Основні показники соціально-економічного розвитку Луцького району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис.осіб
62,1
62,8
63,7
63,9
64,8
66,0
Природний приріст, скорочення (–), осіб
159
186
147
80
146
13
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
14,0
16,3
16,7
15,9
16,8
15,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2745
3147
4216
5720
7805
10153
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
1293
1363
1420
1454
1524
1617
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
498
462
492
491
529
577
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
36
32
26
29
29
35
малі
462
430
466
462
500
542
у т. ч. мікропідприємства
377
351
386
379
415
444
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
261,7
349,2
487,8
659,2
732,4
874,4
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
663,5
788,8
884,1
1061,1
1037,61
1171,31
у розрахунку на одну особу, грн
10737
12641
13989
16631
161371
179101
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції, у фактичних цінах, млн.грн
396,9
710,6
669,7
1012,2
1138,9
1705,9
у розрахунку на одну особу, грн
6402,3
11351,4
10566,6
15836,0
17668,4
26030,6
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
2004,5
2726,8
3649,5
4435,0
5425,1
6196,1
у розрахунку на одну особу, грн
32417
43674
57729
69558
84370
94779
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
96,5
99,5
101,4
111,4
147,1
126,3
буряк цукрових фабричний
63,8
80,9
62,1
88,1
101,4
111,3
ріпак і кольза
11,9
14,3
18,9
12,4
13,3
20,8
соя
5,4
7,5
10,3
13,5
8,9
15,4
картопля
1,9
2,9
1,8
2,6
0,7
0,7
культури овочеві
0,4
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
2,1
2,2
1,8
2,0
2,0
2,0
молоко
26,4
25,9
25,4
26,7
28,5
28,8
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
13,3
11,5
10,6
10,8
10,5
9,8
свині
7,7
5,7
6,0
6,9
5,8
3,2
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
71414
71790
128170
150942
128033
163051
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
61,0
68,4
92,1
99,5
89,9
110,32
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
1451,3
1289,2
1418,7
1624,5
1671,9
1748,6
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
215,6
230,6
255,7
260,6
319,6
343,7
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
34,7
30,1
к
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
216658
276455
272058
277391
296200
288547
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
189858
230930
203171
246810
272961
278227
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
20011,5
17179,8
14537,5
14211,7
16225,5
15679,73
у розрахунку на одну особу, дол. США
322,8
274,5
229,4
222,3
251,7
239,33

_____________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.