Архів 2016  Архів 2017  Архів 2018


Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Демографічна ситуація в регіоні
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Зайнятість та безробіття населення області
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заробітна плата
Заборгованість із виплати заробітної плати
Кількість і робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності
Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах
Освіта
Заклади дошкільної освіти
Соціальний захист
Про надання населенню субсидій
Населені пункти та житло
Житловий фонд
Про оплату населенням житлово-комунальних послуг
Правосуддя та злочинність
Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт у 2017 році
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2018 році (попередні дані)
Доходи та витрати населення Волинської області
Діяльність підприємств
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств регіону
Послуги
Обсяг реалізованих послуг
Внутрішня торгівля
Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС регіону
Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі регіону
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі регіону
Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі регіону
Оборот роздрібної торгівлі області
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у містах та районах
Сільське, лісове та рибне господарство
Основні показники у галузі тваринництва
Індекс сільськогосподарської продукції
Виробництво основних сільськогосподарських культур
Кількість сільськогосподарських підприємств і площа сільськогосподарських угідь у їх користуванні на 1 листопада 2018 року
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
Наявність культур зернових, зернобобових та олійних в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою у Волинській області
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Добування водних біоресурсів
Особисті селянські господарства
Наявність основних видів сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємствах
Продукція сільського господарства
Посівні площі основних сільськогосподарських культур
Витрати підприємств на виробництво продукції сільського господарства
Збирання врожаю сільськогосподарських культур
Посівні площі озимих культур
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах
Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами по районах
Лісогосподарська діяльність
Енергетика
Використання та запаси палива
Постачання та використання енергії
Промисловість
Промислове виробництво*
Обсяг реалізованої промислової продукції у містах та районах
Будівництво
Виробництво будівельної продукції*
Обсяги виробленої будівельної продукції у містах та районах
Житлове будівництво
Прийняття в експлуатацію житла у містах і районах
Транспорт
Підсумки роботи транспорту регіону
Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом у містах та районах
Туризм
Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Волинській області влітку 2019 року
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Зовнішня торгівля товарами
Зовнішня торгівля послугами регіону
Ціни
Індекси споживчих цін
Наука, технології та інновації
Здійснення наукових досліджень і розробок
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку

*Актуалізована щомісячна інформація зі статистики промисловості та будівництва розміщена у розділі "Статистична інформація"/ "Економічна статистика"/ "Економічна діяльність"/ "Промисловість","Будівництво" (в архіві)

 

Інформацію оновлено 12 Грудня 2019 p.