Основні показники соціально-економічного розвитку
Любомльського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
39,6
39,6
39,6
39,4
39,1
38,8
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–67
–52
–110
–169
–153
–175
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
4,7
4,9
4,5
4,6
4,2
4,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2529
2500
2900
3564
5926
6846
Діяльність підприємства
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
426
441
452
471
478
483
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
102
106
114
94
103
103
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
4
3
4
5
4
5
малі
98
103
110
89
99
98
у т. ч. мікропідприємства
82
90
98
76
86
81
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–2,2
7,9
16,7
10,3
6,4
18,8
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
634,2
590,0
677,6
663,7
504,51
442,31
у розрахунку на одну особу, грн
15976
14899
17111
16802
128701
113411
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
28,0
38,9
36,3
72,4
96,5
139,4
у розрахунку на одну особу, грн
705,5
981,6
918,3
1835,0
2461,6
3580,2
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
5,7
7,1
15,3
24,1
к
к
у розрахунку на одну особу, грн
145
179
386
611
к
к
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
2456
8820
4577
7137
6317
13439
буряк цукрових фабричний
55
74
ріпак і кольза
187
53
554
к
2172
соя
16
170
374
804
351
2185
картопля
149
120
54
214
151
49
культури овочеві
54
20
27
20
к
28
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
59
72
40
42
16
к
молоко
232
205
141
149
62
к
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
0,3
0,2
0,1
0,1
к
к
свині
0,8
0,8
0,7
0,6
к
0,1
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
3900
2518
9427
15703
10341
9275
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
4,2
6,6
7,0
9,3
10,4
5,82
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
41,5
97,7
93,7
73,9
71,2
94,0
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
7,1
9,1
19,1
14,6
16,1
17,7
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
20,9
18,7
18,2
21,6
к
к
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1209
1983
1485
1934
1751
2126
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
18228
970
955
1519
1749
2319
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
326,1
165,4
108,6
266,5
250,4
240,63
у розрахунку на одну особу, дол. США
8,2
4,2
2,7
6,8
6,4
6,23

_______________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.