Буклет «Бізнес Волині 2016» містить основні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку підприємств-юридичних осіб (далі підприємств) у 2016р. порівняно з попередніми роками.

Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012р., а саме:

мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

малі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

великі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

середні підприємства – інші суб’єкти господарювання.

Витрати на персонал складаються з витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

Інформація наведена без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг ) відображено без ПДВ.

Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих, дані за 2016р. попередні.


Адреса: вул.Шопена, 12, м.Луцьк, 43025, Україна

факс: 78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

телефон для довідок: 28-26-75

 

 

Інформацію оновлено 16 Серпня 2017, 12:21