Основні показники соціально-економічного розвитку Ковельського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
40,5
40,4
40,4
40,4
40,4
40,3
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–21
–49
4
–104
–56
–124
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,1
5,0
4,9
4,0
3,0
2,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2026
2302
2422
2858
3322
5576
Соціальний  захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
99,7
97,6
103,4
86,5
112,9
97,2
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним, од
554
555
540
549
557
572
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
148
149
149
156
146
161
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
11
11
8
9
6
5
малі
137
138
141
147
140
156
у т. ч. мікропідприємства
103
106
116
122
114
134
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
33,3
25,1
15,6
86,4
143,9
194,8
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
114,0
145,1
174,8
176,0
148,3
135,71
у розрахунку на одну особу, грн
2816
3591
4328
4358
3670
33661
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
56,7
38,9
61,4
89,3
159,5
224,4
у розрахунку на одну особу, грн
1386,9
954,0
1509,3
2191,0
3913,1
5512,2
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
197,1
225,9
267,1
253,7
208,6
278,0
у розрахунку на одну особу, грн
4868
5585
6616
6279
5163
6892
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
23,8
25,5
44,4
44,5
52,2
53,2
буряк цукрових фабричний
8,0
4,1
6,9
5,4
6,9
11,5
ріпак і кольза
2,6
6,5
9,8
7,0
4,0
13,3
соя
4,7
4,5
6,3
4,1
5,4
4,7
картопля
1,2
1,1
1,1
0,7
0,8
0,6
культури овочеві
0,4
0,3
0,4
0,2
0,5
0,1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
0,7
1,2
1,2
0,7
3,2
3,3
молоко
5,7
5,2
4,4
4,1
4,3
3,9
Кількість сільськогосподарських тварин на кінець року у сільськогосподарських підприємствах, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
14,9
14,6
11,2
9,6
7,9
5,5
свині
9,0
8,0
9,3
19,8
21,0
21,6
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1041
781
262
637
2
2
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
11,0
5,1
9,7
10,5
13,7
11,9
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
269,6
198,4
157,8
143,2
127,0
107,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
29,8
31,4
28,2
41,2
46,9
65,6
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
7247
9691
9225
6766
6168
5677
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
30443
28919
16453
7321
4607
3671
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
37586,2
37815,1
19702,0
13150,7
11695,0
11266,83
у розрахунку на одну особу, дол. США
919,0
927,0
483,8
322,7
287,0
276,83

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3На 31 грудня.