Основні показники соціально-економічного розвитку м. Луцька

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
216,1
217,1
217,5
217,0
216,5
216,9
Природний приріст, скорочення (–), осіб
692
529
388
462
73
–60
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
70,0
68,3
67,2
68,4
71,8
71,4
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2754
2868
3383
4204
5880
7323
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
6821
7089
7489
8080
8601
9148
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
2631
2626
2669
2470
2745
2849
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
135
130
130
139
136
137
малі
2496
2496
2539
2331
2609
2712
у т. ч. мікропідприємства
2074
2104
2151
1950
2200
2276
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–993,8
–6269,4
–4026,2
–1118,9
–46,7
2147,9
Внутрішня торгівля          
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
4232,5
4717,6
6274,8
6199,5
5010,21
5734,31
у розрахунку на одну особу, грн
19649
21780
28876
28543
231101
264621
Капітальні інвестиції          
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
1838,7
1550,2
2274,2
2655,9
2575,5
2735,6
у розрахунку на одну особу, грн
8660,8
7261,0
10617,5
12401,7
12052,8
12806,3
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
3894,0
4923,6
7145,0
9566,6
11426,1
12260,0
у розрахунку на одну особу, грн
18078
22732
32884
44037
52711
56577
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн
398929
428226
698050
847648
1036110
1310410
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
48,4
58,8
69,3
78,8
79,2
65,02
Транспорт          
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
3046,5
3160,0
3383,0
4506,5
4050,1
3830,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
494,1
489,6
564,4
624,9
743,8
622,1
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
25778,1
22115,1
20445,8
22322,3
20646,6
18323,1
Зовнішньоекономічна діяльність          
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
266735
239450
210346
184803
172956
193814
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
612176
349824
252028
743133
886625
920264
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
167767,5
116193,7
94117,2
95695,0
92925,5
93370,63
у розрахунку на одну особу, дол. США
790,2
544,2
439,4
446,8
434,9
437,13

_________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3 На 31 грудня. 

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.