Основні показники соціально-економічного розвитку
Ковельського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
40,4
40,4
40,4
40,4
40,3
40,5
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–49
4
–104
–56
–124
–135
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,0
4,9
4,0
3,0
2,9
3,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2302
2422
2858
3322
5576
6485
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
555
540
549
557
572
587
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
149
149
156
146
161
180
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
11
8
9
6
5
4
малі
138
141
147
140
156
176
у т. ч. мікропідприємства
106
116
122
114
134
155
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
25,1
15,6
86,4
143,9
194,8
169,1
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
145,1
174,8
176,0
148,3
135,71
108,91
у розрахунку на одну особу, грн
3591
4328
4358
3670
33661
26951
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
38,9
61,4
89,3
159,5
224,4
233,1
у розрахунку на одну особу, грн
954,0
1509,3
2191,0
3913,1
5512,2
5720,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
225,9
267,1
253,7
208,6
278,0
321,1
у розрахунку на одну особу, грн
5585
6616
6279
5163
6892
7950
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
25,5
44,4
44,5
52,2
53,2
61,0
буряк цукрових фабричний
4,1
6,9
5,4
6,9
11,5
8,7
ріпак і кольза
6,5
9,8
7,0
4,0
13,3
10,9
соя
4,5
6,3
4,1
5,4
4,7
6,1
картопля
1,1
1,1
0,7
0,8
0,6
0,3
культури овочеві
0,3
0,4
0,2
0,5
0,1
0,1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
1,2
1,2
0,7
3,2
3,3
2,3
молоко
5,2
4,4
4,1
4,3
3,9
4,9
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
14,6
11,2
9,6
7,9
5,5
4,8
свині
8,0
9,3
19,8
21,0
21,6
14,9
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
781
262
637
к
к
к
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
5,1
9,7
10,5
13,7
11,9
12,72
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
198,4
157,8
143,2
127,0
107,3
103,1
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
31,4
28,2
41,2
46,9
65,6
80,9
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
9691
9225
6766
6168
5677
8067
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
28919
16453
7321
4607
3671
4523
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
37815,1
19702,0
13150,7
11695,0
890,6
884,33
у розрахунку на одну особу, дол. США
927,0
483,8
322,7
287,0
21,9
21,73

_______________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.