Основні показники соціально-економічного розвитку Іваничівського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
32,6
32,4
32,3
32,2
32,0
31,8
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–149
–170
–94
–134
–145
–180
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,7
3,2
3,1
2,9
3,6
3,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1983
2298
2491
2837
3037
5072
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
103,9
103,1
95,0
81,7
97,8
104,8
Діяльність підприємсв
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
498
516
508
516
526
531
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
101
111
112
110
92
98
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
6
8
8
6
7
6
малі
95
103
104
104
85
92
у т. ч. мікропідприємства
81
92
96
95
78
85
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
20,8
40,5
47,8
16,6
52,4
29,3
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
36,3
41,3
43,8
50,9
45,4
34,21
у розрахунку на одну особу, грн
1115
1269
1356
1580
1414
10721
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
17,3
24,6
28,1
52,3
89,9
170,0
у розрахунку на одну особу, грн
531,3
759,4
870,2
1624,1
2808,4
5339,7
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
54,0
52,6
137,2
72,7
149,6
216,8
у розрахунку на одну особу, грн
1654
1621
4243
2256
4666
6801
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
43,6
41,8
46,5
47,2
47,1
34,9
буряк цукрових фабричний
52,4
44,4
72,7
57,8
69,8
90,7
ріпак і кольза
3,8
6,8
4,7
5,2
0,6
3,9
соя
3,0
4,7
7,4
5,9
5,0
5,7
картопля
1,6
1,1
1,3
0,8
0,9
1,3
культури овочеві
2,0
1,1
1,6
0,6
1,0
0,9
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
0,2
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
молоко
2,4
2,2
2,1
2,2
2,5
2,6
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
2,2
1,8
1,7
1,7
1,4
1,5
свині
0,9
0,9
0,7
0,9
0,3
2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
17625
64332
32193
76555
39815
2
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
2,1
3,0
1,1
3,3
3,9
3,0
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
213,3
185,6
144,0
189,8
86,1
244,9
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
2,6
2,3
2,5
2,5
3,2
5,3
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
798
1118
658
1079
4575
1274
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
6140
21105
13266
13925
14585
18184
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2245,3
2256,4
1250,3
865,1
779,3
254,83
у розрахунку на одну особу, дол. США
68,9
69,6
38,7
26,9
24,3
8,03

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3 На 31 грудня.