Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Cередня  заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2021 році
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2021 році
Сума заборгованості з виплати заробітної плати у 2021 році