Основні показники соціально-економічного розвитку міста Нововолинська

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
57,9
58,1
58,0
57,7
57,4
56,9
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–23
–24
–89
–122
–173
–249
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
12,5
12,1
11,2
9,7
9,5
8,4
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
3091
3413
3524
4104
4674
6376
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
98,4
99,8
97,1
102,2
117,0
103,7
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
775
762
766
787
875
887
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
177
202
205
200
172
177
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
26
26
27
28
25
25
малі
151
176
178
172
147
152
у т. ч. мікропідприємства
106
140
146
143
114
117
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
8,3
–89,2
–875,6
–638,8
–326,4
–404,8
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
233,2
306,3
325,8
423,2
387,6
257,91
у розрахунку на одну особу, грн
4027
5281
5617
7310
6730
45171
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
168,7
113,2
96,9
1484,2
469,0
397,0
у розрахунку на одну особу, грн
2919,3
1954,7
1671,5
25681,3
8160,4
6958,5
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
2063,5
1930,0
2188,4
3322,0
3277,0
3860,7
у розрахунку на одну особу, грн
35611
33270
41078
57383
56929
67563
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
57194
26731
23203
44500
50332
44461
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
6,1
4,2
1,9
5,4
2,6
5,8
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
129,3
47,3
121,1
140,0
191,7
241,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
9,9
3,5
25,6
16,7
21,0
64,9
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
405,0
362,8
473,4
460,5
478,0
2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
54681
43599
41323
33961
41937
65593
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
120239
117655
86924
101859
70218
89872
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
78928,0
86614,2
91769,4
103159,2
105728,3
116705,53
у розрахунку на одну особу, дол. США
1365,5
1495,5
1583,3
1784,9
1839,8
2045,83

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3 На 31 грудня.