ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК
ВОЛИНЬ 2016

Луцьк
2017Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В. Ю. Науменка

Відповідальна за випуск Л. С. Баранюк


У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Волині у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники населення, соціальної та фінансової сфери, системи національних рахунків, матеріального виробництва, статистичні показники регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.


Головне управління статистики

у Волинській області

Розповсюдження статистичних видань

Головного управління статистики у Волинській області
© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

 

Головне управління статистики підготувало чергове видання «Статистичний щорічник Волинь 2016».

Щорічник пропонує Вашій увазі широкий спектр статистичних показників про соціально-економічне становище області у 2016 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість відстежувати динаміку і структурні зміни в економіці і соціальній сфері.

Інформація розподілена за сферами суспільного життя та основними видами економічної діяльності: населення, його зайнятість та доходи, освіта, медичне обслуговування, культура, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, та інші. Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. Значна кількість показників публікується по містах і районах.

Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного розвитку з загальнодержавними та даними регіонів країни.

До всіх розділів надані короткі методологічні пояснення. Для наочності в щорічнику вміщено графіки і діаграми.

Дані за 2014–2016 рік представлені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Показники по м.Нововолинську наведено з урахуванням смт Благодатне (до 2016 року – смт Жовтневе).

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2016 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

Колектив Головного управління статистики у Волинській області сподівається, що щорічник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться економічним і соціальним розвитком області.


Головне управління статистики
у Волинській області


СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

% – відсоток

га – гектар

Гкал – гігакалорія

год – година

грн – гривня

дал – декалітр

дол. США – долар США

друк.од – друкована одиниця

кВ – кіловольт

кВА – кіловольт-ампер

кг – кілограм

кВтгод – кіловат-година

ккал – кілокалорія

км – кілометр

км2 – квадратний кілометр

корм.од – кормова одиниця

крб. – карбованець

л – літр

м – метр

Мкал – мегакалорія

м2 – квадратний метр

м3 – кубічний метр

міс – місяць

млн. – мільйон

мм – міліметр

об – оберт

од – одиниця

прим – примірник

смт – селище міського типу

т – тонна

табл. – таблиця

тис. – тисяча

ткм – тонно-кілометр

ц – центнер

шт – штукУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

Тире (–)
явищ не було
Крапки (…)
відомості відсутні
Нуль (0; 0,0)
явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути відображені використаними у таблиці розрядами
Символ (х)
заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
«у тому числі», «з них»
означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

ЗМІСТ

 
Передмова..............................................................................................
3
 
Скорочення у щорічнику.............................................................................................
4
 
Умовні позначення у щорічнику.................................................................................
4
 
 
 
 
1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ...
18
1.1.
Географічна характеристика.......................................................................................
18
1.2.
Адміністративно-територіальний поділ.....................................................................
20
1.3.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць………....................................
21
1.4.
Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах...…………………………..
22
1.5.
Основні соціально-економічні показники Волинської області...............................
23
1.6.
Індекси основних соціально-економічних показників.............................................
25
1.7.
Питома вага Волинської області в Україні................................................................
26
1.8.
Питома вага міст і районів в області у 2016 році за окремими показниками.........
28
1.9.
Одна доба області...................................................
29
 
 
 
 
2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ……………..………………………….………..
30
2.1.
Чисельність наявного населення.................................................................................
31
2.2.
Чисельність наявного населення у містах і районах ……........................................
32
2.3.
Динаміка формування загального приросту (скорочення) населення …………...
34
2.4.
Чисельність постійного населення.............................................................................
35
2.5.
Розподіл постійного населення за статтю у містах і районах..................................
36
2.6.
Розподіл постійного населення за місцем проживання та віковими групами........
38
2.7.
Розподіл постійного населення за статтю та окремими  віковими групами..........
39
2.8.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами.............................
39
2.9.
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами у містах і районах.................
40
2.10.
Кількість пенсіонерів за категоріями (цивільні та військові пенсіонери)..............
41
2.11.
Кількість пенсіонерів у містах і районах...........................................
41
2.12.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення ………
42
2.13.
Народжуваність, смертність та природний приріст (скорочення) населення.…...
43
2.14.
Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) населення у містах і районах у 2016 році …………..................................................
44
2.15.
Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту  (скорочення) населення у містах  і  районах у 2016 році ........................................
45
2.16.
Розподіл живонароджених за статтю.………………………....................................
46
2.17.
Розподіл живонароджених за статтю у містах  і  районах у 2016 році...................
47
2.18.
Розподіл живонароджених за порядком народження та віком матері у 2016 році
48
2.19.
Частка дітей, народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі.................
48
2.20.
Смертність населення за основними причинами...................................................
49
2.21.
Розподіл померлих за основними причинами смерті у містах і районах у 2016 році................
50
2.22.
Розподіл померлих за статтю та віковими групами у 2016 році…………………..
51
2.23.
Смертність дітей у віці до 1 року.…………………...................................................
51
2.24.
Шлюби та розлучення………...……………………………………………………...
52
2.25.
Кількість зареєстрованих шлюбів у містах і районах...............................................
52
2.26.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком подружжя……………………………..
53
2.27.
Розподіл зареєстрованих шлюбів за віком та дошлюбним станом подружжя у 2016 році…………
54
2.28.
Міграційний рух населення у містах і районах у 2016 році.....................................
55
 
 
 
 
3. РИНОК ПРАЦІ…………………………………………………………………
56
3.1.
Населення за економічною активністю.......................................................
59
3.2.
Населення за економічною активністю, статтю та місцем проживання у 2016 році………………
59
3.3.
Економічна активність населення за статтю та віковими групами у 2016 році.…
60
3.4.
Рівень зайнятості населення за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2016 році
60
3.5.
Зайнятість населення…..……………………………………………………………..
60
3.6.
Зайнятість населення за видами  економічної діяльності.......................................
61
3.7.
Рівень безробіття (за методологією МОП) за статтю та місцем проживання, за віковими групами у 2016 році………………………………………………………
62
3.8.
Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи………………
62
3.9.
Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості…………………
62
3.10.
Попит та пропозиція робочої сили за видами економічної діяльності…...………
63
3.11.
Попит та пропозиція робочої сили  по міських та районних центрах зайнятості
64
3.12.
Попит та пропозиція робочої сили за професійними  групами……………...........
65
3.13.
Тривалість зареєстрованого безробіття по міських та районних центрах зайнятості у 2016 році...............................................................
66
3.14.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності..............
67
3.15.
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами  економічної діяльності у промисловості…………….……………………………………………
68
3.16.
Середньооблікова кількість штатних працівників у містах і районах....................
69
3.17.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників за видами економічної діяльності ……………
70
3.18.
Рівень прийому та вибуття штатних працівників у містах і районах…………….
71
3.19.
Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у 2016 році.
72
3.20.
Використання робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2016 році...................................................................
73
3.21.
Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності у 2016 році………………
74
3.22.
Індекси номінальної та реальної заробітної плати…………………………………
75
3.23.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності........................................................................................
76
3.24.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості..............................................................
77
3.25.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах...........
78
3.26.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників......................
79
3.27.
Розподіл штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2015–2016 років..
79
3.28.
Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю та видами економічної діяльності у 2016 році...............................................................
80
 
 
 
 
4. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ……………………………………………
81
4.1.
Доходи і витрати населення……………………………………..………………….
83
4.2.
Структура доходів і витрат населення………………………..……………………
84
4.3.
Середній розмір місячної пенсії...................................................................
85
4.4.
Диференціація життєвого рівня населення........................................................
86
4.5.
Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей.......................
87
4.6.
Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі........................
88
4.7.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів........
89
4.8.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів...........
91
4.9.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у 2015 році.................................
93
4.10.
Структура грошових витрат домогосподарств....................................................
94
4.11.
Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості  дітей у їх складі...
95
4.12.
Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2015 році.....................................
96
4.13.
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.................
97
4.14.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.........
99
4.15.
Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у 2015 році......................................
101
4.16.
Структура сукупних витрат домогосподарств...................................................
102
4.17.
Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі...
103
4.18.
Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2015 році..............................................
104
4.19.
Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат...
105
4.20.
Структура грошових доходів домогосподарств........................................................
108
4.21.
Структура грошових доходів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі...
109
4.22.
Структура грошових доходів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами  у 2015 році..................................................
110
4.23.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств.......................................................
111
4.24.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей  у їх складі.
113
4.25.
Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2015 році...................................................
116
4.26.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах.......................................
118
4.27.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із дітьми залежно від кількості дітей у їх складі............................................................................................
119
4.28.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2015 році.................
120
4.29.
Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за децильними (10%–ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.........
121
4.30.
Споживання продуктів харчування............................................................................
122
4.31.
Розподіл домогосподарств за доступом до послуг Інтернету……………………..
123
4.32.
Розподіл населення за метою користування послугами Інтернету…….………....
124
 
 
 
 
5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО..............................................................
125
5.1.
Житловий фонд..........................................................................................
125
5.2.
Житловий фонд у містах і районах.............................................................................
126
5.3.
Міський житловий фонд у містах і районах..............................................................
127
5.4.
Сільський житловий фонд у районах.........................................................................
128
5.5.
Забезпеченість населення житлом у містах і районах..............................................
129
5.6.
Обладнання житлового фонду....................................................................................
132
5.7.
Ветхий житловий фонд у містах і районах................................................................
133
5.8.
Аварійний житловий фонд у містах і районах..........................................................
134
 
 
 
 
6. ОСВІТА……………………………………………………………..……......……
135
6.1.
Дошкільні навчальні заклади......................................................................................
136
6.2.
Дошкільні навчальні заклади у містах і районах......................................................
137
6.3.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у містах і районах..........
139
6.4.
Загальноосвітні та вищі навчальні заклади………………………...………….....…
140
6.5.
Заклади освіти за видами навчання...............................................................
141
6.6.
Денні загальноосвітні навчальні заклади.........................................................
142
6.7.
Денні загальноосвітні навчальні заклади нового типу (з числа загальноосвітніх закладів)......
142
6.8.
Денні загальноосвітні навчальні заклади у містах і районах..................................
143
6.9.
Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах.......................
145
6.10.
Випуск учнів загальноосвітніми навчальними закладами..................................
145
6.11.
Професійно-технічні навчальні заклади…..…………………………..……………
146
6.12.
Вищі навчальні заклади...............................................................................................
147
6.13.
Прийом до вищих навчальних закладів і підготовка фахівців за джерелами фінансування їх навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями у 2016 році….
148
6.14.
Підготовка аспірантів...................................................................................................
148
6.15.
Підготовка докторантів................................................................................................
148
 
 
 
 

7. ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ………………………

149
7.1.
Мережа та кадри закладів охорони здоров’я...................................................
150
7.2.
Основні показники охорони здоров’я.....................................................
151
7.3.
Кількість лікарів усіх спеціальностей у містах і районах........................................
152
7.4.
Кількість середнього медичного персоналу у містах і районах.....................
154
7.5.
Кількість лікарняних ліжок у містах і районах...................................................
156
7.6.
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у містах і районах..........
158
7.7.
Захворюваність за класами хвороб.................................................................
160
7.8.
Захворюваність на окремі інфекційні хвороби....................................................
164
7.9.
ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД................................................................
165
7.10.
Захворюваність на злоякісні новоутворення.............................................
165
7.11.
Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями  у 2016 році …….......
166
7.12.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки...............................................
166
7.13.
Захворюваність  на активний туберкульоз......................................................
167
7.14.
Захворюваність на венеричні хвороби................................................
167
7.15.
Захворюваність на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (наркологічні розлади)...................................................
168
7.16.
Аборти................................................................
168
7.17.
Кількість інвалідів.........................................................................................
169
7.18.
Кількість інвалідів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду у містах  і  районах...
169
7.19.
Кількість інвалідів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, за групами інвалідності у містах і районах.......................................................
170
7.20.
Кількість вперше визнаних інвалідами за класами хвороб у 2016 році.............
171
7.21.
Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей та молоді )........
172
7.22.
Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами ....
172
7.23.
Надання грошової та  натуральної допомоги громадянам, які перебували у складних життєвих обставинах у 2016 році...........................................................
172
7.24.
Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей у 2016 році
173
7.25.
Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування………………
173
7.26.
Кількість дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації та в притулку для дітей у 2016 році……………………………..………….…...
174
7.27.
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг................................................................................
175
7.28.
Надання населенню субсидій у містах і районах у 2016 році..................................
175
   
 
  8. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ………………..…….……
176
8.1.
Основні заклади культури та мистецтва………………….…………...……………
177
8.2.
Заклади культури і мистецтва.....................................................................................
178
8.3.
Бібліотеки, клубні заклади та демонстратори фільмів у містах і районах у 2016 році…………
179
8.4.
Забезпеченість населення клубними закладами і бібліотечним фондом у містах і районах.......
180
8.5.
Школи естетичного виховання.............................................
182
8.6.
Випуск друкованих видань.............................................................
182
8.7.
Колективні засоби розміщування у 2016 році…………………………………
183
8.8.
Основні показники роботи готелів та аналогічних засобів розміщування……….
183
8.9.
Санаторно-курортні і оздоровчі заклади ..............................................
184
8.10.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку.......................
184
8.11.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку  у 2016 році у містах і районах...........................................................................
185
8.12.
Спортивні школи для дітей у 2016 році..................................................
185
8.13.
Діяльність закладів фізичної культури і спорту………..……………………..……
186
8.14.
Спортивні споруди.........................................................................
187
8.15.
Фізкультурно-оздоровча робота у 2016 році……………………………………….
187
8.16.
Туристичні потоки....................................................................
188
 
 
 
 
9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ…………………………………….….…
189
9.1.
Кількість виявлених злочинів за окремими видами..................................................
190
9.2.
Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та прекурсорами..............
190
9.3.
Кількість виявлених злочинів у містах і районах......................................................
191
9.4.
Кількість і склад дітей, які перебували на обліку в підрозділах превентивної діяльності з ювенальної превенції…........................................................
192
9.5.
Склад засуджених...............................................................................
193
9.6.
Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої за окремі види злочинів.......
193
9.7.
Питома вага неповнолітніх, засуджених за окремі види злочинів..........................
194
9.8.
Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за видами правопорушень....
195
9.9.
Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного судочинства………………
196
9.10.
Послуги державних нотаріальних контор...........................................................
197
 
 
 
 
10. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ……...........
198
 
Земля..................................................................................
200
10.1.
Землі Волині..............................................................................
200
10.2.
Заповідники та природні національні парки………………………………………..
200
 
Водні ресурси.............................................................................
201
10.3.
Основні показники водопостачання і водовідведення………………………….....
201
10.4.
Забір та використання прісної води…………………………………………………
201
10.5.
Оборотне та повторно-послідовне водозабезпечення……………………………..
201
10.6.
Використання свіжої води у містах і районах...........................................................
202
10.7.
Скидання зворотних вод у містах і районах у 2016 році..........................................
203
 
Повітряний басейн.....................................................................................................
204
10.8.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря…………………………………….
204
10.9.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної діяльності  у 2016 році.............................
205
10.10.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у містах і районах.............................................
206
10.11.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за видами забруднюючих речовин у містах і районах  у 2016 році……………………………
207
10.12.
Впровадження повітроохоронних заходів у 2016 році………………..…………
208
 
Відходи..............................................................
208
10.13.
Основні показники утворення та поводження з відходами..……………………
208
10.14.
Основні показники утворення та поводження з відходами I–III класів небезпеки від економічної діяльності підприємств та організацій.........................
209
10.15.
Утворення відходів за класами небезпеки...........................................
209
10.16.
Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів за класами небезпеки.……….............................................................................
209
10.17.
Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2016 році…………………
210
10.18.
Поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2016 році…………………
211
10.19.
Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств і в домогосподарствах……….
211
10.20.
Утворення відходів у містах і районах.…………………………………………
212
10.21.
Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки від економічної діяльності підприємств та організацій у містах і районах…………………………..………
213
10.22.
Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів у містах і районах....
214
10.23.
Наявність відходів І–ІІІ класів небезпеки у тимчасовому зберіганні на території підприємств у містах і районах…………………..………………
215
 
Економічні  показники  природокористування................................................
216
10.24.
Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища..
216
10.25.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами.........
216
10.26.
Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за напрямами ............................................................................
217
10.27.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами……
217
10.28.
Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища за напрямами…
218
10.29.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища у містах і районах……
218
10.30.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища у містах і районах…………
219
 
 
 
 
11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ......................................................................
220
11.1.
Валовий регіональний продукт...................................................................................
220
11.2.
Валова додана вартість................................................................................................
221
11.3.
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності…………….
221
   
 
 
12. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ.................................................................
224
12.1.
Надходження та видатки місцевих бюджетів (загальний фонд).............................
225
12.2.
Мережа банківських установ ………………………………………..……….……...
226
12.3.
Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) ………………………………………………….…..
227
12.4.
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб ……………………………………………….….
227
12.5.
Кредити, надані банками резидентам (крім депозитних корпорацій)…………….
227
   
 
 
13. ЦІНИ………………………………………………………………………..…….
228
13.1.
Індекси цін ..................................................................
228
13.2.
Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг....................................
229
13.3.
Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами …………………………………………
231
 
 
 
 
14. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ…………….…
232
14.1.
Кількість юридичних осіб у містах і районах...............................................
233
14.2.
Розподіл кількості юридичних осіб у містах і районах.................................
234
14.3.
Кількість юридичних осіб за організаційними формами…..............................
235
14.4.
Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності...........................
237
 
 
 
 
15. ЕНЕРГЕТИКА………………………………………………………………….
238
15.1.
Використання окремих видів палива..………………………...………….................
238
15.2.
Структура використання окремих видів палива………….....................................
239
15.3.
Структура витрат палива за напрямами споживання у 2016 році.........................
239
15.4.
Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2016 році...
240
15.5.
Використання окремих видів палива у містах і районах..........................................
241
15.6.
Потужність та відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2016 році……
247
15.7.
Використання енергії за видами економічної діяльності...................................
247
15.8.
Використання енергії у містах і районах..........................................................
248
 
 
 
 
16. ПРОМИСЛОВІСТЬ......................................................
250
16.1.
Індекси промислової продукції за видами діяльності.………………………….....
250
16.2.
Виробництво промислової продукції за видами діяльності.....................................
251
16.3.
Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, напоїв на  одну особу..
254
16.4.
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності……………………………………………………………….
255
 
 
 
 
17. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО……………………………….
256
 
Сільське господарство........................................................................
258
17.1.
Продукція сільського господарства....................................................
258
17.2.
Продукція сільського господарства за категоріями господарств............................
259
17.3.
Частка господарств населення у виробництві продукції сільського господарства..................
260
17.4.
Виробництво продукції сільського господарства на одну особу…........................
260
17.5.
Індекси сільськогосподарської продукції..................................................................
261
17.6.
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств...................
261
17.7.
Кількість сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами суб’єктів економіки……………………………………………………….
262
17.8.
Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром сільськогосподарських угідь у 2016 році...................................................................
262
17.9.
Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах……
263
17.10.
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств……………..
264
17.11.
Структура витрат на виробництво продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах.......................................................................
264
17.12.
Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах.......................................................................
265
17.13.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах у районах у 2016 році......
265
17.14.
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами……………
266
17.15.
Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами…………………………………….........
267
 
Рослинництво.......................................................
268
17.16.
Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь у 2016 році.................
268
17.17.
Динаміка посівних площ основних сільськогосподарських культур……………..
268
17.18.
Посівні площі сільськогосподарських культур…………….....................................
269
17.19.
Структура посівних площ сільськогосподарських культур.....................................
270
17.20.
Посівні площі сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах у районах у 2016 році…….…………………………………………
270
17.21.
Площа, з якої зібрано врожай......................................................................................
271
17.22.
Площа насаджень культур плодових та ягідних.......................................................
271
17.23.
Динаміка виробництва сільськогосподарських культур…………………………..
272
17.24.
Виробництво сільськогосподарських культур……………….…………………….
273
17.25.
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств...........
274
17.26.
Виробництво культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах у районах………………….................................................................
275
17.27.
Виробництво буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах у районах.............................................................................................
275
17.28.
Виробництво ріпаку і кользи у сільськогосподарських підприємствах у районах.................
276
17.29.
Виробництво сої у сільськогосподарських підприємствах у районах....................
276
17.30.
Динаміка урожайності сільськогосподарських культур...........................................
277
17.31.
Урожайність сільськогосподарських культур……………….……………………..
278
17.32.
Урожайність культур зернових та зернобобових у сільськогосподарських підприємствах у районах.............................................................................................
279
17.33.
Урожайність буряку цукрового фабричного у сільськогосподарських підприємствах у районах.............................................................................................
279
17.34.
Урожайність ріпаку у сільськогосподарських підприємствах у районах...............
280
17.35.
Урожайність сої у сільськогосподарських підприємствах у районах.....................
280
17.36.
Внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах.....................................
281
17.37.
Надходження продукції рослинництва на переробні підприємства………..….…
281
 
Тваринництво.............................................................................................................
282
17.38.
Кількість сільськогосподарських тварин………………….......................................
282
17.39.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств...................
283
17.40.
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах у районах..........
284
17.41.
Кількість корів у сільськогосподарських підприємствах у районах.......................
284
17.42.
Кількість свиней у сільськогосподарських підприємствах у районах....................
285
17.43.
Виробництво основних видів продукції тваринництва.…………………….……..
285
17.44.
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств.................
286
17.45.
Виробництво м’яса за видами.........................................................
287
17.46.
Виробництво м’яса у сільськогосподарських підприємствах у районах................
287
17.47.
Виробництво молока у сільськогосподарських підприємствах у районах.............
288
17.48.
Продуктивність сільськогосподарських тварин........................................................
288
17.49.
Середня вага однієї сільськогосподарської тварини, яка продана переробним підприємствам………………………………………………………………………...
289
17.50.
Середній річний удій молока від однієї корови у сільськогосподарських підприємствах у районах.............................................................................................
289
17.51.
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства........................
290
 
Мисливство...................................................................
291
17.52.
Основні показники ведення мисливського господарства.........................................
291
17.53.
Кількість тварин у мисливських господарствах……………………………………
292
  Лісове  господарство.......................................................
293
17.54.
Ліси та лісовкриті площі...………………………………………….…………..……
293
17.55.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового господарства…………..
293
17.56.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового господарства у районах
293
17.57.
Заготівля ліквідної деревини………….......................................................................
294
17.58.
Заготівля ліквідної деревини за сортиментом лісової продукції.............................
294
17.59.
Рубки та заготівля деревини за породним складом деревостанів у 2016 році.......
295
17.60.
Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності у районах у 2016 році………
295
17.61.
Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи у районах……….………
296
17.62.
Заготівля ліквідної деревини у районах.....................................................................
296
17.63.
Площі відтворення лісів……………………………………………………………..
297
17.64.
Площі відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу у районах.....................
297
17.65.
Захист лісів від шкідників і хвороб…………………………………………………
298
17.66.
Площа загибелі лісових деревостанів………………………………………………
298
17.67.
Лісові пожежі………………………............................................................................
299
17.68.
Збитки, заподіяні лісовими пожежами……………………………………………..
299
 
Рибне господарство.........................................................
299
17.69.
Добування водних біоресурсів за видами......................................................
299
 
 
  18. БУДІВНИЦТВО…………………………………………………………………
300
18.1.
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції…………...
300
18.2.
Розподіл обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції……………………
300
18.3.
Індекси будівельної продукції…………..…………………………….......................
300
18.4.
Прийнято в експлуатацію окремих виробничих потужностей…………………....
301
18.5.
Прийнято в експлуатацію окремих об’єктів та потужностей сільськогосподарського призначення……………………………………………….
301
18.6.
Прийнято в експлуатацію житла та інших об’єктів соціальної сфери.…………...
302
18.7.
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир…………
303
18.8.
Індекси прийняття в експлуатацію житла…………………………………………..
303
18.9.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах……………………………….
304
18.10.
Прийнято в експлуатацію житла у містах і районах……………………………….
305
18.11.
Прийнято в експлуатацію житла, збудованого фізичними особами, у містах і районах…………
306
18.12.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях та сільській місцевості...
306
18.13.
Прийнято в експлуатацію житла у міських поселеннях…………………………...
307
18.14.
Прийнято в експлуатацію житла у сільській місцевості в районах…………….....
307
18.15.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель……………………………………...
308
18.16.
Прийнято в експлуатацію житлових будівель за їх видами……………………….
308
 
 
 
 
19. КАПІТАЛЬНІ НВЕСТИЦІЇ………………………………………..………….
309
19.1.
Капітальні інвестиції за видами активів.....................................................................
310
19.2.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування………………………….……..
311
19.3.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2016 році.........
311
19.4.
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у 2016році у містах і районах
312
19.5.
Капітальні інвестиції у містах і районах....................................................................
313
19.6.
Капітальні інвестиції на одну особу у містах і районах…………………………...
314
19.7.
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності..........................................
315
19.8.
Індекси капітальних інвестицій …………………………………….........................
315
19.9.
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності.........................................
316
19.10.
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2016 році………………
316
19.11.
Капітальні інвестиції у житлове будівництво у містах і районах...……………….
317
 
 
 
 

20. ТРАНСПОРТ І ЗВ`ЯЗОК......................................................

318
 
Транспорт…………………………………………………………………………
319
20.1.
Основні показники роботи транспорту......................................................................
319
20.2.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом.................................................
320
20.3.
Перевезення вантажів автотранспортними підприємствами...................................
320
20.4.
Перевезення вантажів автомобільним транспортом у містах і районах.................
321
20.5.
Вантажооборот автомобільного транспорту у містах і районах...........................
322
20.6.
Перевезення вантажів та вантажооборот автомобільним транспортом за видами економічної діяльності …………..…………………………………………………..
323
20.7.
Перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування..........
325
20.8.
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування за видами сполучення..................................................................................................
325
20.9.
Робота міського пасажирського електричного транспорту..................................
325
20.10.
Відправлення пасажирів залізничним транспортом за видами сполучення.…….
326
20.11.
Дорожньо-транспортні пригоди на дорогах і вулицях.…………………….…
326
 
Зв’язок................................................................................
326
20.12.
Продукція (послуги) підприємств пошти та зв’язку загального користування…
326
20.13.
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку...................................
327
20.14.
Розподіл послуг пошти та зв’язку за видами у 2016 році………………………
327
20.15.
Доходи підприємств від надання послуг пошти та зв’язку населенню................
328
20.16.
Наявність телефонних апаратів мережі загального користування.……………….
328
20.17.
Забезпеченість населення телефонними апаратами загального користування.….
329
20.18.
Абоненти зв’язку…………………………………………………………………….
329
20.19.
Основні трансляційні радіоточки звукового проводового мовлення……………
329
     
  21. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ................................................
330
21.1.
Зовнішня торгівля товарами...................................................................
330
21.2.
Зовнішня торгівля товарами за країнами ..................................................
331
21.3.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2016 році..........................
336
21.4.
Обсяги експорту-імпорту товарів у містах і районах...............................................
337
21.5.
Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, у містах і районах........
339
21.6.
Товарна структура зовнішньої торгівлі…...................................................
341
21.7.
Експорт окремих видів товарів...................................................
345
21.8.
Імпорт окремих видів товарів..........................................................
345
21.9.
Експорт-імпорт давальницької сировини ………………………………………
346
21.10.
Експорт-імпорт продукції, виготовленої з давальницької сировини..................
348
21.11.
Зовнішня торгівля послугами..........................................................
349
21.12.
Зовнішня торгівля послугами за країнами .......................................................
349
21.13.
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2016 році......................
351
21.14.
Структура експорту-імпорту послуг за видами...................................................
352
21.15.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області...............
353
21.16.
Прямі іноземні інвестиції в економіку області у 2016 році...................................
354
21.17.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з окремих країн світу в економіку області.......
354
21.18.
Географічна структура іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці області за основними країнами-інвесторами.…………….…………...
355
21.19.
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності у 2016 році.............................................................................
355
21.20.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах…………......
356
21.21.
Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області за рік...
356
 
 
 
  22. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
357
22.1.
Товарооборот внутрішньої торгівлі………………….……………………………..
357
22.2.
Оптовий товарооборот у містах і районах………………………………………….
358
22.3.
Товарна структура оптового товарообороту у 2011–2014 роках…………….....…
359
22.4.
Товарна структура оптового товарообороту у 2015 та 2016 роках………….....…
361
22.5.
Оборот роздрібної торгівлі у містах і районах………………………….…………
363
22.6.
Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях і сільській місцевості…………
363
22.7.
Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у торговій мережі.........................
363
22.8.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств..……………
364
22.9.
Роздрібний товарооборот підприємств у містах і районах
364
22.10.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу…………..…………...........
365
22.11.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств на одну особу…
365
22.12.
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу у містах і районах..............
365
22.13.
Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами ……
366
22.14.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств.........…………..…...
367
22.15.
Частка продажу споживчих товарів, вироблених на території України, через торгову мережу підприємств ………………………………………………………..
371
22.16.
Роздрібний продаж окремих продовольчих товарних груп…...……......................
373
22.17.
Роздрібний продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів................................
373
22.18.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств………………………………..
374
22.19.
забезпеченість населення об’єктами торгівлі.………………………………….......
374
22.20.
Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств у містах і районах..................
375
22.21.
Кількість магазинів підприємств у містах і районах................................................
376
22.22.
Торгова площа магазинів у містах і районах.............................................................
377
     
 
23. ПОСЛУГИ.........................................................................
378
23.1.
Основні показники роботи підприємств сфери послуг……………........................
378
23.2.
Групування підприємств за обсягом реалізованих послуг у 2016 році…..……
379
23.3.
Групування підприємств за обсягами реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності у 2016 році……………………………………
379
23.4.
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності……………………
380
23.5.
Обсяг реалізованих послуг у містах і районах……………………………………
383
23.6.
Обсяг реалізованих послуг населенню у містах і районах………………………
384
     
  24. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ…............................................................
385
24.1.
Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами................
387
24.2.
Основні структурні показники діяльності підприємств за видами економічної діяльності…………
388
24.3.
Розподіл основних структурних показників підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності.......................................................
396
24.4.
Основні показники діяльності підприємств у 2016 році у містах і районах ……
404
 
Фінанси….……………………………………………………………………………
405
24.5.
Баланс підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році........................
405
24.6.
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році...
407
24.7.
Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної діяльності.........
411
24.8.
Окремі фінансові показники діяльності підприємств та організацій за видами економічної діяльності у 2016 році.............................................................................
412
24.9.
Фінансовий результат до оподаткування у містах і районах...................................
413
24.10.
Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності............
414
 
 
 
 
25. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ……….………………………………...…………….
415
25.1.
Наукові кадри у 2016 році........................................................................
417
25.2.
Наукові кадри у 2016 році за рівнем освіти..................................................
417
25.3.
Наукові кадри у 2016 році за галузями наук................................................
417
25.4.
Дослідники у 2016 році за рівнем освіти.....................................................
418
25.5.
Дослідники у 2016 році за галузями наук........................................................
418
25.6.
Дослідники у 2016 році за віком..................................................................
418
25.7.
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат у 2016 році....................................
419
25.8.
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування за видами робіт у 2016 році…………………………………………..
419
25.9.
Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за галузями наук за видами робіт у 2016 році……………………………………………………
420
25.10.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за видами економічної діяльності ……
420
25.11.
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості…..........
421
25.12.
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості...........................................
421
25.13.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації……………...
422
25.14.
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості................................................................................
422
25.15.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції................................................................
422
 
 
 
 
26. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ...................................................
423
26.1.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням об'єднаних територіальних громад.........................................................................
423
26.2.
Чисельність наявного населення за місцем проживання………...................
424
26.3.
Чисельність наявного населення...............................................................
425
26.4.
Наявний дохід населення...................................................................
426
26.5.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників...................
427
26.6.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами..................................
428
26.7.
Загальноосвітні навчальні заклади.........................................................
429
26.8.
Вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації...............................................
431
26.9.
Вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації...........................................
433
26.10.
Кількість лікарів усіх спеціальностей...........................................................
435
26.11.
Кількість середнього медичного персоналу.................................................
436
26.12.
Кількість лікарняних ліжок.....................................................................
437
26.13.
Валовий регіональний продукт у 2015 році....................................................
438
26.14.
Валова додана вартість...........................................................................
440
26.15.
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу …................................
441
26.16.
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості..........................................
442
26.17.
Індекси споживчих цін …………………………………………...……………
443
26.18.
Індекси промислової продукції………………….……………………..............
444
26.19.
Індекси продукції сільського господарства...............................................
445
26.20.
Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах 2016 році………...………
446
26.21.
Капітальні інвестиції на одну особу…………….…..............................................
447
26.22.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у 2016 році..............................
448
26.23.
Прийнято в експлуатацію житла....................................................
449
 
 
 
 
Предметно-алфавітний покажчик……………………………..……
450

1. ГЕОПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТІ

Волинська область утворена в грудні 1939 року.  В ті часи на території площею 19,9 тис.км2 проживало 1031,7 тис. осіб, в обласному центрі – місті Луцьку нараховувалось 39 тис. осіб.

1.1. Географічна характеристика

Волинська область розташована на крайньому північному заході України, на перехресті важливих транспортних шляхів зі Східної у Західну Європу, що особливо важливо для розвитку зв’язків із різними країнами світу.

Волинь нерідко називають «Вікном в Європу». Її територія входить до транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг».


Територія
20,1 тис.км2
Чисельність наявного населення на 1 січня 2017 року
1040,9 тис. осіб
Щільність населення
51,7 особи на 1 км2
Протяжність
 
з півночі на південь
187 км
із заходу на схід
163 км
 
 
Найбільша протяжність
 
між крайньою західною і південно-східною  її точками
193 км
Відстань до столиці України
398 км


ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР – МІСТО ЛУЦЬК

Територія 42 км2
Чисельність наявного населення на     1 січня 2017 року 217,0 тис. осіб
Щільність населення 5,2 тис. осіб на 1 км2

СУМІЖНІ ОБЛАСТІ

на півночі Брестська область Білорусі (протяжність кордону 205 км)
на сході та південному сході Рівненська область (410 км)
на півдні Львівська область (125 км)
на заході Люблінське воєводство Польщі (190 км)

КЛІМАТ

Волинська область характеризується порівняно теплим помірно-континентальним кліматом з достатньою кількістю тепла і вологи.


РЕЛЬЄФ

Область займає західну частину Східноєвропейської рівнини і знаходиться на заході рівнинних просторів двох природно-географічних зон України – Полісся і Лісостепу. Більша частина її (майже три чверті всієї площі) розташована в низинному Західному Поліссі, а менша – у лісостеповій зоні на Волинській лісовій височині. Через територію області проходить частина Головного європейського вододілу, який розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів.


КОРИСНІ КОПАЛИНИ

На території області виявлені родовища кам’яного вугілля, газу, торфу, сапропелю, різних видів будівельних матеріалів, проявлення нафти, залізомарганцевих руд, міді, свинцю та цинку, ртуті, благородних металів, германію, глиноземистої сировини та інших, що створює умови для динамічного економічного розвитку області. Важливим для енергетичного комплексу області залишатиметься подальша розробка покладів кам’яного вугілля і торфу.

На території Ратнівського району виявлено ряд родовищ самородної міді. Промислова розробка цих родовищ вирішить проблему забезпечення регіону і країни в цілому цією дефіцитною сировиною.

Північна частина області є зоною поширення фосфоритів, які можуть використовуватись як нестандартні калійно-фосфатно-вапнякові добрива. 

В області є великі запаси сапропелю, який може застосовуватись як добриво, а деякі різновиди органо-вапнякового та змішаного водоростевого типу можуть використовуватись у ветеринарії, для підгодівлі худоби та в медицині.

Налагоджено випуск вапна, виробляється карбід, який раніше отримували переважно з-за кордону.

Розвідано значне родовище базальтів, розташоване на межі з Рівненською областю.


РІКИ І ОЗЕРА

Волинь багата ріками та озерами з найчистішою і найпрозорішою водою в Європі. Її ріки належать до басейну Прип’яті і частково – Західного Бугу. Густота гідрографічної сітки тут у два рази більша, ніж у середньому по Україні. Основу її становлять ріки Прип’ять, Стир, Стохід, Турія, Вижівка, притоки Західного Бугу та інші.

В області налічується 265 озер. Найбільші та наймальовничіші озера – це Світязь, Пулемецьке, Турське, Луки, Люцимер, Перемут, Оріхове, Волянське, Біле, Любязь.


1.2. Адміністративно-територіальний поділ

РАЙОНИ

Райони з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 район (тис. осіб) В 16 районах області про-живало 658,1 тис. осіб, з яких 75,4% – жителі сільських насе-лених пунктів.

Найбільші райони за чисельністю населення – Камінь-Каширський (64,2  тис. осіб), Ківерцівський та Луцький (по  63,9  тис. осіб),  а найменший – Шацький (16,9 тис. осіб).

до 40,0 тис. осіб          –
9
29,7
40,0 – 49,9 тис. осіб    –
1
40,4
50,0 – 59,9 тис. осіб    –
3
52,8
60,0 – 69,9 тис. осіб    –
3
64,0
МІСТА

Міста з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 місто (тис. осіб) В 11 містах проживало 441,3 тис. осіб (42,4% всіх жителів області та 81,0% міського населення).

Найбільше місто за чисельністю населення обласний центр – Луцьк (217,0 тис. осіб), найменше – Берестечко Горохівського району (1,7 тис. осіб).

до 5,0 тис. осіб            –
2
2,0
5,0 – 9,9 тис. осіб        –
1
9,2
10,0 – 19,9 тис. осіб    –
4
12,6
20,0 – 49,9 тис. осіб    –
1
39,1
50,0 – 99,9 тис. осіб    –
2
61,0
понад 99,9 тис. осіб    –
1
217,0
СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ

Селища міського типу з кількістю жителів: Число жителів у середньому на 1 селище міського типу (тис. осіб) В 22 селищах міського типу (смт) проживало 103,2 тис. осіб.

Найбільше   за   чисельністю   населення    смт Маневичі Маневицького району (10,7 тис. осіб), найменші – смт Сенкевичівка   Горохівського району (1,3 тис. осіб) та   смт Рокині Луцького району (1,5 тис. осіб).

до 3,0 тис. осіб            –
4
1,9
3,0 – 4,9 тис. осіб        –
10
4,0
5,0 – 9,9 тис. осіб        –
6
5,9
понад 9,9 тис. осіб      –
2
10,4
СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ

В 1054 селах області проживало 496,4 тис. осіб.

Найбільші села на Волині – Підгайці, Липини Луцького району та Раків Ліс Камінь-Каширського району.


ЩІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Майже 72% населення сконцентровано у центральних і південних районах області, де щільність сягає 75,6 особи на 1 км2. Північна частина Волині заселена рідше – 22,2–36,3 особи на 1 км2, а в середньому по області цей показник становить 51,7 особи на 1 км2.

Серед регіонів області найбільш густозаселене м.Луцьк (5,2 тис. осіб на 1 км2), найменш – Турійський район (21,7 особи на 1 км2).


1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць  

(на 1 січня)
 
Кількість районів Кількість поселень
міст селищ міського типу сільських населених пунктів
1940
30
8
16
...
1946
30
8
15
...
1950
30
8
15
...
1958
21
10
21
...
1959
19
10
21
1049
1960
19
10
21
1193
1962
7
10
21
1193
1963
7
10
21
...
1965
12
10
21
...
1966
15
10
21
...
1969
15
10
21
1077
1971
15
10
21
1070
1981
15
10
20
1064
1987
15
10
20
1045
1989
15
10
21
1044
1994
16
11
22
1050
1996
16
11
22
1050
2000–2005
16
11
22
1053
2006–2017
16
11
22
1054
_____________________

Примітка. Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в області на 1 січня 2017 року утворено 7 об’єднаних територіальних громад, з них 3 – сільські, 3 – селищні, 1 – міська.

1.4. Територія і кількість адміністративно-територіальних одиниць з   урахуванням об’єднаних територіальних громад у містах і районах

(на 1 січня 2017 року)
 
Територія, км2 Частка в загальній території області, відсотків Щільність населення, осіб на  1 км2 Об'єднані терито-ріальні громади Населені пункти
міста селища міського типу сільські населені пункти
одиниць
Волинська область
20144
100,0
51,7
7
11
22
1054
м.Луцьк
42
0,2
5167,5
1
м.Володимир-Волинський
17
0,1
2302,4
1
м.Ковель
47
0,2
1474,3
1
м.Нововолинськ
17
0,1
3375,5
1
1
райони
 
 
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
1039
5,1
24,3
2
1
77
Горохівський
1122
5,6
46,0
2
2
90
Іваничівський
645
3,2
49,6
1
58
Камінь-Каширський
1747
8,7
36,7
1
64
Ківерцівський
1414
7,0
45,2
1
2
72
Ковельський
1723
8,6
23,4
3
2
91
Локачинський
712
3,5
31,2
1
53
Луцький
973
4,8
65,6
1
2
83
Любешівський
1450
7,2
24,8
1
46
Любомльський
1481
7,4
26,6
1
1
68
Маневицький
2265
11,2
24,1
2
69
Ратнівський
1437
7,1
36,3
2
67
Рожищенський
928
4,6
42,3
1
1
66
Старовижівський
1121
5,6
27,1
1
46
Турійський
1205
6,0
21,7
2
74
Шацький
759
3,8
22,2
1
1
30

1.5. Основні соціально-економічні показники Волинської області

 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Чисельність постійного населення (на кінець року), тис. осіб
1060,6
1037,7
1034,4
1038,6
1040,2
1039,9
1038,2
Чисельність наявного населення (на кінець року), тис. осіб
1064,0
1040,4
1037,1
1041,3
1042,9
1042,7
1040,9
Кількість зайнятих, тис. осіб
486,2
429,9
433,6
445,7
410,5
397,3
382,1
Кількість безробітних  (за методологією МОП),  тис. осіб
53,8
41,9
40,5
37,9
44,9
43,1
49,7
Рівень безробіття (за методологією МОП), відсотків
10,0
8,9
8,5
7,8
9,9
9,8
11,5
Доходи  населення, млн.грн
11781
6808
19137
26907
27986
33250
393192
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників3, грн
150
591
1692
2580
2721
3291
4047
Валова додана вартість4 (у фактичних цінах), млн.грн
2195
5984
13579
18794
21762
27723
у розрахунку на одну особу, грн
2077
5739
13096
18061
20883
26585
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), відсотків
119,5
109,1
108,1
99,7
125,9
143,3
111,8
Індекс цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (до попереднього року), відсотків
172,7
116,2
121,5
99,2
125,2
149,5
104,9
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року), млн.грн
4366,1
5009,2
5273,3
6344,9
6744,1
6434,4
6558,5
рослинництва
2620,2
2694,4
2736,2
3503,7
3806,3
3657,6
3785,8
тваринництва
1745,9
2314,8
2537,1
2841,2
2937,8
2776,8
2772,7
у розрахунку на одну особу, грн
4096
4805
5086
6097
6472
6170
6295
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
1182,65
5378,0
8126,5
10906,3
13682,9
19425,8
23343,5
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
125,9
155,3
175,46
225,16
228,36
329,16
364,1
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
 
(у фактичних цінах),  млн.грн
1767,0
3327,1
3389,7
6166,8
6384,2
у розрахунку на одну особу, грн
1708,5
3205,6
3261,2
5929,3
6144,0

Продовження табл. 1.5
 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Перевезення вантажів окремими видами транспорту, млн.т
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
1,5
1,8
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
автомобільним7
7,6
10,3
10,1
10,4
10,1
10,6
12,5
Перевезено (відправлено) пасажирів окремими видами транспорту, млн. осіб
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
5,3
5,1
5,2
4,5
4,3
4,7
4,5
автомобільним8
49,4
106,2
93,6
92,1
85,6
83,1
80,5
міським електричним
47,7
39,7
19,5
17,0
22,4
29,0
25,9
Експорт товарів, млн.дол. США
147,8
280,9
434,8
628,8
685,4
631,7
611,9
Імпорт товарів, млн.дол. США
447,1
666,2
571,5
1089,0
765,5
622,1
1131,5
Експорт послуг9, млн.дол. США
3,9
21,0
46,6
57,6
60,3
51,8
50,8
Імпорт  послуг9, млн.дол. США
1,9
17,7
28,1
42,4
20,5
16,7
17,4
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млн.грн
527,2
1744,0
4550,4
7962,6
9091,7
11624,3
11986,1
у розрахунку на одну особу, грн
495
1673
4388
7652
8724
11147
11505
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), млн.грн
329,8
949,0
2108,3
3270,4
3527,9
4573,3
4841,5
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток,  збиток (-)) (крім банків та бюджетних установ)10, млн.грн
–16,6
349,6
243,1
–584,7
–6768,9
–3180,1
351,6

_____________________

1Грошові доходи.

2Попередні дані.

До 2009 року включно без найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб–підприємців. З 2010 року дані по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє співставлення з відповідними даними попередніх років є некоректним.

З 2012 року розрахунки здійснені з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків Системи національних рахунків 2008 року та Європейської системи національних і регіональних рахунків 2010 року з використанням нової версії КВЕД 2010.

5Обсяг виробленої продукції.

6Див. примітку до табл. 18.6.

7З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб. З 2005 року – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

8З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами малого бізнесу.

9Див. виноску до табл. 21.11.

10У 2000, 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.


1.6. Індекси основних соціально-економічних показників

(відсотків до попереднього року)
 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
Кількість постійного населення (на кінець року)
99,6
99,6
100,1
100,1
100,2
100,0
99,8
Кількість зайнятих
101,4
101,3
100,7
92,1
96,8
96,2
Кількість безробітних (за методологією МОП)
81,8
91,0
97,2
118,5
96,0
115,3
Реальний наявний дохід населення
124,7
121,1
106,4
90,8
80,0
103,2
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників1
 
 
 
 
 
 
 
номінальна
127,0
143,5
123,22
110,3
105,5
120,9
123,0
реальна
99,1
127,8
114,52
111,0
93,5
78,9
109,0
Валова додана вартість3
110,5
102,2
99,4
102,1
99,6
95,6
Продукція промисловості4
143,7
121,9
126,7
102,9
103,2
98,6
100,2
Продукція сільського господарства
106,0
100,3
101,9
102,6
106,3
95,4
101,9
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
67,7
111,7
126,5
74,1
101,4
144,2
110,6
Капітальні інвестиції
94,0
89,5
137,7
97,5
Перевезення вантажів окремими видами транспорту5
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
130,1
100,4
126,3
106,7
95,2
101,3
95,6
автомобільним6
84,3
95,7
104,4
88,6
97,7
104,3
118,8
Перевезення (відправлення) пасажирів окремими видами транспорту5
 
 
 
 
 
 
 
залізничним
98,0
90,4
97,2
98,1
96,7
109,2
94,5
автомобільним7
103,3
99,5
99,8
96,9
93,0
97,1
96,9
міським електричним
124,0
105,0
89,1
80,4
131,9
129,3
89,5
Експорт товарів
172,0
103,0
136,3
103,8
109,0
92,2
96,9
Імпорт товарів
737,1
100,6
133,6
107,3
70,3
81,3
181,9
Експорт  послуг
111,2
221,9
132,8
107,7
104,8
85,9
98,1
Імпорт  послуг
334,6
161,5
113,2
142,8
48,3
81,6
104,2
Роздрібний товарооборот підприємств
134,1
119,4
108,8
113,8
91,7
88,0
94,2

_____________________

Див. третю виноску до табл. 1.5.

У зв’язку із зміною методології проведення обстеження наведені індекси заробітної плати розраховані по співставній сукупності.

3 Див. четверту виноску до табл. 1.5.

Індекс промислової продукції з 2010 року розрахований відповідно до міжнародних стандартів, з 2013 року відповідно до класифікації видів діяльності (ДК 009:2010) за видами діяльності секцій «В», «С», «D» (крім групи 35.3).

Для розрахунку використовувались показники в тисячах.

Див.сьомувиноску до табл. 1.5.

Див. восьму виноску до табл. 1.5.


1.7. Питома вага Волинської області в Україні

(відсотків)
 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
 
Освіта
(на початок навчального року)
Кількість учнів
 
 
 
 
 
 
 
у загальноосвітніх навчальних закладах
2,5
2,7
2,9
3,0
3,4
3,4
3,4
у професійно-технічних закладах (на кінець року)
2,4
2,4
2,3
2,6
3,1
3,2
3,2
Кількість студентів у вищих навчальних закладах
 
 
 
 
 
 
 
I–II рівнів акредитації
2,0
2,2
2,2
2,5
3,2
3,3
3,41
III–IV рівнів акредитації
1,3
1,1
1,2
1,2
1,4
1,4
1,42
 
Охорона здоров’я
(на кінець року)
Кількість лікарів усіх спеціальностей
1,9
1,8
1,8
1,8
2,1
2,1
2,1
Кількість середнього медичного персоналу
2,2
2,3
2,4
2,4
2,9
2,9
2,9
Кількість санаторіїв і пансіонатів з лікуванням
1,1
1,3
1,2
1,5
2,2
2,3
2,1
у них ліжок
1,0
1,4
1,0
1,1
1,7
1,7
1,5
 
Культура
(на кінець року)
Книжковий фонд масових бібліотек
2,2
2,3
2,1
2,2
2,6
2,5
2,5
Кількість клубних закладів
3,3
3,5
3,6
3,6
4,0
3,9
3,9
 
Основні макроекономічні показники
Валова додана вартість                                             (у фактичних цінах)
1,6
1,5
1,4
1,4
1,7
1,6
 
Промисловість
Обсяг промислової продукції
0,8
1,2
0,8
0,9
1,1
1,2
1,3
 
Виробництво найважливіших видів промислової продукції
Вугілля кам’яне
0,7
0,7
1,0
0,4
0,3
0,6
0,6
Вироби ковбасні
4,3
4,5
5,3
4,7
5,1
4,5
3,8
Масло вершкове
4,8
3,6
1,7
0,4
1,7
1,1
1,6
Цукор білий кристалічний буряковий
4,0
9,3
12,3
4,6
4,1
4,4
4,4
 
Сільське господарство (господарства усіх категорій)
Валова продукція сільського господарства
2,9
2,8
2,7
2,5
2,7
2,7
2,6
Продукція рослинництва
2,8
2,4
2,2
2,0
2,2
2,2
2,0
Продукція тваринництва
3,0
3,6
3,6
3,7
4,0
3,9
4,0

Продовження табл. 1.7
 
2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
 
Валовий збір основних сільськогосподарських культур
Всі зернові
2,1
1,8
1,5
1,4
1,6
1,8
1,7
у тому числі
 
 
 
 
озима і яра пшениця
2,9
2,2
2,0
2,1
2,4
2,5
2,7
озиме та яре жито
8,9
9,3
10,3
10,9
15,6
16,6
15,2
озимий та ярий ячмінь
1,2
0,9
0,9
1,2
1,1
1,4
1,1
Цукрові буряки (фабричні)
3,7
4,6
3,4
5,4
4,1
4,1
4,1
Картопля
6,0
5,0
5,3
4,9
4,8
5,3
5,2
Овочі
1,9
2,9
3,1
2,9
2,9
3,0
3,1
 
Поголів’я сільськогосподарських тварин
Велика рогата худоба
3,8
4,2
4,3
4,4
4,3
4,2
4,1
у тому числі корови
4,1
4,5
4,7
4,9
4,9
4,8
4,8
Свині
4,0
4,4
4,2
4,0
4,0
4,3
4,7
Вівці та кози
1,1
1,1
0,8
1,0
1,2
1,3
1,3
Птиця
2,6
2,8
2,7
2,8
3,3
3,7
3,9
 
Виробництво основних продуктів тваринництва
М’ясо (реалізація в живій масі)
2,8
3,8
4,1
4,2
4,9
4,9
5,0
у тому числі свинина
2,7
5,3
5,4
4,8
4,6
4,8
5,3
Молоко всіх видів
3,6
4,0
4,0
4,1
4,1
4,0
4,0
Яйця всіх видів
1,8
1,7
1,1
0,9
1,0
1,2
1,3
Вовна
0,9
0,7
0,5
0,5
0,7
0,8
0,9
 
Будівництво
Капітальні  інвестиції
0,9
1,2
1,5
2,3
1,8
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
2,3
2,0
1,9
2,0
2,3
3,0
3,9
Обсяг будівельних робіт
0,9
1,4
0,9
1,1
1,3
1,9
1,8
 
Автомобільний транспорт
Протяжність автомобільних шляхів з твердим покриттям (на кінець року)
3,4
3,5
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
Перевезено вантажів
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
1,2
Вантажооборот
1,7
2,8
3,1
3,0
2,9
3,4
3,6
Перевезено пасажирів
1,9
2,8
2,5
2,8
2,9
3,7
4,0
 
Торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств
2,0
1,9
1,7
1,9
2,1
2,4
2,2
 
Наукова та науково-технічна діяльність
Кількість організацій та підприємств, що виконували наукові та науково-технічні роботи (на кінець року)
1,1
1,1
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
Кількість працівників наукових організацій та підприємств (основної діяльності) (на кінець року)
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3

________________

1З 2016/17 навчального року – коледжі, технікуми, училища.

2З 2016/17 навчального року – університети, академії, інститути.


1.8. Питома вага міст і районів в області у 2016 році
за окремими показниками

(відсотків)
 
Капітальні інвестиції Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року Експорт товарів Імпорт  товарів Кількість зареєстрованих безробітних на  01.01.2017

Волинська область

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
м.Луцьк
41,6
34,4
30,2
65,7
18,1
м.Володимир-Волинський
1,8
0,0
1,0
0,4
5,4¹
м.Ковель
5,8
1,7
2,3
1,4
13,4¹
м.Нововолинськ
7,3
45,0
6,9
6,2
7,3
райони
 
 
 
 
 
Володимир-Волинський
3,9
0,0
0,3
1,2
х
Горохівський
2,9
0,3
0,9
0,2
6,7
Іваничівський
1,4
0,3
0,8
1,3
2,4
Камінь-Каширський
1,4
0,1
0,8
0,1
3,0
Ківерцівський
5,4
4,2
2,4
0,5
7,0
Ковельський
2,5
5,0
1,0
0,4
х
Локачинський
0,4
0,1
0,1
0,0
2,4
Луцький
15,9
6,1
45,3
21,8
2,2
Любешівський
0,7
0,0
0,2
0,2
2,2
Любомльський
1,1
0,1
0,3
0,1
5,3
Маневицький
1,4
0,1
1,6
0,0
3,7
Ратнівський
1,6
2,5
0,7
0,1
4,2
Рожищенський
2,1
0,1
4,5
0,3
3,6
Старовижівський
0,8
0,2
0,0
4,8
Турійський
1,4
0,0
0,5
0,1
4,6
Шацький
0,6
0,0
0,0
0,0
3,7

______________________

1 Включені дані по місту і району.


1.9. Одна доба області

(у середньому за добу і виходячи з кількості календарних днів у році)
 
2013 2014 2015 2016
 
 
 
 
 
Вугілля кам’яне, т
641,1
405,5
465,8
338,8
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
14,0
16,6
25,0
12,4
М’ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т
138,6
160,0
162,1
1
Вироби ковбасні, т
37,4
36,3
28,9
24,7
Борошно, т
93,6
73,9
90,0
81,9
Хліб та вироби хлібобулочні нетривалого зберігання, т
93,6
91,9
85,8
86,2
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, м3
128
171
158
127
 
 
 
 
 
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, м2
617
625
902
995
 
 
 
 
 
Перевезено автомобільним транспортом2
 
 
 
 
вантажів, тис.т
28,4
27,7
28,9
34,3
пасажирів, тис. осіб
252,4
234,6
227,8
220,1

_____________________

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

2З урахуванням комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

 

Інформацію оновлено 28 Липня 2017