Основні показники соціально-економічного розвитку
Горохівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
52,4
52,1
51,7
51,6
51,3
50,8
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–204
–200
–262
–315
–327
–307
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,5
5,6
5,4
5,1
4,6
4,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1987
2132
2608
3234
5153
6268
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним, од
815
842
837
822
842
859
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
202
207
213
199
231
235
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
11
10
10
10
10
10
малі
191
197
203
189
221
225
у т. ч. мікропідприємства
159
166
172
159
192
194
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
4,6
–65,0
54,3
225,1
316,6
238,6
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
97,4
131,7
162,7
166,7
154,71
98,31
у розрахунку на одну особу, грн
1852
2518
3135
3231
30031
19281
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
61,7
108,3
147,8
182,0
256,5
386,0
у розрахунку на одну особу, грн
1171,3
2070,7
2844,3
3518,4
4977,6
7552,8
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
113,6
206,8
121,2
54,9
71,3
90,6
у розрахунку на одну особу, грн
2160
3959
2335
1064
1386
1774
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки), тис.т
104,7
106,3
116,2
124,7
126,9
179,0
буряк цукрових фабричний, тис.т
68,4
108,7
54,3
84,6
101,6
68,9
ріпак і кольза, тис.т
16,3
16,3
12,5
8,4
17,9
24,5
соя, тис.т
9,2
19,6
15,8
19,9
23,7
24,3
картопля, т
401
487
85
348
677
218
культури овочеві, т
49
80
34
112
45
37
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), тис.т
9,7
9,1
9,6
9,3
9,9
9,8
молоко, тис.т
20,9
21,3
21,0
20,5
22,9
23,3
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
11,4
10,2
9,6
10,1
9,8
9,4
свині
3,5
2,9
3,1
2,0
0,9
2,1
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
5160
4475
7125
к
к
к
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
2,2
1,8
9,1
4,8
3,8
3,72
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
522,6
396,1
329,6
532,5
533,1
530,9
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
8,7
15,4
14,2
100,4
112,9
217,0
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
724,4
733,5
697,4
693,8
706,1
705,1
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
9474
16491
8178
5365
7885
9912
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
1951
823
826
1864
3672
2513
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2204,6
2650,5
660,2
629,6
714,7
687,23
у розрахунку на одну особу, дол. США
41,9
50,7
12,7
12,2
13,9
13,43

_______________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.