171
7.15.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)
172
7.16.
Аборти
172
7.17.
Кількість інвалідів
173
7.18.
Кількість інвалідів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду у містах  і  районах
173
7.19.
Кількість інвалідів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, за групами інвалідності у містах і районах
174
7.20.
Кількість вперше визнаних інвалідами за класами хвороб у 2015 році
175
7.21.
Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей)
176
7.22.
Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
176
7.23.
Надання грошової та  натуральної допомоги громадянам, які перебували у складних життєвих обставинах у 2015 році
176
7.24.
Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей у 2015 році
177
7.25.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
177
7.26.
Кількість дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації та в притулку для дітей у 2015 році
178
7.27.
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
179
7.28.
Надання населенню субсидій у містах і районах у 2015 році.
179
   
 
  8. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ і ТУРИЗМ
180
8.1.
Основні заклади культури та мистецтва
181
8.2.
Заклади культури і мистецтва
182
8.3.
Бібліотеки, клубні заклади та демонстратори фільмів у містах і районах у 2015 році
183
8.4.
Забезпеченість населення клубними закладами і бібліотечним фондом у містах і районах
184
8.5.
Школи естетичного виховання
185
8.6.
Випуск друкованих видань
186
8.7.
Обсяги місцевого телерадіомовлення державних телерадіоорганізацій
186
8.8.
Колективні засоби розміщування у 2015 році
187
8.9.
Основні показники роботи готелів та аналогічних засобів розміщування
187
8.10.
Санаторно-курортні і оздоровчі заклади
188
8.11.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
188
8.12.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку  у 2015 році у містах і районах
189
8.13.
Спортивні школи для дітей у 2015 році
189
8.14.
Діяльність закладів фізичної культури і спорту
190
8.15.
Спортивні споруди
191
8.16.
Фізкультурно-оздоровча робота у 2015 році
192
8.17.
Туристичні потоки
192
 
 
 
 
9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ
193
9.1.
Кількість виявлених злочинів за окремими видами
194
9.2.
Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та прекурсорами
194
9.3.
Кількість виявлених злочинів у містах і районах
195
9.4.
Кількість і склад неповнолітніх, які перебували на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей
196
9.5.
Склад засуджених
197
9.6.
Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів
197
9.7.
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів
198
9.8.
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за видами правопорушень
199
9.9.
Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного судочинства
200
9.10.
Послуги державних нотаріальних контор
201
 
 
 
 
10. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
202
 
Земля
204
10.1.
Землі Волині
204
10.2.
Заповідники та природні національні парки
204
10.3.
Проведення вапнування ґрунтів
204
 
Водні ресурси
205
10.4.
Основні показники водопостачання і водовідведення
205
10.5.
Забір та використання прісної води
205
10.6.
Оборотне та повторно-послідовне водозабезпечення
205
10.7.
Використання свіжої води у містах і районах
206
10.8.
Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води у містах і районах
207
10.9.
Скидання зворотних вод у містах і районах у 2015 році
209
 
Повітряний басейн
210
10.10.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
210
10.11.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності у 2015 році
211
10.12.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах і района
212
10.13.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та пересувними джерелами  у містах і районах
214
10.14.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за видами забруднюючих речовин у містах і районах у 2015 році
216
10.15.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від пересувних джерел за видами забруднюючих речовин у містах і районах у 2015 році
217
10.16.
Впровадження повітроохоронних заходів у 2015 році
218
 
Відходи
218
10.17.
Основні показники утворення та поводження з відходами всіх класів небезпеки
218
10.18.
Основні показники утворення та поводження з відходами I–III класів небезпеки
219
10.19.
Утворення відходів за класами небезпеки
219
10.20.
Наявність відходів за класами небезпеки
219
10.21.
Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2015 році
220
10.22.
Поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2015 році
221
10.23.
Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств і в домогосподарствах
221
10.24.
Утворення відходів всіх класів небезпеки у містах і районах
222
10.25.
Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки у містах і районах
223
10.26.
Наявність відходів всіх класів небезпеки у містах і районах
224
10.27.
Наявність відходів І–ІІІ класів небезпеки у містах і районах
225
 
Економічні  показники  природокористування
226
10.28.
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
226
10.29.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами
226
10.30.
Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за напрямами
227
10.31.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами
227
10.32.
Структура поточних витрат на охорону навколишнього середовища за напрямами
228
10.33.
Екологічні платежі
228
 
 
 
 
11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ
229
11.1.
Валовий регіональний продукт
229
11.2.
Валова додана вартість
230
11.3.
Валова додана вартість за видами економічної діяльності
230
11.4.
Випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності
231
11.5.
Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості за видами економічної діяльності
232
11.6.
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності
233
   
 
 
12. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
235
12.1.
Надходження та видатки місцевих бюджетів (загальний фонд)
236
12.2.
Мережа банківських установ
237
12.3.
Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
238
12.4.
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб
238
12.5.
Кредити, надані банками резидентам (крім депозитних корпорацій)
238
   
 
 
13. ЦІНИ
239
13.1.
Індекси цін
239
13.2.
Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг
240
13.3.
Індекси цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами
242
 
 
 
 
14. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ та ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)
243
14.1.
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у містах і районах
244
14.2.
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційними формами
245
14.3.
Кількість юридичних осіб у містах і районах
247
 
 
 
 
15. ЕНЕРГЕТИКА
248
15.1.
Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
248
15.2.
Структура споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
249
15.3.
Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за напрямками споживання у 2015 році
249
15.4.
Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за окремими видами економічної діяльності у 2015 році
250
15.5.
Використання паливно-енергетичних ресурсів
250
15.6.
Використання вторинних енергетичних ресурсів на підприємствах та в організаціях
250
15.7.
Споживання окремих видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у містах і районах
251
15.8.
Використання палива та енергії
257
15.9.
Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)
261
 
 
 
 
16. ПРОМИСЛОВІСТЬ
265
16.1.
Індекси промислової продукції за видами діяльності
265
16.2.
Виробництво промислової продукції за видами діяльності
266
16.3.
Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, напоїв на  одну особу
269
 
 
 
 
17. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
270
 
Сільське господарство
272
17.1.
Продукція сільського господарства
272
17.2.
Продукція сільського господарства за категоріями господарств
273
17.3.
Індекси продукції сільського господарства
274
17.4.
Індекси продукції сільського господарства за категоріями господарств
274
17.5.
Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства
275
17.6.
Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу
275
17.7.
Продукція сільського господарства з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь
276
17.8.
Продукція сільського господарства у районах
277
17.9.
Індекси продукції сільського господарства у районах
278
17.10.
Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2015 році
279
17.11.
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах
280
17.12.
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств
281
17.13.
Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах
281
17.14.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
282
17.15.
Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах у районах
282
17.16.
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
283
17.17.
Структура реалізації продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах
284
 
Рослинництво
286
17.18.
Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь у 2015 році
286
17.19.
Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур
286
17.20.
Посівні площі  основних сільськогосподарських культур
287
17.21.
Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур
288
17.22.
Посівні площі сільськогосподарських культур у районах у 2015 році
288
17.23.
Площа, з якої зібрано врожай
289
17.24.
Площа плодово-ягідних насаджень
289
17.25.
Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур
290
17.26.
Виробництво основних сільськогосподарських культур
291
17.27.
Виробництво основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств
292
17.28.
Виробництво зернових культур у районах
293
17.29.
Виробництво цукрових буряків (фабричних) у районах
293
17.30.
Виробництво ріпаку у районах
294
17.31.
Виробництво картоплі у районах
294
17.32.
Виробництво овочів у районах
295
17.33.
Динаміка урожайності основних сільськогосподарських культур
296
17.34.
Урожайність основних сільськогосподарських культур
297
17.35.
Урожайність зернових культур у районах
298
17.36.
Урожайність цукрових буряків (фабричних) у районах
298
17.37.
Урожайність ріпаку у районах
299
17.38.
Урожайність картоплі у районах
299
17.39.
Урожайність овочів у районах
300
17.40.
Внесення добрив під сільськогосподарські культури у сільськогосподарських підприємствах
300
17.41.
Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства
301
 
Тваринництво
301
17.42.
Кількість сільськогосподарських тварин
301
17.43.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
302
17.44.
Кількість великої рогатої худоби у районах
303
17.45.
Кількість корів у районах
303
17.46.
Кількість свиней у районах
304
17.47.
Кількість овець та кіз у районах
304
17.48.
Виробництво основних видів продукції тваринництва
305
17.49.
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
306
17.50.
Виробництво м’яса за видами
307
17.51.
Виробництво м’яса у районах
307
17.52.
Виробництво молока у районах
308
17.53.
Виробництво яєць у районах
308
17.54.
Продуктивність сільськогосподарських тварин
309
17.55.
Середня вага однієї голови сільськогосподарських тварин, яка продана переробним підприємствам
309
17.56.
Середній річний удій молока від однієї корови у районах
310
17.57.
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
311
 
Мисливство
312
17.58.
Основні показники ведення мисливського господарства
312
17.59.
Загальна кількість мисливських та інших диких тварин, що мешкають у межах мисливських угідь
313
 
Лісове  господарство
314
17.60.
Ліси та лісовкриті площі.
314
17.61.
Основні показники ведення лісового господарства
314
17.62.
Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства
315
17.63.
Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства у районах
315
17.64.
Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності у районах у 2015 році
316
17.65.
Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи у районах
316
17.66.
Рубки та заготівля деревини за породним складом деревостанів у 2015 році
317
17.67.
Обсяги заготівлі ліквідної деревини
317
17.68.
Заготівля ліквідної деревини у районах
318
17.69.
Відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу у районах
318
17.70.
Лісозахисні роботи
319
17.71.
Збитки, заподіяні лісовими пожежами
319
17.72.
Лісові пожежі у районах у 2015 році.
320
 
Рибне господарство
320
17.73.
Добування водних біоресурсів за видами
320
17.74.
Добування водних біоресурсів у районах
320
 
 
  18. БУДІВНИЦТВО
321
18.1.
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
321
18.2.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції
321
18.3.
Індекси будівельної продукції
321
18.4.
прийнято в експлуатацію окремих виробничих потужностей
322
18.5.
прийнято в експлуатацію окремих об’єктів та потужностей сільськогосподарського призначення
322
18.6.
прийнято в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери
323
18.7.
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир
324
18.8.
Індекси прийняття в експлуатацію житла
324
18.9.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах
325
18.10.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах
326
18.11.
Прийнято в експлуатацію житла, збудованого фізичними особами, у містах і районах
327
18.12.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях та сільській місцевості
327
18.13.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях
328
18.14.
Прийнято в експлуатацію житла у сільській місцевості в районах
328
18.15.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель
329
18.16.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель за їх видами
329
 
 
 
 
19. КАПІТАЛЬНІ НВЕСТИЦІЇ
330
19.1.
Капітальні інвестиції за видами активів
331
19.2.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
332
19.3.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2015 році
332
19.4.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2015 році у містах і районах
333
19.5.
Капітальні інвестиції у містах і районах
334
19.6.
Капітальні інвестиції на одну особу у містах і районах
335
19.7.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
336
19.8.
Індекси капітальних інвестицій
336
19.9.
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності
337
19.10.
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2015 році
337
19.11.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво у містах і районах
338
 
 
 
 

20. ТРАНСПОРТ І ЗВ`ЯЗОК

339
 
Транспорт
340
20.1.
Основні показники роботи транспорту
340
20.2.
Наявність автомобілів в області (з урахуванням автотранспорту індивідуальних власників)
341
20.3.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом
341
20.4.
Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами
342
20.5.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом у містах і районах
342
20.6.
Вантажооборот автомобільного транспорту у містах і районах
343
20.7.
Перевезення вантажів та вантажооборот автомобільним транспортом за видами економічної діяльності
344
20.8.
Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування
346
20.9.
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування за видами сполучення
346
20.10.
Робота міського пасажирського електричного транспорту
346
20.11.
Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення
347
20.12.
Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях
347
 
Зв’язок
347
20.13.
Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку загального користування
347
20.14.
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку
348
20.15.
Розподіл послуг пошти та зв’язку за видами у 2015 році
348
20.16.
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню
349
20.17.
Наявність телефонних апаратів мережі загального користування
349
20.18.
Забезпеченість населення телефонними апаратами загального користування
350
20.19.
Абоненти зв’язку
350
20.20.
Основні трансляційні радіоточки звукового проводового мовлення
350
 
 
 
  21. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
351
21.1.
Зовнішня торгівля товарами
351
21.2.
Зовнішня торгівля товарами за країнами
352
21.3.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2015 році
357
21.4.
Обсяги експорту-імпорту товарів у містах і районах
358
21.5.
Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, у містах і районах
360
21.6.
Товарна структура зовнішньої торгівлі
362
21.7.
Експорт окремих видів товарів
366
21.8.
Імпорт окремих видів товарів
366
21.9.
Експорт-імпорт давальницької сировини
367
21.10.
Експорт-імпорт продукції, виготовленої з давальницької сировини
369
21.11.
Зовнішня торгівля послугами
370
21.12.
Зовнішня торгівля послугами за країнами
370
21.13.
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2015 році
375
21.14.
Структура експорту-імпорту послуг за видами
375
21.15.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області
376
21.16.
Прямі іноземні інвестиції в економіці області у 2015 році
377
21.17.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з окремих країн світу в економіку області
377
21.18.
Географічна структура іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області за основними країнами-інвесторами
378
21.19.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області за видами економічної діяльності у 2015 році
378
21.20.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах
379
21.21.
Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області за рік
379
 
 
 
 
22. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
380
22.1.
Товарооборот внутрішньої торгівлі
380
22.2.
Оптовий товарооборот у містах і районах
381
22.3.
Товарна структура оптового товарообороту
382
22.4.
Товарна структура оптового товарообороту у 2015 році
384
22.5.
Оборот роздрібної торгівлі у містах і районах
386
22.6.
Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях і сільській місцевості
386
22.7.
Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у торговій мережі
386
22.8.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств
387
22.9.
Роздрібний товарооборот підприємств у містах і районах
387
22.10.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу
388
22.11.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств на одну особу
388
22.12.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у містах і районах
388
22.13.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту за товарами у торговій мережі підприємств
389
22.14.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств
390
22.15.
Частка продажу споживчих товарів, вироблених на території України, через торгову мережу підприємств
394
22.16.
Продаж продовольчих товарів через торгову мережу підприємств
396
22.17.
Роздрібний продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів
396
22.18.
Кількість підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за видами економічної діяльності
397
22.19.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств
397
22.20.
забезпеченість населення об’єктами торгівлі
398
22.21.
ринки з продажу споживчих товарів
398
22.22.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств у містах і районах
399
22.23.
Кількість магазинів підприємств у містах і районах
400
22.24.
Торгова площа магазинів у містах і районах
401
 
 
 
 
23. ПОСЛУГИ
402
23.1.
Основні показники роботи підприємств сфери послуг у 2015 році
402
23.2.
Групування підприємств за обсягом реалізованих послуг у 2015 році
403
23.3.
Групування підприємств за обсягами реалізованих послуг в розрізі основних видів економічної діяльності у 2015 році
403
23.4.
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності у 2015 році
404
23.5.
Обсяг реалізованих послуг у містах і районах у 2015 році
407
 
 
 
  24. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
408
24.1.
Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами
410
24.2.
Основні структурні показники діяльності підприємств за видами економічної діяльності
411
24.3.
Розподіл основних структурних показників підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності
419
24.4.
Основні показники діяльності підприємств у 2015 році у містах і районах
427
 
Фінанси
428
24.5.
Баланс підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році
428
24.6.
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році
430
24.7.
Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної діяльності
434
24.8.
Окремі фінансові показники діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності у 2015 році
435
24.9.
Фінансовий результат до оподаткування у містах і районах
436
24.10.
Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності
437
 
 
 
 
25. НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ та ІННОВАЦІЇ
438
25.1.
Наукові кадри
440
25.2.
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за видами
440
25.3.
Розподіл обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування
440
25.4.
Витрати організацій на виконання власними силами наукових та науково-    технічних робіт за видами
441
25.5.
Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу
441
25.6.
Кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт за науковими ступенями
441
25.7.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами економічної діяльності
442
25.8.
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості
442
25.9.
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості
443
25.10.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації
443
25.11.
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості
444
25.12.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції
444
25.13.
Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію за видами економічної діяльності у 2015 роц
444
 
 
 
 
26. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ
445
26.1.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об'єднаних територіальних громад
445
26.2.
Чисельність наявного населення за місцем проживання
446
26.3.
Чисельність наявного населення
447
26.4.
Наявний дохід населення
448
26.5.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
449
26.6.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
450
26.7.
Загальноосвітні навчальні заклади
451
26.8.
Вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації
453
26.9.
Вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації
455
26.10.
Кількість лікарів усіх спеціальностей
457
26.11.
Кількість середнього медичного персоналу
458
26.12.
Кількість лікарняних ліжок
459
26.13.
Кількість засуджених
460
26.14.
Валовий регіональний продукт за 2014 рік
461
26.15.
Валова додана вартість
462
26.16.
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу
463
26.17.
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості
464
26.18.
Індекси споживчих цін
466
26.19.
Індекси промислової продукції
467
26.20.
Індекси продукції сільського господарства
468
26.21.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах 2015 році
469
26.22.
Капітальні інвестиції на одну особу
470
26.23.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у 2015 році
471
26.24.
Прийнято в експлуатацію житла
472
 
 
 
 
Предметно-алфавітний покажчик
473

1.ГЕОПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

Волинська область утворена в грудні 1939 року. В ті часи на території площею 19,9 тис.км2 проживало 1031,7 тис. осіб, в обласному центрі – місті Луцьку нараховувалось 39 тис. осіб.


1.1. Географічна характеристика

Волинська область розташована на крайньому північному заході України, на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь нерідко називають «Вікном в Європу». Її територія входить до транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг»».


Територія
20,1 тис.км2 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня 2016 року
1042,7 тис. осіб
 
 
Щільність населення
51,8 особи на 1 км2
 
 
Протяжність
 
з півночі на південь
187 км
із заходу на схід
163 км
 
 
Найбільша протяжність
 
між крайньою західною і південно-східною  її точками
193 км
 
 
Відстань до столиці України
398 км


ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР – МІСТО ЛУЦЬК

Територія 42 км2
Чисельність наявного населення на 1 січня 2016 року 217,5 тис. осіб
Щільність населення 5,2 тис. осіб на 1 км2

СУМІЖНІ ОБЛАСТІ

на півночі Брестська область Білорусі (протяжність кордону 205 км)
на сході та південному сході Рівненська область (410 км)
на півдні Львівська область (125 км)
на заході Люблінське воєводство Польщі (190 км)

КЛІМАТ

Волинська область характеризується порівняно теплим помірно-континентальним кліматом з достатньою кількістю тепла і вологи.


РЕЛЬЄФ

Область займає західну частину Східноєвропейської рівнини і знаходиться на заході рівнинних просторів двох природно-географічних зон України – Полісся і Лісостепу. Більша частина її (майже три чверті всієї площі) розташована в низинному Західному Поліссі, а менша – у лісостеповій зоні на Волинській лісовій височині. Через територію області проходить частина Головного європейського вододілу, який розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів.


КОРИСНІ КОПАЛИНИ

На території області виявлені родовища кам’яного вугілля, газу, торфу, сапропелю, різних видів будівельних матеріалів, проявлення нафти, залізомарганцевих руд, міді, свинцю та цинку, ртуті, благородних металів, германію, глиноземистої сировини та інших, що створює умови для динамічного економічного розвитку області. Важливим для енергетичного комплексу області залишатиметься подальша розробка покладів кам’яного вугілля і торфу.

На території Ратнівського району виявлено ряд родовищ самородної міді. Промислова розробка цих родовищ вирішить проблему забезпечення регіону і країни в цілому цією дефіцитною сировиною.

Північна частина області є зоною поширення фосфоритів, які можуть використовуватись як нестандартні калійно-фосфатно-вапнякові добрива. 

В області є великі запаси сапропелю, який може застосовуватись як добриво, а деякі різновиди органо-вапнякового та змішаного водоростевого типу можуть використовуватись у ветеринарії, для підгодівлі худоби та в медицині.

Налагоджено випуск вапна, виробляється карбід, який раніше отримували переважно з-за кордону.

Розвідано значне родовище базальтів, розташоване на межі з Рівненською областю.


РІКИ І ОЗЕРА

Волинь багата ріками та озерами з найчистішою і найпрозорішою водою в Європі. Її ріки належать до басейну Прип’яті і частково – Західного Бугу. Густота гідрографічної сітки тут у два рази більша, ніж у середньому по Україні. Основу її становлять ріки Прип’ять, Стир, Стохід, Турія, Вижівка, притоки Західного Бугу та інші.

В області налічується 265 озер. Найбільші та наймальовничіші озера – це Світязь, Пулемецьке, Турське, Луки, Люцимер, Перемут, Оріхове, Волянське, Біле, Любязь.

1.2. Адміністративно-територіальний поділ

РАЙОНИ

Райони з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 район (тис. осіб)

В 16 районах області проживало 659,0 тис. осіб,

з яких 75,4% – жителі сільських населених пунктів.

Найбільші райони за чисельністю населення –

Камінь-Каширський та Ківерцівський (по  63,9  тис. осіб),  а найменший – Шацький (17,0 тис. осіб).

до 40,0 тис. осіб        –
9
29,9
40,0 – 49,9 тис. осіб   –
1
40,4
50,0 – 59,9 тис. осіб   –
3
52,8
60,0 – 69,9 тис. осіб   –
3
63,8
МІСТА

Міста з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 місто (тис. осіб)

В 11 містах проживало 442,4 тис. осіб

(42,4% всіх жителів області та 81,1% міського населення).

Найбільше місто за чисельністю населення

обласний центр – Луцьк (217,5 тис. осіб), найменше – Берестечко Горохівського району (1,7 тис. осіб).

до 5,0 тис. осіб           –
2
2,0
5,0 – 9,9 тис. осіб       –
1
9,2
10,0 – 19,9 тис. осіб    –
4
12,6
20,0 – 49,9 тис. осіб    –
1
39,3
50,0 – 99,9 тис. осіб    –
2
61,1
понад 99,9 тис. осіб    –
1
217,5
СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ

Селища міського типу з кількістю жителів: Число жителів у середньому на  1 селище міського типу (тис. осіб)

В 22 селищах міського типу (смт) проживало

103,2 тис. осіб.

Найбільше за чисельністю населення

смт Маневичі Маневицького району (10,7 тис. осіб), найменші – смт Сенкевичівка Горохівського району (1,3 тис. осіб) та смт Рокині Луцького району (1,5 тис. осіб).

до 3,0 тис. осіб            –
4
1,9
3,0 – 4,9 тис. осіб        –
10
4,0
5,0 – 9,9 тис. осіб        –
6
5,9
понад 9,9 тис. осіб      –
2
10,4
СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

В 1054 селах області проживало 497,1 тис. осіб.

Найбільші села на Волині – Підгайці, Липини Луцького району та Раків Ліс Камінь-Каширського району.


ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Майже 72% населення сконцентровано у центральних і південних районах області, де щільність сягає 75,8 особи на 1 км2. Північна частина Волині заселена рідше – 22,3–36,3 особи на 1 км2, а в середньому по області цей показник становить 51,8 особи на 1 км2.

Серед регіонів області найбільш густозаселене м.Луцьк (5,2 тис. осіб на 1 км2), найменш – Турійський район (21,8 особи на 1 км2).


1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць

(на 1 січня)
  Кількість районів Кількість поселень
міст селищ міського типу сільських населених пунктів
1940
30
8
16
...
1946
30
8
15
...
1950
30
8
15
...
1958
21
10
21
...
1959
19
10
21
1049
1960
19
10
21
1193
1962
7
10
21
1193
1963
7
10
21
...
1965
12
10
21
...
1966
15
10
21
...
1969
15
10
21
1077
1971
15
10
21
1070
1981
15
10
20
1064
1987
15
10
20
1045
1989
15
10
21
1044
1994
16
11
22
1050
1996
16
11
22
1050
2000–2005
16
11
22
1053
2006–2016
16
11
22
1054

Примітка. У 2015 році, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», в області утворено 5 об’єднаних територіальних громад, з них 3 – сільські, 1 – міська, 1 – селищна.


1.4. Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах

(на 1 січня 2016 року)
  Тери-торія, км2 Частка в загальній території області, відсотків Щільність населення, осіб на 1 км2 Об'єднані терто-ріальні громади Населені пункти
міста селища міського типу сільські населені пункти
одиниць
Волинська область
20144
100,0
51,8
5
11
22
1054
м.Луцьк
42
0,2
5177,4
1
м.Володимир-Волинський
17
0,1
2312,1
1
м.Ковель
47
0,2
1473,1
1
м.Нововолинськ
17
0,1
3396,6
1
1
райони
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1039
5,1
24,5
2
1
77
Горохівський
1122
5,6
46,1
2
2
90
Іваничівський
645
3,2
49,9
1
58
Камінь-Каширський
1747
8,7
36,6
1
64
Ківерцівський
1414
7,0
45,2
1
2
72
Ковельський
1723
8,6
23,5
2
2
91
Локачинський
712
3,5
31,4
1
53
Луцький
973
4,8
65,4
1
2
83
Любешівський
1450
7,2
24,9
1
46
Любомльський
1481
7,4
26,7
1
1
68
Маневицький
2265
11,2
24,0
2
69
Ратнівський
1437
7,1
36,3
2
67
Рожищенський
928
4,6
42,3
1
1
66
Старовижівський
1121
5,6
27,2
1
46
Турійський
1205
6,0
21,8
2
74
Шацький
759
3,8
22,3
1
30

1.5. Основні соціально-економічні показники Волинської області

  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
Чисельність постійного населення (на кінець року), тис. осіб
1060,6
1037,7
1034,4
1037,2
1038,6
1040,2
1039,9
Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб
1064,0
1040,4
1037,1
1040,0
1041,3
1042,9
1042,7
Кількість зайнятих, тис. осіб
486,2
429,9
433,6
442,8
445,7
410,5
397,3
Кількість безробітних (за методологією МОП), тис. осіб
53,8
41,9
40,5
39,0
37,9
44,9
43,1
Рівень безробіття (за методологією МОП), відсотків
10,0
8,9
8,5
8,1
7,8
9,9
9,8
Доходи  населення, млн.грн
11781
6808
19137
25741
26907
27986
336952
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників3, грн
150
591
1692
2339
2580
2721
3291
Валова додана вартість4 (у фактичних цінах), млн.грн
2195
5984
13579
17625
18794
21762
у розрахунку на одну особу, грн
2077
5739
13096
16959
18061
20883
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), відсотків
119,5
109,1
108,1
99,0
99,7
125,9
143,3
Індекс цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами  (до попереднього року), відсотків
172,7
116,2
121,5
100,8
99,2
125,2
149,5
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року), млн.грн
4366,1
5009,2
5273,3
6183,5
6344,9
6744,1
6434,4
рослинництва
2620,2
2694,4
2736,2
3485,2
3503,7
3806,3
3657,6
тваринництва
1745,9
2314,8
2537,1
2698,3
2841,2
2937,8
2776,8
у розрахунку на одну особу, грн
4096
4805
5086
5950
6097
6472
6170
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
125,9
155,3
175,45
303,75
225,15
228,35
329,15
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
 
(у фактичних цінах),  млн.грн
1767,0
3254,4
3327,1
3389,7
6166,8
у розрахунку на одну особу, грн
1708,5
3139,5
3205,6
3261,2
5929,3
Перевезення вантажів окремими видами транспорту:
 
 
 
 
 
 
 
залізничним, млн.т
1,5
1,8
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
автомобільним6, млн.т
7,6
10,3
10,1
11,7
10,4
10,1
10,6
Перевезено (відправлено) пасажирів окремими видами транспорту:
 
 
 
 
 
 
 
залізничним, млн. осіб
5,3
5,1
5,2
4,6
4,5
4,3
4,7
автомобільним7, млн. осіб
49,4
106,2
93,6
95,0
92,1
85,6
83,1
міським електричним, млн. осіб
47,7
39,7
19,5
21,1
17,0
22,4
29,0
Експорт товарів, млн.дол. США
147,8
280,9
434,8
605,8
628,8
685,4
631,7
Імпорт товарів, млн.дол. США
447,1
666,2
571,5
1015,2
1089,0
765,5
622,1
Експорт послуг8, млн.дол. США
3,9
21,0
46,6
53,4
57,6
60,3
51,8
Імпорт  послуг8, млн.дол. США
1,9
17,7
28,1
29,7
42,4
20,5
16,7
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млн.грн
527,3
1744,0
4550,4
6955,7
7962,6
9091,7
11624,3
у розрахунку на одну особу, грн
495
1673
4388
6693
7652
8724
11147
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), млн.грн
329,8
949,0
2108,3
2740,3
3270,4
3527,9
4573,39
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток,  збиток (-)) (крім банків та бюджетних установ)10, млн.грн
–16,6
349,6
243,1
–223,0
–584,7
–6768,9
–3180,1

1Грошові доходи.

2Попередні дані.

До 2009 року включно без найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб–підприємців. З 2010 року дані по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє співставлення з відповідними даними попередніх років є некоректним.

З 2012 року розрахунки здійснені з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків  Системи національних рахунків 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року з використанням нової версії КВЕД 2010.

5Див. виноску до табл. 18.6.

З 2005 року з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.

8Див. виноску до табл. 21.11.

9Включено обсяги організацій (установ, закладів), які переважно фінансувалися з бюджету, але частково надавали послуги за ринковими цінами.

10У 2000, 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.


1.6. Індекси основних соціально-економічних показників

(відсотків до попереднього року)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
Кількість постійного населення (на кінець року)
99,6
99,6
100,1
100,1
100,1
100,2
100,0
Кількість зайнятих
101,4
101,3
100,6
100,7
92,1
96,8
Кількість безробітних (за методологією МОП)
81,8
91,0
97,7
97,2
118,5
96,0
Реальний наявний дохід населення
124,7
121,1
112,6
106,4
90,8
80,8
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників1
 
 
 
 
 
 
 
номінальна
127,0
143,5
123,22
117,3
110,3
105,5
120,9
реальна
99,1
127,8
114,5
117,9
111,0
93,5
78,9
Валова додана вартість3
110,5
102,2
99,4
105,0
102,1
99,6
Продукція промисловості4
143,7
121,9
126,7
94,5
102,9
103,2
98,6
Продукція сільського господарства
106,0
100,3
101,9
107,0
102,6
106,3
95,4
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
67,7
111,7
126,5
152,3
74,1
101,4
144,2
Капітальні інвестиції
121,7
94,0
89,5
137,7
Перевезення вантажів окремими видами транспорту5
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
130,1
100,4
126,3
80,7
106,7
95,2
101,3
автомобільним6
84,3
95,7
104,4
102,1
88,6
97,7
104,3
Перевезення (відправлення) пасажирів окремими видами транспорту5
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
98,0
90,4
97,2
96,7
98,1
96,7
109,2
автомобільним7
103,3
99,5
99,8
100,6
96,9
93,0
97,1
міським електричним
124,0
105,0
89,1
100,0
80,4
131,9
129,3
Експорт товарів
172,0
103,0
136,3
93,7
103,8
109,0
92,2
Імпорт товарів
737,1
100,6
133,6
95,8
107,3
70,3
81,3
Експорт  послуг
111,2
221,9
132,8
95,9
107,7
104,8
85,9
Імпорт  послуг
334,6
161,5
113,2
111,7
142,8
48,3
81,6
Роздрібний товарооборот підприємств
134,1
119,4
108,8
117,7
113,8
91,7
88,0

Див. третю виноску до табл. 1.5.

У зв’язку із зміною методології проведення обстеження наведений індекс номінальної заробітної плати розрахований по співставній сукупності.

3 Див. четверту виноску до табл. 1.5.

Індекс промислової продукції з 2010 року розрахований відповідно до міжнародних стандартів, з 2013 року відповідно до класифікації видів діяльності (ДК 009:2010) за видами діяльності секцій «В», «С», «D» (крім групи 35.3).

Для розрахунку використовувались показники в тисячах.

Див. шосту виноску до табл. 1.5.

Див. сьому виноску до табл. 1.5.


1.7. Питома вага Волинської області в Україні

(відсотків)
  2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015
 
Освіта
(на кінець року)
Кількість учнів
 
 
 
 
 
 
 
у загальноосвітніх навчальних закладах (на початок навчального року)
2,5
2,7
2,9
2,9
3,0
3,4
3,4
у професійно-технічних закладах 
2,4
2,4
2,3
2,5
2,6
3,1
3,2
Кількість студентів у вищих навчальних закладах (на початок навчального року)
 
 
 
 
 
 
 
I–II рівнів акредитації
2,0
2,2
2,2
2,3
2,5
3,2
3,3
III–IV рівнів акредитації
1,3
1,1
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
 
Охорона здоров’я
(на кінець року)
Кількість лікарів усіх спеціальностей
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
2,1
2,1
Кількість середнього медичного персоналу
2,2
2,3
2,4
2,4
2,4
2,9
2,9
Кількість санаторіїв і пансіонатів з лікуванням
1,1
1,3
1,2
1,7
1,5
2,2
2,3
у них ліжок
1,0
1,4
1,0
1,0
1,1
1,7
1,7
 
Культура
(на кінець року)
Книжковий фонд масових бібліотек
2,2
2,3
2,1
2,2
2,2
2,6
2,5
Кількість клубних закладів
3,3
3,5
3,6
3,6
3,6
4,0
3,9
 
Основні макроекономічні показники
Валова додана вартість (у фактичних цінах)
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,6
 
Промисловість
Обсяг промислової продукції
0,8
1,2
0,8
0,9
0,9
1,1
1,2
 
Виробництво найважливіших видів промислової продукції
Вугілля кам’яне
0,7
0,7
1,0
0,3
0,4
0,3
0,6
Вироби ковбасні
4,3
4,5
5,3
5,6
4,7
5,1
4,5
Масло вершкове
4,8
3,6
1,7
0,6
0,5
1,7
1,1
Цукор білий кристалічний
4,0
9,3
12,3
4,3
4,6
4,0
4,3
 
Сільське господарство (господарства усіх категорій)
Валова продукція сільського господарства
2,9
2,8
2,7
2,8
2,5
2,7
2,7
Продукція рослинництва
2,8
2,4
2,2
2,3
2,0
2,2
2,2
Продукція тваринництва
3,0
3,6
3,6
3,6
3,7
4,0
3,9
 
Валовий збір основних сільськогосподарських культур
Всі зернові
2,1
1,8
1,5
1,9
1,4
1,6
1,8
у тому числі
 
 
 
 
озима і яра пшениця
2,9
2,2
2,0
2,8
2,1
2,4
2,5
озиме та яре жито
8,9
9,3
10,3
10,8
10,9
15,6
16,6
озимий та ярий ячмінь
1,2
0,9
0,9
1,5
1,2
1,1
1,4
Цукрові буряки (фабричні)
3,7
4,6
3,4
3,5
5,4
4,1
4,1
Картопля
6,0
5,0
5,3
5,0
4,9
4,8
5,3
Овочі
1,9
2,9
3,1
2,8
2,9
2,9
3,0
 
Поголів’я сільськогосподарських тварин
Велика рогата худоба
3,8
4,2
4,3
4,3
4,4
4,3
4,2
у тому числі корови
4,1
4,5
4,7
4,8
4,9
4,9
4,8
Свині
4,0
4,4
4,2
4,1
4,0
4,0
4,3
Вівці та кози
1,1
1,1
0,8
1,0
1,0
1,2
1,3
Птиця
2,6
2,8
2,7
2,8
2,8
3,3
3,7
 
Виробництво основних продуктів тваринництва
М’ясо (реалізація в живій масі)
2,8
3,8
4,1
4,1
4,2
4,9
4,9
у тому числі свинина
2,7
5,3
5,4
4,9
4,8
4,6
4,8
Молоко всіх видів
3,6
4,0
4,0
4,1
4,1
4,1
4,0
Яйця всіх видів
1,8
1,7
1,1
1,0
0,9
1,0
1,2
Вовна
0,9
0,7
0,5
0,5
0,5
0,7
0,8
 
Будівництво
Капітальні  інвестиції
0,9
1,1
1,2
1,5
2,3
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
2,3
2,0
1,9
2,8
2,0
2,3
3,0
Обсяг будівельних робіт
0,9
1,4
0,9
1,0
1,1
1,3
1,9
 
Автомобільний транспорт
Протяжність автомобільних шляхів з твердим покриттям (на кінець року)
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,6
Перевезено вантажів
0,8
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
Вантажооборот
1,7
2,8
3,1
3,2
3,0
2,9
3,4
Перевезено пасажирів
1,9
2,8
2,5
2,8
2,8
2,9
3,7
 
Торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств
2,0
1,9
1,7
1,8
1,9
2,1
2,4
 
Наукова та науково-технічна діяльність
Кількість організацій та підприємств, що виконували наукові та науково-технічні роботи (на кінець року)
1,1
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
Кількість працівників наукових організацій та підприємств (основної діяльності) (на кінець року)
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Обсяг  виконаних наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

1.8. Питома вага міст і районів в області у 2015 році за окремими показниками

(відсотків)
  Капітальні інвестиції Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року Експорт товарів Імпорт  товарів Кількість зареєстрованих безробітних на 01.01.2016
Волинська область
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
м.Луцьк
36,9
38,4
33,3
40,5
20,2
м.Володимир-Волинський
2,2
0,0
1,8
1,0
5,71
м.Ковель
4,3
1,7
4,4
2,0
13,21
м.Нововолинськ
24,1
41,6
5,4
16,4
8,2
райони
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
2,7
0,0
0,1
2,3
х
Горохівський
2,4
0,3
1,3
0,1
5,2
Іваничівський
0,8
0,4
0,2
2,2
3,1
Камінь-Каширський
0,8
0,0
0,6
0,0
2,6
Ківерцівський
4,1
3,9
2,7
0,7
6,1
Ковельський
1,4
5,3
1,1
1,2
х
Локачинський
0,5
0,0
0,0
0,0
2,5
Луцький
10,9
5,9
43,1
32,7
3,5
Любешівський
0,5
0,0
0,2
0,2
2,1
Любомльський
0,6
0,0
0,2
0,2
4,1
Маневицький
1,4
0,1
1,3
0,0
4,7
Ратнівський
2,4
2,4
0,6
0,1
4,2
Рожищенський
2,1
0,0
3,4
0,4
4,1
Старовижівський
0,3
0,1
0,0
3,1
Турійський
0,8
0,0
0,1
0,0
4,3
Шацький
0,8
0,0
0,1
3,1

1 Включені дані по місту і району.


1.9. Одна доба області

(у середньому за добу і виходячи з кількості календарних днів у році)
  2012 2013 2014 2015
 
 
 
 
 
Вугілля кам’яне, т
573,8
641,1
405,5
465,8
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
10,1
14,0
16,6
25,0
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т
105,0
138,6
160,0
162,1
Вироби ковбасні, т
43,5
37,4
36,3
28,9
Борошно, т
90,9
93,6
73,9
90,0
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т
101,9
93,6
91,9
85,8
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, м3
155
128
171
158
 
 
 
 
 
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, м2
832
617
625
902
 
 
 
 
 
Перевезено автомобільним транспортом1
 
 
 
 
вантажів, тис.т
32,0
28,4
27,7
28,9
пасажирів, тис. осіб
260,3
252,4
234,6
227,8

1З урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Інформацію оновлено 25 Липня 2016