Макет довідки

Cередньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
області (України) за видами економічної діяльності

 

(грн)
 
Роки або місяці
Всього
 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
 
сільське господарство
 
Промисловість
 
Будівництво
 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
 
транспорт
 
складське господарство та

допоміжна діяльність

у сфері транспорту

 
поштова та кур’єрська діяльність
 
Тимчасове розміщування й організація харчування
 
Інформація та телекомунікації
 
Фінансова та страхова діяльність
 
Операції з нерухомим майном
 
Професійна, наукова та технічна діяльність
 
наукові дослідження та розробки
 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
 
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
 
Освіта
 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 
охорона здоров’я
 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
 
діяльність у сфері творчості, мистецтва  та розваг
 
функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
 
Надання інших видів послуг
 

 

Макет довідки

Cередньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників
області (України) за видами  промислової  діяльності

(грн)
 
Роки або місяці
Промисловість
 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
 
добування кам'яного та бурого вугілля
 
Переробна промисловість
 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
 
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
 
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
 
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
 
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів (крім виробництва машин і устаткування)
 
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
 
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування
 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
 

 

Інформацію оновлено 02 Січня 2018