Основні показники соціально-економічного розвитку
Ківерцівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,9
63,9
63,9
63,9
63,9
63,8
Природний приріст, скорочення (–), осіб
114
98
90
8
11
26
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
7,9
8,1
6,7
7,6
7,7
7,6
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2209
2346
2923
4098
6145
7672
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
850
860
874
897
883
904
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
240
246
242
205
224
248
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
13
10
10
10
11
12
малі
227
236
232
195
213
236
у т. ч. мікропідприємства
193
202
196
161
183
207
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
31,6
11,6
116,0
212,4
238,5
323,8
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
158,0
193,8
237,6
265,9
184,11
210,21
у розрахунку на одну особу, грн
2472
3034
3718
4161
28821
32901
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
133,2
116,8
250,6
347,6
363,2
361,0
у розрахунку на одну особу, грн
2100,6
1842,9
3949,4
5479,1
5725,9
5693,1
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
133,9
186,2
377,9
557,6
587,7
783,1
у розрахунку на одну особу, грн
2096
2915
5911
8727
9199
12258
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
15,9
21,5
22,1
27,7
29,8
19,3
буряк цукрових фабричний
5,3
6,8
1,7
8,9
к
к
ріпак і кольза
1,8
2,4
2,3
1,9
3,3
8,0
соя
1,3
2,3
3,4
5,8
6,5
5,8
картопля
0,4
0,3
2,0
2,3
1,1
0,7
культури овочеві
4,0
6,7
6,6
15,2
10,7
8,7
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), т
610
360
138
379
111
155
молоко, т
531
449
287
115
100
90
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,8
1,3
1,1
0,8
0,5
0,4
свині
0,5
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
18443
4870
8345
36930
63540
81347
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
26,0
12,3
24,8
22,4
21,5
17,02
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
653,8
767,6
804,7
914,3
1425,1
1676,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
42,9
43,1
41,1
51,5
98,1
114,8
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
81,7
77,8
86,5
97,7
109,1
95,5
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
12987
18587
17182
14919
34383
39170
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
23046
12553
4364
5405
6747
8129
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
12258,0
10776,3
9666,6
9909,1
11098,8
10440,23
у розрахунку на одну особу, дол. США
193,2
169,9
152,3
156,2
175,0
164,63

___________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3 На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.