Основні показники соціально-економічного розвитку
Маневицького району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
54,9
54,8
54,4
54,5
54,3
54,0
Природний приріст, скорочення (–), осіб
57
55
1
53
–90
–97
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
6,3
6,5
5,7
5,7
5,8
5,5
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2390
2460
3069
3709
5346
6722
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних на 1 січня року наступного за звітним, од
510
518
542
543
547
540
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
84
82
89
80
83
89
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
7
8
8
7
7
9
малі
77
74
81
73
76
80
у т. ч. мікропідприємства
53
53
61
54
59
60
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
7,0
23,3
89,2
54,0
44,2
69,2
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
94,6
114,4
128,9
116,4
100,51
112,41
у розрахунку на одну особу, грн
1720
2083
2360
2136
18471
20771
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
46,0
83,1
85,8
88,8
117,4
191,5
у розрахунку на одну особу, грн
834,4
1510,1
1567,8
1626,9
2154,7
3530,4
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
105,4
131,9
195,7
229,6
306,3
414,9
у розрахунку на одну особу, грн
1916
2403
3582
4214
5631
7666
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
1069
818
2337
3441
8239
6493
ріпак і кольза
151
к
к
соя
139
640
к
к
244
картопля
97
73
28
к
к
к
культури овочеві
41
146
367
к
к
к
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
869
979
1038
1218
1167
1063
молоко
354
303
183
149
к
к
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
1,7
2,0
2,9
3,7
3,9
4,2
свині
3,7
3,2
3,6
3,2
к
к
Будівництво          
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
5205
4255
15905
14980
31113
24590
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
5,2
9,5
7,9
7,3
8,0
9,12
Транспорт          
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
228,5
296,4
361,2
397,3
366,1
485,5
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
19,3
19,8
22,2
25,8
39,6
33,0
Зовнішньоекономічна діяльність          
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
9412
10582
8479
9429
10304
11532
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
175
92
188
138
1484
582
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
446,1
374,1
328,8
314,3
355,7
342,03
у розрахунку на одну особу, дол. США
8,1
6,8
6,0
5,8
6,5
6,33

____________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.