Основні показники соціально-економічного розвитку
Камінь-Каширського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,1
63,4
63,7
63,9
64,2
64,2
Природний приріст, скорочення(–), осіб
427
363
330
298
238
155
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,3
5,6
6,0
5,0
5,1
5,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1921
2133
2116
2591
3258
4929
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
91,8
97,9
100,0
97,2
93,8
69,3
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним, од
480
497
509
526
540
556
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
118
115
114
110
78
98
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
5
5
5
5
4
4
малі
113
110
109
105
74
94
у т. ч. мікропідприємства
93
96
97
95
62
88
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
4,8
3,6
4,6
16,6
10,9
11,2
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
83,2
92,1
128,5
150,1
153,5
65,91
у розрахунку на одну особу, грн
1321
1457
2021
2352
2399
10271
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
37,3
47,0
37,3
47,5
89,0
144,7
у розрахунку на одну особу, грн
589,0
740,5
583,8
740,6
1383,7
2243,6
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
20,9
21,5
26,7
45,1
69,9
97,4
у розрахунку на одну особу, грн
331
339
420
706
1091
1517
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
1156
817
851
743
796
980
картопля
233
156
230
117
152
179
культури овочеві
162
137
184
34
106
66
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
30
66
34
35
49
119
молоко
73
59
60
53
35
2
Кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, голів
709
658
580
576
575
2
з них
 
 
 
 
 
 
корови
353
353
327
320
310
2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1573
2703
1967
3426
2261
4578
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
14,4
11,7
7,0
8,0
21,3
22,3
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
251,7
302,8
271,3
279,8
238,7
221,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
14,3
17,2
12,0
15,9
9,5
7,4
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
4513
3591
4506
3513
4833
5865
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
873
717
273
223
1185
1169
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2
2
2
2
2
2
у розрахунку на одну особу, дол. США
2
2
2
2
2
2

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.