Основні показники соціально-економічного розвитку
Іваничівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
32,4
32,3
32,2
32,0
31,8
31,6
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–170
–94
–134
–145
–180
–171
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,2
3,1
2,9
3,6
3,5
3,4
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2298
2491
2837
3037
5072
6665
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
516
508
516
526
531
543
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
111
112
110
92
98
107
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
8
8
6
7
6
7
малі
103
104
104
85
92
100
у т. ч. мікропідприємства
92
96
95
78
85
92
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
40,5
47,8
16,6
52,4
29,3
30,5
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
41,3
43,8
50,9
45,4
34,21
30,51
у розрахунку на одну особу, грн
1269
1356
1580
1414
10721
9631
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
24,6
28,1
52,3
89,9
170,0
98,2
у розрахунку на одну особу, грн
759,4
870,2
1624,1
2808,4
5339,7
3101,2
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
52,6
137,2
72,7
149,6
216,8
194,7
у розрахунку на одну особу, грн
1621
4243
2256
4666
6801
6141
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
41,8
46,5
47,2
47,1
34,9
48,2
буряк цукрових фабричний
44,4
72,7
57,8
69,8
90,7
56,9
ріпак і кольза
6,8
4,7
5,2
0,6
3,9
4,7
соя
4,7
7,4
5,9
5,0
5,7
13,7
картопля
1,1
1,3
0,8
0,9
1,3
2,0
культури овочеві
1,1
1,6
0,6
1,0
0,9
0,9
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,1
молоко
2,2
2,1
2,2
2,5
2,6
2,9
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,8
1,7
1,7
1,4
1,5
1,5
свині
0,9
0,7
0,9
0,3
к
к
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
64332
32193
76555
39815
к
к
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,0
1,1
3,3
3,9
3,0
3,42
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
185,6
144,0
189,8
86,1
244,9
70,6
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
2,3
2,5
2,5
3,2
5,3
5,1
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1118
658
1079
4575
1274
1599
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
21105
13266
13925
14585
18184
2234
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2256,4
1250,3
865,1
779,3
254,8
288,13
у розрахунку на одну особу, дол. США
69,6
38,7
26,9
24,3
8,0
9,13

________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.