Основні показники соціально-економічного розвитку
Володимир-Волинського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населенняна 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
25,6
25,6
25,6
25,5
25,3
25,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–27
–72
–104
–107
–99
–168
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,1
3,0
3,3
3,3
3,2
3,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2015
2325
2652
3040
3728
5418
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
94,1
104,2
99,9
79,3
87,1
81,7
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
463
431
421
406
407
430
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
123
136
141
143
130
144
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
4
4
3
3
3
4
малі
119
132
138
140
127
140
у т. ч. мікропідприємства
106
116
121
123
112
126
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
105,5
108,9
148,7
393,1
144,2
456,7
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
144,4
103,0
231,0
265,2
298,6
70,01
у розрахунку на одну особу, грн
5617
4022
9027
10400
11756
27771
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
126,5
166,7
85,9
166,4
249,9
274,4
у розрахунку на одну особу, грн
4884,9
6462,6
3331,4
6470,8
9762,4
10775,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
461,2
575,4
839,3
1174,4
1228,3
1478,8
у розрахунку на одну особу, грн
17977
22464
32814
46052
48400
58597
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
53,1
54,0
72,5
75,1
86,0
88,2
буряк цукрових фабричний
98,0
79,1
88,7
48,7
103,8
90,9
ріпак і кольза
4,8
7,0
8,3
5,0
2,2
9,6
соя
6,4
6,0
8,9
9,1
10,0
6,3
картопля
2,9
2,2
1,9
1,6
1,3
0,7
культури овочеві
1,9
2,4
3,1
1,5
2,4
0,7
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
38,4
41,7
54,8
57,5
53,5
54,7
молоко
5,6
6,5
6,0
6,3
7,4
7,7
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
3,5
3,4
3,6
2,6
2,4
2,4
свині
9,6
11,6
9,3
8,1
17,1
22,7
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
87
127
230
930
3545
3986
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
8,3
2,8
1,7
4,0
2,9
4,7
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
453,5
500,2
555,2
772,2
843,1
925,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
6,8
7,7
8,2
11,5
17,1
17,1
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
464
434
627
518
1767
4003
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
11137
12602
24473
14213
14105
14210
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
137,3
223,5
115,2
75,7
57,9
56,22
у розрахунку на одну особу, дол. США
5,3
8,6
4,5
2,9
2,3
2,22

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 На 31 грудня.