Основні показники соціально-економічного розвитку
Ратнівського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
52,1
52,2
52,2
52,2
52,2
52,1
Природний приріст, скорочення (–), осіб
215
154
43
80
–11
–37
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
4,6
4,9
4,2
4,0
3,9
4,0
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
2060
2144
2599
3050
4916
6025
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
377
386
394
400
411
415
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
88
89
89
72
75
81
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
5
6
6
8
8
9
малі
83
83
83
64
67
72
у т. ч. мікропідприємства
58
62
71
55
60
67
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–11,0
2,3
6,4
20,4
33,9
23,1
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
181,0
190,6
224,7
218,9
249,31
227,21
у розрахунку на одну особу, грн
3481
3658
4305
4193
47761
43601
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
110,0
81,8
150,5
100,6
108,1
183,1
у розрахунку на одну особу, грн
2114,5
1569,2
2883,4
1926,9
2070,2
3512,6
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
59,2
86,3
103,1
117,6
108,8
123,4
у розрахунку на одну особу, грн
1139
1656
1976
2252
2084
2367
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки), тис.т
3,2
3,6
2,6
3,4
2,6
1,9
соя, т
105
103
22
к
к
к
картопля, т
97
106
110
52
культури овочеві, т
753
645
480
к
к
к
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі), т
162
192
217
205
247
187
молоко, тис.т
1,9
1,7
1,4
1,5
1,4
1,3
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
3,8
3,9
3,7
3,4
3,1
3,5
свині
0,1
0,1
0,2
0,1
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
5787
1903
3785
к
203
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
12,1
10,3
18,9
11,6
10,7
17,43
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
134,2
132,7
123,8
147,4
128,4
150,4
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
17,4
15,7
13,4
13,4
10,8
13,6
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
1754
3904
3741
3986
4800
5260
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
1677
721
463
1376
1101
1266
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
6922,1
6138,0
5959,8
5820,8
6765,1
6803,13
у розрахунку на одну особу, дол. США
133,1
117,7
114,2
111,5
129,5
130,53

____________________

1 Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

3На 31 грудня.


Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.