Основні показники соціально-економічного розвитку
Камінь-Каширського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,4
63,7
63,9
64,2
64,2
64,0
Природний приріст, скорочення (–), осіб
363
330
298
238
155
28
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,6
6,0
5,0
5,1
5,2
4,8
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2133
2116
2591
3258
4929
5902
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним, од
497
509
526
540
556
567
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
115
114
110
78
98
103
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
5
5
5
4
4
5
малі
110
109
105
74
94
98
у т. ч. мікропідприємства
96
97
95
62
88
89
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
3,6
4,6
16,6
10,9
11,2
9,4
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
92,1
128,5
150,1
153,5
65,91
68,01
у розрахунку на одну особу, грн
1457
2021
2352
2399
10271
10611
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
47,0
37,3
47,5
89,0
144,7
209,4
у розрахунку на одну особу, грн
740,5
583,8
740,6
1383,7
2243,6
3249,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
21,5
26,7
45,1
69,9
97,4
117,5
у розрахунку на одну особу, грн
339
420
706
1091
1517
1832
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
817
851
743
796
980
848
картопля
156
230
117
152
179
127
культури овочеві
137
184
34
106
66
82
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
66
34
35
49
119
к
молоко
59
60
53
35
к
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, голів
658
580
576
575
к
к
з них
 
 
 
 
 
 
корови
353
327
320
310
к
к
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
2703
1967
3426
2261
4578
9559
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
11,7
7,0
8,0
21,3
22,3
29,12
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
302,8
271,3
279,8
238,7
221,7
228,8
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
17,2
12,0
15,9
9,5
7,4
7,3
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
3591
4506
3513
4833
5865
7615
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
717
273
223
1185
1169
1078
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
к
к
к
к
к
к
у розрахунку на одну особу, дол. США
к
к
к
к
к
к

________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.