Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2018 році
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році
Середньомісячна  номінальна  заробітна плата за видами економічної діяльності  у 2018 році
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2018 році (щомісячна інформація)