Основні показники соціально-економічного розвитку
міста Володимира-Волинського

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
38,9
39,0
39,1
39,3
39,1
38,9
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–19
–63
7
–72
–91
–94
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
7,6
6,4
6,3
5,5
5,1
5,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2046
2478
2678
3216
3705
5442
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
100,1
91,7
102,9
106,4
93,6
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
501
502
493
497
513
542
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
133
144
149
152
137
157
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
13
13
11
10
9
9
малі
120
131
138
142
128
148
у т. ч. мікропідприємства
98
109
116
118
109
125
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
29,1
11,4
188,2
23,3
11,2
16.3
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
251,5
247,3
316,7
430,5
433,6
396,81
у розрахунку на одну особу, грн
6482
6358
8119
10983
11061
101741
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
57,7
61,6
57,4
135,4
115,7
100,3
у розрахунку на одну особу, грн
1495,4
1590,9
1478,7
3476,2
2968,5
2586,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
363,9
363,5
358,6
429,0
399,2
551,5
у розрахунку на одну особу, грн
9372
9340
9191
10948
10177
14134
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
16040
13535
9820
11184
14095
13975
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
7,3
7,8
4,5
3,8
3,6
5,5
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
291,6
338,6
238,5
282,5
255,9
357,4
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
10,9
11,7
6,6
7,8
7,2
10,4
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
1983,3
1810,5
1304,5
1082,1
865,5
715,6
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
26779
24960
19825
11558
6254
8654
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
24802
31761
10363
5995
4503
3829
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
90,0
62,5
39,9
33,9
12,3
11,92
у розрахунку на одну особу, дол. США
2,3
1,6
1,0
0,9
0,3
0,32

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 На 31 грудня.