Основні показники соціально-економічного розвитку
міста Нововолинська

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
58,1
58,0
57,7
57,4
56,9
56,2
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–24
–89
–122
–173
–249
–300
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
12,1
11,2
9,7
9,5
8,4
8,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
3413
3524
4104
4674
6376
7890
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
762
766
787
875
887
913
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
202
205
200
172
177
186
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
26
27
28
25
25
26
малі
176
178
172
147
152
160
у т. ч. мікропідприємства
140
146
143
114
117
123
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–89,2
–875,6
–638,8
–326,4
–404,8
713,9
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
306,3
325,8
423,2
387,6
257,91
382,91
у розрахунку на одну особу, грн
5281
5617
7310
6730
45171
67651
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
113,2
96,9
1484,2
469,0
397,0
577,1
у розрахунку на одну особу, грн
1954,7
1671,5
25681,3
8160,4
6958,5
10218,3
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
1930,0
2188,4
3322,0
3277,0
3860,7
4951,1
у розрахунку на одну особу, грн
33270
41078
57383
56929
67563
87520
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
26731
23203
44500
50332
44461
46985
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
4,2
1,9
5,4
2,6
5,8
3,62
Транспорт            
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
47,3
121,1
140,0
191,7
241,3
437,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
3,5
25,6
16,7
21,0
64,9
175,8
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
362,8
473,4
460,5
478,0
к
к
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
43599
41323
33961
41937
65593
56719
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
117655
86924
101859
70218
89872
80836
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
86614,2
91769,4
103159,2
105728,3
116701,5
125747,63
у розрахунку на одну особу, дол. США
1495,5
1583,3
1784,9
1839,8
2045,7
2226,63

______________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3 На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.