Чисельність населення у 2018 році
Природний рух населення у 2018 році
Міграційний рух населення у 2018 році
Населення (1995-2017рр.)