Основні показники соціально-економічного розвитку
Любешівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
36,1
36,2
36,0
36,0
35,8
35,5
Природний приріст, скорочення (–), осіб
118
134
12
27
–18
–58
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,9
3,8
3,2
3,3
2,9
2,7
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2183
2261
2668
3126
4959
6130
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним,од
362
366
376
386
382
359
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
58
59
58
42
50
53
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
3
3
2
2
2
3
малі
55
56
56
40
48
50
у т. ч. мікропідприємства
46
48
50
34
41
43
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
2,3
2,3
6,3
8,6
13,9
3,7
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
51,1
67,6
90,3
78,8
67,11
87,21
у розрахунку на одну особу, грн
1420
1871
2502
2188
18701
24421
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
29,0
25,7
32,6
45,5
82,1
120,7
у розрахунку на одну особу, грн
797,8
704,9
894,6
1251,4
2266,8
3355,8
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
17,0
23,9
32,4
47,1
47,3
49,4
у розрахунку на одну особу, грн
472
662
898
1307
1317
1385
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
209
538
573
к
480
355
картопля
259
168
121
2391
1306
291
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
1645
909
1786
к
1007
5247
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
5,4
3,9
5,6
8,3
12,4
13,02
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
51,9
41,7
40,6
46,5
49,7
48,6
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
1,4
1,4
2,5
2,7
3,3
2,5
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1089
1378
1256
1271
1575
1952
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
1023
909
1166
1821
2257
1680

_________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.