Основні показники соціально-економічного розвитку
міста Володимира-Волинського

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
39,0
39,1
39,3
39,1
38,9
38,6
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–63
7
–72
–91
–94
–165
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,4
6,3
5,5
5,1
5,2
4,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2478
2678
3216
3705
5442
6858
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
502
493
497
513
542
575
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
144
149
152
137
157
162
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
13
11
10
9
9
10
малі
131
138
142
128
148
152
у т. ч. мікропідприємства
109
116
118
109
125
129
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
11,4
188,2
23,3
11,2
16,3
83,5
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
247,3
316,7
430,5
433,6
396,81
375,71
у розрахунку на одну особу, грн
6358
8119
10983
11061
101741
97071
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
61,6
57,4
135,4
115,7
100,3
117,6
у розрахунку на одну особу, грн
1590,9
1478,7
3476,2
2968,5
2586,4
3055,5
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
363,5
358,6
429,0
399,2
551,5
682,0
у розрахунку на одну особу, грн
9340
9191
10948
10177
14134
17605
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
13535
9820
11184
14095
13975
14381
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
7,8
4,5
3,8
3,6
5,5
8,52
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
338,6
238,5
282,5
255,9
357,4
394,6
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
11,7
6,6
7,8
7,2
10,4
11,7
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
1810,5
1304,5
1082,1
865,5
715,6
630,3
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
24960
19825
11558
6254
8654
10641
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
31761
10363
5995
4503
3829
3658
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
62,5
39,9
33,9
12,3
11,9
12,13
у розрахунку на одну особу, дол. США
1,6
1,0
0,9
0,3
0,3
0,33

__________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.