Основні показники соціально-економічного розвитку міста Ковеля

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
68,9
69,0
69,3
69,2
69,3
69,1
Природний приріст, скорочення(–), осіб
340
204
262
58
92
61
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
15,3
14,3
14,1
13,1
12,7
12,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2407
2629
2849
3379
3861
5563
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,1
101,0
102,5
100,2
123,0
110,1
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
972
963
949
980
1024
1035
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
280
296
305
311
277
310
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
24
24
24
21
24
24
малі
256
272
281
290
253
286
у т. ч. мікропідприємства
197
221
238
246
212
243
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
14,1
–8,7
–84,0
–119,3
–30,8
65,9
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
812,5
667,0
747,8
1059,2
1331,9
926,71
у розрахунку на одну особу, грн
11810
9667
10807
15284
19219
133921
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
129,7
95,8
136,0
264,7
369,8
336,9
у розрахунку на одну особу, грн
1901,6
1401,1
1982,4
3851,8
5383,9
4910,3
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
255,2
251,2
280,8
364,4
436,1
613,7
у розрахунку на одну особу, грн
3711
3643
4059
5260
6296
8869
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
29604
26321
28789
44037
57808
51652
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
28,5
11,1
15,9
37,3
45,0
21,1
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
491,5
303,0
274,9
269,6
432,4
564,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
53,4
48,2
43,8
46,8
80,3
99,3
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
2474,6
2772,7
2833,3
2803,7
2588,1
2751,4
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
19763
16711
15204
27855
14189
21478
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
27894
23783
14669
12348
15701
19394
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
3811,1
3890,5
4509,5
4183,0
3818,2
4251,72
у розрахунку на одну особу, дол. США
55,9
56,9
65,7
60,9
55,6
62,02

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 На 31 грудня.