Основні показники соціально-економічного розвитку Локачинського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
22,7
22,5
22,4
22,4
22,2
22,1
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–80
–50
–83
–66
–60
–130
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,8
2,1
2,5
2,7
2,4
1,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2031
2292
2527
2937
3585
4999
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
97,7
100,5
94,9
89,5
70,8
60,4
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
408
405
406
404
400
396
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
98
119
117
113
89
110
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
3
4
2
2
2
2
малі
95
115
115
111
87
108
у т. ч. мікропідприємства
84
106
108
101
78
100
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
56,5
54,5
5,4
24,1
9,9
52,6
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
36,9
28,9
37,4
45,2
48,9
56,21
у розрахунку на одну особу, грн
1617
1279
1662
2019
2192
25331
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
33,6
19,7
17,5
32,5
23,5
34,4
у розрахунку на одну особу, грн
1466,9
867,4
775,4
1446,1
1049,0
1548,0
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
211,2
229,9
325,9
616,7
648,7
593,9
у розрахунку на одну особу, грн
9250
10152
14494
27541
29095
26803
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
65,2
49,5
69,8
56,4
74,3
68,2
буряк цукрових фабричний
20,6
25,6
31,5
30,2
70,2
63,0
ріпак і кольза
4,4
13,1
13,5
15,3
4,1
8,6
соя
5,1
5,1
10,6
8,3
11,1
12,4
картопля
1,7
1,3
1,2
1,4
0,9
0,4
культури овочеві
0,7
0,6
0,8
0,4
0,3
2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
5,2
5,4
4,3
7,5
9,5
9,8
молоко
2,3
3,4
4,1
4,3
4,0
4,6
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,4
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
свині
7,7
4,0
3,4
1,5
1,7
4,6
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
718
526
262
236
2
2
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
0,9
1,2
0,2
1,9
1,9
1,2
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
83,5
188,0
145,5
128,6
107,5
127,3
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
3,3
9,1
6,9
5,6
6,1
9,6
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1109
489
4
39
850
642
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
518
2793
116
120
532
957
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
551,0
207,3
111,6
77,9
170,3
68,53
у розрахунку на одну особу, дол. США
24,1
9,1
4,9
3,5
7,6
3,13

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3На 31 грудня.