Основні показники соціально-економічного розвитку
Володимир-Волинського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація            
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
25,6
25,6
25,5
25,3
25,2
24,8
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–72
–104
–107
–99
–168
–150
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,0
3,3
3,3
3,2
3,5
3,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2325
2652
3040
3728
5418
7193
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
431
421
406
407
430
437
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
136
141
143
130
144
144
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
4
3
3
3
4
3
малі
132
138
140
127
140
141
у т. ч. мікропідприємства
116
121
123
112
126
127
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
108,9
148,7
393,1
144,2
456,7
361,9
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
103,0
231,0
265,2
298,6
70,01
91,91
у розрахунку на одну особу, грн
4022
9027
10400
11756
27771
36761
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
166,7
85,9
166,4
249,9
274,4
405,0
у розрахунку на одну особу, грн
6462,6
3331,4
6470,8
9762,4
10775,4
16055,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
575,4
839,3
1174,4
1228,3
1478,8
1691,1
у розрахунку на одну особу, грн
22464
32814
46052
48400
58597
67644
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
54,0
72,5
75,1
86,0
88,2
100,7
буряк цукрових фабричний
79,1
88,7
48,7
103,8
90,9
76,0
ріпак і кольза
7,0
8,3
5,0
2,2
9,6
15,6
соя
6,0
8,9
9,1
10,0
6,3
8,4
картопля
2,2
1,9
1,6
1,3
0,7
0,6
культури овочеві
2,4
3,1
1,5
2,4
0,7
0,5
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
41,7
54,8
57,5
53,5
54,7
56,7
молоко
6,5
6,0
6,3
7,4
7,7
8,1
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
3,4
3,6
2,6
2,4
2,4
2,3
свині
11,6
9,3
8,1
17,1
22,7
23,2
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
127
230
930
3545
3986
2991
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
2,8
1,7
4,0
2,9
4,7
4,02
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
500,2
555,2
772,2
843,1
925,3
976,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
7,7
8,2
11,5
17,1
17,1
107,1
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
434
627
518
1767
4003
8329
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
12602
24473
14213
14105
14210
20857
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
223,5
115,2
75,7
57,9
54,4
28,43
у розрахунку на одну особу, дол. США
8,6
4,5
2,9
2,3
2,1
1,13

_____________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3 На 31 грудня.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.