Календар оприлюднення матеріалів розділу «Статистична інформація»
веб-сайту Головного управління статистики
на 2019 рік

Перелік матеріалів Відповідальні за підготовку матеріалів Період, за який оновлюється інформація Дата розміщення матеріалів на веб-сайті
1.Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2018
січень
2018
лютий
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
квітень
січень-березень 2019
травень
січень-квітень 2019
червень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
серпень
27
січень-липень 2019
вересень
24
січень-серпень 2019
жовтень
24
січень-вересень 2019
листопад
25
січень-жовтень 2019
грудень
24
Природний рух населення (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень-листопад 2018
січень
2018
лютий
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
квітень
січень-березень 2019
травень
січень-квітень 2019
червень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
серпень
27
січень-липень 2019
вересень
24
січень-серпень 2019
жовтень
24
січень-вересень 2019
листопад
25
січень-жовтень 2019
грудень
24
Населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018
червень
1995-2018
липень
Міграційний рух населення
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2018
лютий
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
квітень
січень-березень 2019
травень
січень-квітень 2019
червень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
серпень
27
січень-липень 2019
вересень
24
січень-серпень 2019
жовтень
24
січень-вересень 2019
листопад
25
січень-жовтень 2019
грудень
24
 Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Основні показники ринку праці
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2000-2018
березень
Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2018
березень
січень-березень 2019
червень
січень-червень 2019
вересень
26
січень-вересень 2019
грудень
27
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
2018
липень
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
лютий 2019
березень
березень 2019
квітень
квітень 2019
травень
травень 2019
червень
червень 2019
липень
липень 2019
серпень
серпень 2019
вересень
17
вересень 2019
жовтень
18
жовтень 2019
листопад
18
листопад 2019
грудень
17
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Кількість штатних працівників, робочий час штатних працівників
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2018
січень
грудень 2018
лютий
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
червень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
03
серпень 2019
жовтень
03
вересень 2019
листопад
01
жовтень 2019
грудень
04
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
червень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
03
серпень 2019
жовтень
03
вересень 2019
листопад
01
жовтень 2019
грудень
04
Cередня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2018
січень
грудень 2018
лютий
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
червень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
03
серпень 2019
жовтень
03
вересень 2019
листопад
01
жовтень 2019
грудень
04
Cередньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2018
січень
грудень 2018
лютий
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
червень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
03
серпень 2019
жовтень
03
вересень 2019
листопад
01
жовтень 2019
грудень
04
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2018
січень
грудень 2018
лютий
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
червень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
03
серпень 2019
жовтень
03
вересень 2019
листопад
01
жовтень 2019
грудень
04
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
грудень 2018
березень
березень 2019
червень
червень 2019
вересень
04
вересень 2019
грудень
04
Кількість штатних працівників у містах і районах
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
березень 2019
червень
червень 2019
вересень
04
вересень 2019
грудень
04
Відпрацьований час штатних працівників у містах і районах
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
березень 2019
червень
червень 2019
вересень
04
вересень 2019
грудень
04
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
січень–березень 2019
червень
квітень–червень 2019
вересень
04
липень–вересень 2019
грудень
04
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2002–2018р.р.
березень
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (річні дані)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2010–2018р.р.
березень
06
Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 число (щомісячно)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
листопад 2018
січень
грудень 2018
січень
січень 2019
березень
лютий 2019
квітень
березень 2019
травень
квітень 2019
травень
травень 2019
липень
червень 2019
серпень
липень 2019
вересень
02
серпень 2019
жовтень
02
вересень 2019
жовтень
31
жовтень 2019
грудень
03
Сума заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 січня (щорічно)
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2018
лютий
Освіта
Заклади дошкільної освіти
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018
травень
Заклади вищої освіти
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018
березень
Заклади загальної середньої освіти
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018
квітень
Заклади професійно-технічної освіти
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018
квітень
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
липень
Структура сукупних витрат
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
липень
Структура сукупних ресурсів
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
липень
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
липень
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
листопад
13
Диференціація життєвого рівня населення
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
листопад
13
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування
Управління збирання даних вибіркових обстежень
населення і реєстр цін
2018
березень
Населені пункти та житло
Житловий фонд
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
1995-2018рр.
липень
2. Економічна статистика
Національні рахунки
 
 
 
 
Валовий регіональний продукт
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2004-2017 (остаточні дані)
квітень
2004-2018 (попередні дані)
липень
Доходи населення
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2002-2017 (остаточні дані)
січень
2002-2018 (попередні дані)
травень
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Розвиток підприємництва
Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності.
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Показники діяльності підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємництва
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення і районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
04
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (остаточні дані)
листопад
05
Внутрішня торгівля
Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
січень-лютий 2019
березень
січень-березень 2019
квітень
січень-квітень 2019
травень
січень-травень 2019
червень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
22
січень-серпень 2019
вересень
24
січень-вересень 2019
жовтень
23
січень-жовтень 2019
листопад
22
січень-листопад 2019
грудень
24
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення  і районах (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-грудень 2018
квітень
січень-березень 2019
червень
січень-червень 2019
вересень
18
січень-вересень 2019
грудень
18
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2018рр.)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
 
квітень
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
січень-березень 2019
червень
січень-червень 2019
вересень
19
січень-вересень 2019
грудень
19
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень–грудень 2018 (попередні дані)
лютий
січень–березень 2019
травень
січень–червень 2019
серпень
28
січень–вересень 2019
листопад
26
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень–грудень 2018 (попередні дані)
лютий
січень–березень 2019
травень
січень–червень 2019
серпень
28
січень–вересень 2019
листопад
26
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень–грудень 2018 (попередні дані)
лютий
січень–березень 2019
травень
січень–червень 2019
серпень
28
січень–вересень 2019
листопад
26
Індекс капітальних інвестицій
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень–грудень 2018
лютий
січень–березень 2019
травень
січень–червень 2019
серпень
28
січень–вересень 2019
листопад
26
Капітальні інвестиції за видами активів
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010–2018
(остаточні дані)
травень
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010–2018
(остаточні дані)
травень
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010–2018
(остаточні дані)
травень
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
(1991-2018рр.)
червень
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (остаточні дані)
березень
На 01.07.2019
липень
На 01.08.2019
серпень
На 01.09.2019
вересень
19
На 01.10.2019
жовтень
22
На 01.11.2019
листопад
20
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (остаточні дані)
березень
На 01.07.2019
липень
На 01.08.2019
серпень
На 01.09.2019
вересень
19
На 01.10.2019
жовтень
22
На 01.11.2019
листопад
20
Виробництво культур зернових і  зернобобових у підприємствах по районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (остаточні дані)
березень
На 01.07.2019
липень
На 01.08.2019
серпень
На 01.09.2019
вересень
19
На 01.10.2019
жовтень
22
На 01.11.2019
листопад
20
Виробництво соняшнику у підприємствах у районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (остаточні дані)
березень
На 01.09.2019
вересень
19
На 01.10.2019
жовтень
22
На 01.11.2019
листопад
20
Рослинництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2018
березень
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2019
грудень
30
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по  районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
На 01.12.2019
грудень
30
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Кількість сільськогосподарських тварин
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2019
січень
на 01.02.2019
лютий
на 01.03.2019
березень
на 01.04.2019
квітень
на 01.05.2019
травень
на 01.01.2019
(остаточні дані)
травень
на 01.06.2019
червень
на 01.07.2019
липень
на 01.08.2019
серпень
на 01.09.2019
вересень
17
на 01.10.2019
жовтень
18
на 01.11.2019
листопад
19
на 01.12.2019
грудень
17
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2019
січень
на 01.02.2019
лютий
на 01.03.2019
березень
на 01.04.2019
квітень
на 01.05.2019
травень
на 01.01.2019
(остаточні дані)
травень
на 01.06.2019
червень
на 01.07.2019
липень
на 01.08.2019
серпень
на 01.09.2019
вересень
17
на 01.10.2019
жовтень
18
на 01.11.2019
листопад
19
на 01.12.2019
грудень
17
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах у районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01.01.2019
січень
на 01.02.2019
лютий
на 01.03.2019
березень
на 01.04.2019
квітень
на 01.05.2019
травень
на 01.01.2019
 (остаточні дані)
травень
на 01.06.2019
червень
на 01.07.2019
липень
на 01.08.2019
серпень
на 01.09.2019
вересень
17
на 01.10.2019
жовтень
18
на 01.11.2019
листопад
19
на 01.12.2019
грудень
17
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (попередні дані)
січень
січень 2019
лютий
січень-лютий 2019
березень
січень-березень2019
квітень
січень-квітень 2019
травень
2018 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2019
червень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
січень-серпень 2019
вересень
17
січень-вересень 2019
жовтень
18
січень-жовтень 2019
листопад
19
січень-листопад 2019
грудень
17
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (попередні дані)
січень
січень 2019
лютий
січень-лютий 2019
березень
січень-березень2019
квітень
січень-квітень 2019
травень
2018 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2019
червень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
січень-серпень 2019
вересень
17
січень-вересень 2019
жовтень
18
січень-жовтень 2019
листопад
19
січень-листопад 2019
грудень
17
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах у районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (попередні дані)
січень
січень 2019
лютий
січень-лютий 2019
березень
січень-березень2019
квітень
січень-квітень 2019
травень
2018 (остаточні дані)
травень
січень-травень 2019
червень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
січень-серпень 2019
вересень
17
січень-вересень 2019
жовтень
18
січень-жовтень 2019
листопад
19
січень-листопад 2019
грудень
17
Тваринництво
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2018
травень
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1996-2018
березень
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
січень 2019
лютий
2018
березень
січень-лютий 2019
березень
січень-березень 2019
квітень
січень-квітень 2019
травень
січень-травень 2019
червень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
21
січень-серпень 2019
вересень
23
січень-вересень 2019
жовтень
23
січень-жовтень 2019
листопад
21
січень-листопад 2019
грудень
23
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
на 01 січня 2019
лютий
на 01 лютого 2019
лютий
на 01 березня 2019
березень
на 01 квітня 2019
квітень
на 01 травня 2019
травень
на 01 червня 2019
червень
на 01 липня 2019
липень
на 01 серпня 2019
серпень
21
на 01 вересня 2019
вересень
23
на 01 жовтня 2019
жовтень
23
на 01 листопада 2019
листопад
21
на 01 грудня 2019
грудень
23
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
лютий
січень-березень 2019
квітень
січень-червень 2019
липень
січень-вересень 2019
жовтень
24
Надходження молока  на переробні підприємства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
лютий
січень-березень 2019
квітень
січень-червень 2019
липень
січень-вересень 2019
жовтень
24
Лісове господарство та мисливство
Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2018
квітень
Відтворення лісів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2010-2018
квітень
Загибель лісових насаджень за причинами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Заготівля деревини за породним складом деревостанів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Заготівля деревини за системами та видами рубок
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Захист лісів від шкідників і хвороб
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2005-2018
квітень
Кількість мисливських тварин та їх добування
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1991-2018
квітень
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Енергетика
Використання палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
лютий 2019
березень
березень 2019
квітень
квітень 2019
травень
травень 2019
червень
червень 2019
липень
липень 2019
серпень
27
серпень 2019
вересень
26
вересень 2019
жовтень
28
жовтень 2019
листопад
26
листопад 2019
грудень
27
Запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
лютий 2019
березень
березень 2019
квітень
квітень 2019
травень
травень 2019
червень
червень 2019
липень
липень 2019
серпень
27
серпень 2019
вересень
26
вересень 2019
жовтень
28
жовтень 2019
листопад
26
листопад 2019
грудень
27
Використання та запаси палива
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018
червень
Постачання та використання енергії
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018
червень
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
січень–листопад 2018
січень
2018 (попередні дані)
лютий
січень 2019
березень
2018 (остаточні дані)
березень
січень–лютий 2019
квітень
січень–березень 2019
травень
січень–квітень 2019
червень
січень–травень 2019
липень
січень–червень 2019
серпень
січень–липень 2019
вересень
05
січень–серпень 2019
жовтень
07
січень–вересень 2019
листопад
06
січень–жовтень 2019
грудень
05
Виробництво промислової продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018
січень
січень 2019
лютий
січень–лютий 2019
березень
січень–березень 2019
квітень
січень–квітень 2019
травень
січень–травень 2019
червень
січень–червень 2019
липень
січень–липень 2019
серпень
28
січень–серпень 2019
вересень
25
січень–вересень 2019
жовтень
28
січень–жовтень 2019
листопад
26
січень–листопад 2019
грудень
26
Індекси промислової продукції за видами діяльності
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018 (попередні дані)
січень
2013–2018
(остаточні дані)
лютий
січень 2019
березень
січень–лютий 2019
березень
січень–березень 2019
травень
січень–квітень 2019
травень
січень–травень 2019
липень
січень–червень 2019
липень
січень–липень 2019
серпень
29
січень–серпень 2019
вересень
27
січень–вересень 2019
жовтень
30
січень–жовтень 2019
листопад
28
січень–листопад 2019
грудень
30
Індекси промислової продукції за видами діяльності (з початку року)
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018 (попередні дані)
січень
2018
(остаточні дані)
лютий
січень 2019
березень
січень–лютий 2019
березень
січень–березень 2019
травень
січень–квітень 2019
травень
січень–травень 2019
липень
січень–червень 2019
липень
січень–липень 2019
серпень
29
січень–серпень 2019
вересень
27
січень–вересень 2019
жовтень
30
січень–жовтень 2019
листопад
28
січень–листопад 2019
грудень
30
Виробництво промислової продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2011–2018
липень
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств
2018 (попередні дані)
червень
2018
(остаточні дані)
листопад
04
Будівництво
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами 
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010–2018
березень
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018
березень
Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010–2018
березень
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) у містах та районах
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018
березень
січень–березень 2019
червень
січень–червень 2019
вересень
11
січень–вересень 2019
грудень
11
 
 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018 (попередні дані)
січень
2010–2018
 (остаточні дані)
березень
січень 2019
березень
січень–лютий 2019
березень
січень–березень 2019
травень
січень–квітень 2019
травень
січень–травень 2019
липень
січень–червень 2019
липень
січень–липень 2019
серпень
29
січень–серпень 2019
вересень
27
січень–вересень 2019
жовтень
29
січень–жовтень 2019
листопад
28
січень–листопад 2019
грудень
30
Індекси будівельної продукції за видами
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018 (попередні дані)
січень
2011–2018
 (остаточні дані)
березень
січень 2019
березень
січень–лютий 2019
березень
січень–березень 2019
травень
січень–квітень 2019
травень
січень–травень 2019
липень
січень–червень 2019
липень
січень–липень 2019
серпень
29
січень–серпень 2019
вересень
27
січень–вересень 2019
жовтень
29
січень–жовтень 2019
листопад
28
січень–листопад 2019
грудень
30
Транспорт
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995–2018
травень
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
1995–2018
травень
Туризм
Колективні засоби розміщування
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2018
липень
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2019
листопад
04
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
2000-2018
липень
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
 
1990-2018
квітень
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1990-2018
квітень
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне  повітря
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
квітень
Утворення та поводження з відходами
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
1995-2018
вересень
27
Утворення  та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (попередні дані)
травень
2018 (остаточні дані)
вересень
27
Утворення  та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018 (попередні дані)
травень
2018 (остаточні дані)
вересень
27
Утворення відходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
вересень
27
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
вересень
27
Загальний обсяг відходів , накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення віходів по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
вересень
27
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
вересень
27
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів з видалення відходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
вересень
27
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2006-2018
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по містах обласного значення та районах
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2018
травень
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів
Сектор аналізу даних статистики сільського господарства
2006-2018
травень
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в економіці регіону/з регіону
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2018
березень
січень–березень 2019
червень
січень–червень 2019
вересень
03
січень–вересень 2019
грудень
03
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Волинській області
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2018
березень
січень–березень 2019
червень
січень–червень 2019
вересень
03
січень–вересень 2019
грудень
03
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Волинській області за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
січень–березень 2019
червень
січень–червень 2019
вересень
03
січень–вересень 2019
грудень
03
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Волинській області за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2018
березень
січень–березень 2019
червень
січень–червень 2019
вересень
03
січень–вересень 2019
грудень
03
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Волинської області
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2010–2018
березень
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Волинській області за видами економічної діяльності
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
2010–2018
березень
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
Відділ аналізу даних статистики
виробництва та послуг
1995–2018
березень
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2018
січень
2018
лютий
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
квітень
січень-березень 2019
травень
2018 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2019
червень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
серпень
січень-липень 2019
вересень
20
січень-серпень 2019
жовтень
22
січень-вересень 2019
листопад
20
січень-жовтень 2019
грудень
23
Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
січень-листопад 2018
січень
2018
лютий
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
квітень
січень-березень 2019
травень
2018 (остаточні дані)
червень
січень-квітень 2019
червень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
серпень
січень-липень 2019
вересень
20
січень-серпень 2019
жовтень
22
січень-вересень 2019
листопад
20
січень-жовтень 2019
грудень
23
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна  оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2018
лютий
січень-березень 2019
травень
січень-червень 2019
серпень
січень-вересень 2019
листопад
20
Структура  зовнішньої торгівлі послугами області за видами (щоквартальна оперативна інформація)
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
2018
лютий
січень-березень 2019
травень
січень-червень 2019
серпень
січень-вересень 2019
листопад
20
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
1996-2018рр.
червень
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
1996-2018рр.
червень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2018 році
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
червень
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2018 році
Відділ аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів та підприємств
 
червень
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення
і реєстр цін
грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
лютий 2019
березень
березень 2019
квітень
квітень 2019
травень
травень 2019
червень
червень 2019
липень
липень 2019
серпень
серпень 2019
вересень
13
вересень 2019
жовтень
16
жовтень 2019
листопад
14
листопад 2019
грудень
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги

(до грудня попереднього року)

Управління збирання даних вибіркових обстежень населення
і реєстр цін
грудень 2018
січень
січень 2019
лютий
лютий 2019
березень
березень 2019
квітень
квітень 2019
травень
травень 2019
червень
червень 2019
липень
липень 2019
серпень
серпень 2019
вересень
13
вересень 2019
жовтень
16
жовтень 2019
листопад
14
листопад 2019
грудень
13
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2018рр. (грудень до грудня попереднього року)
Управління збирання даних вибіркових обстежень населення і реєстр цін
 
січень
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок  за  категоріями
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2018
травень
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2010-2018
травень
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2018
лютий
січень-березень 2019
травень
січень-червень 2019
серпень
22
січень-вересень 2019
листопад
21
Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
на 01.01.2019
лютий
Кількість поштових відправлень
Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг
2000-2018
лютий
Реєстр статистичних одиниць
Кількість юридичних осіб на обліку в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
Сектор ведення реєстру
статистичних одиниць
1 січня 2019
січень
1 квітня 2019
квітень
1 липня 2019
липень
1 жовтня 2019
жовтень
15
3. Комплексна статистка
Основні показники соціально-економічного розвитку Волинської області (щомісячна інформація)
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
січень-листопад 2018
січень
2018
січень
січень 2019
березень
січень-лютий 2019
березень
січень-березень 2019
травень
січень-квітень 2019
травень
січень-травень 2019
липень
січень-червень 2019
липень
січень-липень 2019
серпень
30
січень-серпень 2019
жовтень
01
січень-вересень 2019
жовтень
31
січень-жовтень 2019
листопад
29
січень-листопад 2019
грудень
30