Основні показники соціально-економічного розвитку Луцького району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
61,6
62,1
62,8
63,7
63,9
64,8
Природний приріст, скорочення(–), осіб
324
159
186
147
80
146
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
15,3
14,0
16,3
16,7
15,9
16,8
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2433
2745
3147
4216
5720
7805
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
91,6
90,7
97,1
73,8
89,1
68,3
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібна1 січня року наступного за звітним, од
1216
1293
1363
1420
1454
1524
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
465
498
462
492
491
259
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
36
36
32
26
29
29
малі
429
462
430
466
462
500
у т. ч. мікропідприємства
330
377
351
386
379
415
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
285,3
261,7
349,2
487,8
659,2
732,4
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
605,0
663,5
788,8
884,1
1061,1
1037,61
у розрахунку на одну особу, грн
9869
10737
12641
13989
16631
161371
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції, у фактичних цінах, млн.грн
406,8
396,9
710,6
669,7
1012,2
1138,9
у розрахунку на одну особу, грн
6626,0
6402,3
11351,4
10566,6
15836,0
17668,4
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
1936,2
2004,5
2726,8
3649,5
4435,0
5425,1
у розрахунку на одну особу, грн
31592
32417
43674
57729
69558
84370
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
87,4
96,5
99,5
101,4
111,4
147,1
буряк цукрових фабричний
97,9
63,8
80,9
62,1
88,1
101,4
ріпак і кольза
12,6
11,9
14,3
18,9
12,4
13,3
соя
3,8
5,4
7,5
10,3
13,5
8,9
картопля
3,4
1,9
2,9
1,8
2,6
0,7
культури овочеві
0,8
0,4
0,6
0,3
0,3
0,2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
1,3
2,1
2,2
1,8
2,0
2,0
молоко
26,2
26,4
25,9
25,4
26,7
28,5
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
14,0
13,3
11,5
10,6
10,8
10,5
свині
6,8
7,7
5,7
6,0
6,9
5,8
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
78717
71414
71790
128170
150942
128033
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
75,0
61,0
68,4
92,1
99,5
89,9
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
1518,1
1451,3
1289,2
1418,7
1624,5
1671,9
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
180,6
215,6
230,6
255,7
260,6
319,6
Перевезено пасажирів автомобільним транспортом, тис.
34,5
34,7
30,1
2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
207882
216658
276455
272058
277391
296200
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
203544
189858
230930
203171
246810
272961
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
19978,4
20011,5
17179,8
14537,5
14211,7
17364,83
у розрахунку на одну особу, дол. США
325,4
322,8
274,5
229,4
222,3
269,43

_____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3На 31 грудня.