Основні показники соціально-економічного розвитку Ківерцівського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
63,9
63,9
63,9
63,9
63,9
63,9
Природний приріст, скорочення(–), осіб
162
114
98
90
8
11
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
8,4
7,9
8,1
6,7
7,6
7,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1986
2209
2346
2923
4098
6145
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
101,3
90,3
98,1
109,4
91,5
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
830
850
860
874
897
883
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
238
240
246
242
205
224
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
16
13
10
10
10
11
малі
222
227
236
232
195
213
у т. ч. мікропідприємства
186
193
202
196
161
183
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
25,2
31,6
11,6
116,0
212,4
238,5
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
154,3
158,0
193,8
237,6
265,9
184,11
у розрахунку на одну особу, грн
2414
2472
3034
3718
4161
28821
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
91,1
133,2
116,8
250,6
347,6
363,2
у розрахунку на одну особу, грн
1434,2
2100,6
1842,9
3949,4
5479,1
5725,9
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
114,7
133,9
186,2
377,9
557,6
587,7
у розрахунку на одну особу, грн
1794
2096
2915
5911
8727
9199
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
18,9
15,9
21,5
22,1
27,7
29,8
буряк цукрових фабричний
8,5
5,3
6,8
1,7
8,9
2
ріпак і кольза
1,2
1,8
2,4
2,3
1,9
3,3
соя
1,1
1,3
2,3
3,4
5,8
6,5
картопля
0,3
0,4
0,3
2,0
2,3
1,1
культури овочеві
6,0
4,0
6,7
6,6
15,2
10,7
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), т
248
610
360
138
379
111
молоко, т
651
531
449
287
115
100
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,8
1,8
1,3
1,1
0,8
0,5
свині
0,3
0,5
0,4
0,5
0,3
0,2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
17043
18443
4870
8345
36930
63540
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
12,9
26,0
12,3
24,8
22,4
21,5
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
790,4
653,8
767,6
804,7
914,3
1425,1
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
32,6
42,9
43,1
41,1
51,5
98,1
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
91,5
81,7
77,8
86,5
97,7
109,1
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
11114
12987
18587
17182
14919
34383
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
19977
23046
12553
4364
5405
6747
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
11980,2
12258,0
10776,3
9666,6
9909,1
11227,93
у розрахунку на одну особу, дол. США
188,7
193,2
169,9
152,3
156,2
177,03

___________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3 На 31 грудня.