Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2020 року та середня чисельність у 2019 році
Природний рух населення у 2019 році
Міграційний рух населення у 2019 році
Населення (1995-2019рр.)