Основні показники соціально-економічного розвитку
міста Ковеля

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
69,0
69,3
69,2
69,3
69,1
68,6
Природний приріст, скорочення (–), осіб
204
262
58
92
61
–47
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
14,3
14,1
13,1
12,7
12,2
12,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2629
2849
3379
3861
5563
7204
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
963
949
980
1024
1035
1140
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
296
305
311
277
310
338
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
24
24
21
24
24
26
малі
272
281
290
253
286
312
у т. ч. мікропідприємства
221
238
246
212
243
259
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–8,7
–84,0
–119,3
–30,8
65,9
130,8
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
667,0
747,8
1059,2
1331,9
926,71
789,81
у розрахунку на одну особу, грн
9667
10807
15284
19219
133921
114631
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
95,8
136,0
264,7
369,8
336,9
381,8
у розрахунку на одну особу, грн
1401,1
1982,4
3851,8
5383,9
4910,3
5592,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
251,2
280,8
364,4
436,1
613,7
783,6
у розрахунку на одну особу, грн
3643
4059
5260
6296
8869
11383
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
26321
28789
44037
57808
51652
55685
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
11,1
15,9
37,3
45,0
21,1
32,22
Транспорт          
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
303,0
274,9
269,6
432,4
564,7
560,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
48,2
43,8
46,8
80,3
99,3
154,5
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
2772,7
2833,3
2803,7
2588,1
2751,4
2474,2
Зовнішньоекономічна діяльність          
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
16711
15204
27855
14189
21478
34653
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
23783
14669
12348
15701
19394
27451
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
3890,5
4509,5
4183,0
3818,2
4253,2
4311,63
у розрахунку на одну особу, дол. США
56,9
65,7
60,9
55,6
62,0
63,23

________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3 На 31 грудня.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.