Основні показники соціально-економічного розвитку Любомльського району

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Демографічна ситуація
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
39,8
39,6
39,6
39,6
39,4
39,1
Природний приріст, скорочення(–), осіб
–11
–67
–52
–110
–169
–153
Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
5,4
4,7
4,9
4,5
4,6
4,2
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2357
2529
2500
2900
3564
5926
Соціальний захист
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, у %
94,4
99,9
104,6
99,9
105,8
99,2
Діяльність підприємства
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
424
426
441
452
471
478
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
98
102
106
114
94
103
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
6
4
3
4
5
4
малі
92
98
103
110
89
99
у т. ч. мікропідприємства
75
82
90
98
76
86
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
1,3
–2,2
7,9
16,7
10,3
6,4
Внутрішня торгівля
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
475,9
634,2
590,0
677,6
663,7
504,51
у розрахунку на одну особу, грн
11956
15976
14899
17111
16802
128701
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
29,9
28,0
38,9
36,3
72,4
96,5
у розрахунку на одну особу, грн
754,0
705,5
981,6
918,3
1835,0
2461,6
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
8,0
5,7
7,1
15,3
24,1
28,0
у розрахунку на одну особу, грн
202
145
179
386
611
713
Сільське господарство
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
1570
2456
8820
4577
7137
6317
буряк цукрових фабричний
134
55
74
ріпак і кольза
187
53
554
2
соя
16
170
374
804
351
картопля
212
149
120
54
214
151
культури овочеві
64
54
20
27
20
2
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
83
59
72
40
42
16
молоко
277
232
205
141
149
62
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
2
свині
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
2
Будівництво
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
10136
3900
2518
9427
15703
10341
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
3,1
4,2
6,6
7,0
9,3
10,4
Транспорт
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
47,5
41,5
97,7
93,7
73,9
71,2
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
9,0
7,1
9,1
19,1
14,6
16,1
Перевезено пасажирів автотранспортними підприємствами, тис.
18,8
20,9
18,7
18,2
21,6
2
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1185
1209
1983
1485
1934
1751
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
10824
18228
970
955
1519
1749
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
176,6
326,1
165,4
108,6
266,5
293,93
у розрахунку на одну особу, дол. США
4,4
8,2
4,2
2,7
6,8
7,53

______________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

3На 31 грудня.