Основні показники соціально-економічного розвитку
Локачинського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
22,5
22,4
22,4
22,2
22,1
21,8
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–50
–83
–66
–60
–130
–154
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
2,1
2,5
2,7
2,4
1,9
2,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2292
2527
2937
3585
4999
5922
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
405
406
404
400
396
400
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
119
117
113
89
110
105
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
4
2
2
2
2
3
малі
115
115
111
87
108
102
у т. ч. мікропідприємства
106
108
101
78
100
93
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
54,5
5,4
24,1
9,9
52,6
27,1
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
28,9
37,4
45,2
48,9
56,21
47,11
у розрахунку на одну особу, грн
1279
1662
2019
2192
25331
21421
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, млн.грн
19,7
17,5
32,5
23,5
34,4
45,1
у розрахунку на одну особу, грн
867,4
775,4
1446,1
1049,0
1548,0
2047,6
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
229,9
325,9
616,7
648,7
593,9
120,5
у розрахунку на одну особу, грн
10152
14494
27541
29095
26803
5484
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
49,5
69,8
56,4
74,3
68,2
83,2
буряк цукрових фабричний
25,6
31,5
30,2
70,2
63,0
52,0
ріпак і кольза
13,1
13,5
15,3
4,1
8,6
9,7
соя
5,1
10,6
8,3
11,1
12,4
9,7
картопля
1,3
1,2
1,4
0,9
0,4
0,5
культури овочеві
0,6
0,8
0,4
0,3
к
к
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
5,4
4,3
7,5
9,5
9,8
11,0
молоко
3,4
4,1
4,3
4,0
4,6
4,5
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,9
свині
4,0
3,4
1,5
1,7
4,6
6,6
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
526
262
236
к
к
к
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
1,2
0,2
1,9
1,9
1,2
2,02
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
188,0
145,5
128,6
107,5
127,3
202,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
9,1
6,9
5,6
6,1
9,6
15,3
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
489
4
39
850
642
2926
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
2793
116
120
532
957
1189
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
207,3
111,6
77,9
170,3
68,5
69,33
у розрахунку на одну особу, дол. США
9,1
4,9
3,5
7,6
3,1
3,13

__________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.