Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
станом на 1 січня 2013 року

  Всього
Всього
20828
у тому числі
 
фермерське господарство
915
приватне підприємство
3872
колективне підприємство1
453
державне підприємство
83
комунальне підприємство
287
дочірнє підприємство
262
іноземне підприємство
37
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
81
підприємство споживчої кооперації
42
орендне підприємство1
16
спільне підприємство1
63
акціонерне товариство
283
з нього
 
публічне
44
приватне
68
відкрите1
94
закрите1
77
товариство з обмеженою відповідальністю
4221
товариство з додатковою відповідальністю
24
повне товариство
11
командитне товариство
5
кооператив
737
з нього
 
виробничий
79
обслуговуючий
361
споживчий
2
сільськогосподарський виробничий
149
сільськогосподарський обслуговуючий
37
організація (установа, заклад)
3341
з неї
 
державна
278
комунальна
2163
приватна
9
організація (установа,заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
40
асоціація
22
корпорація
2
концерн
2
інші об’єднання юридичних осіб
27
філія (інший відокремлений підрозділ)
1009
представництво
20
товарна біржа
13
кредитна спілка
24
споживче товариство
84
спілка споживчих товариств
12
політична партія
528
громадська організація
1495
релігійна організація
1231
профспілка, об’єднання профспілок
656
творча спілка (інша професійна організація)
9
благодійна організація
258
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
369
орган самоорганізації населення
84

1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств