02.12.2013
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності