Основні показники соціально-економічного розвитку Любешівського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
36,0
36,1
36,2
36,0
36,0
35,8
Природний приріст, скорочення(–), осіб
183
118
134
12
27
–18
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
3,6
3,9
3,8
3,2
3,3
2,9
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2153
2183
2261
2668
3126
4959
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
94,8
105,4
95,1
97,6
151,9
72,4
Діяльність підприємств
Кількість юридичних осібна 1 січня року наступного за звітним,од
357
362
366
376
386
382
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
50
58
59
58
42
50
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
4
3
3
2
2
2
малі
46
55
56
56
40
48
у т. ч. мікропідприємства
38
46
48
50
34
41
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
1,3
2,3
2,3
6,3
8,6
13,9
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
43,7
51,1
67,6
90,3
78,8
67,11
у розрахунку на одну особу, грн
1213
1420
1871
2502
2188
18701
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
18,3
29,0
25,7
32,6
45,5
82,1
у розрахунку на одну особу, грн
504,2
797,8
704,9
894,6
1251,4
2266,8
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
13,5
17,0
23,9
32,4
47,1
47,3
у розрахунку на одну особу, грн
375
472
662
898
1307
1317
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
504
209
538
573
2
480
картопля
437
259
168
121
2391
1306
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
756
1645
909
1786
2
1007
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,0
5,4
3,9
5,6
8,3
12,4
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
55,7
51,9
41,7
40,6
46,5
49,7
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
3,7
1,4
1,4
2,5
2,7
3,3
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1322
1089
1378
1256
1271
1575
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
885
1023
909
1166
1821
2257
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
2
2
2
2
2
2
у розрахунку на одну особу, дол. США
2
2
2
2
2
2

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.