Чисельність населення (щомісячна інформація)
Формування приросту (скорочення) чисельності населення(щомісячна інформація)
Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)
Кількість померлих за причинами смерті (щомісячна інформація)
Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)