Чисельність населення за 2015 рік
Природний рух населення у 2015 році
Міграційний рух населення у 2015 році