Основні показники соціально-економічного розвитку
Рожищенського району

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Демографічна ситуація
 
 
 
 
 
 
Чисельність наявного населення на 1 січня року наступного за звітним, тис. осіб
39,8
39,5
39,3
39,2
39,1
38,7
Природний приріст, скорочення (–), осіб
–27
–87
–118
–101
–157
–211
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб
4,6
4,4
3,9
4,1
3,9
4,1
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника, грн
1954
2112
2803
3106
5027
6673
Діяльність підприємств
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб на 1 січня року наступного за звітним, од
521
529
548
559
566
575
Кількість підприємств за даними структурного обстеження, од
106
123
117
93
103
137
з них
 
 
 
 
 
 
великі та середні
6
8
6
7
8
9
малі
100
115
111
86
95
128
у т. ч. мікропідприємства
83
102
96
68
81
114
Фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування, млн.грн
–22,1
58,5
159,3
175,2
249,9
247,1
Внутрішня торгівля
 
 
 
 
 
 
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн
81,2
114,7
144,5
161,2
121,31
164,51
у розрахунку на одну особу, грн
2036
2888
3667
4102
30931
42291
Капітальні інвестиції
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах, млн.грн
47,1
60,4
127,2
135,5
354,1
431,3
у розрахунку на одну особу, грн
1178,6
1521,7
3221,1
3442,8
9022,7
11070,2
Промисловість
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн
245,6
299,3
489,7
824,3
1321,6
1521,9
у розрахунку на одну особу, грн
6157
7545
12424
20988
33734
39133
Сільське господарство
 
 
 
 
 
 
Виробництво у сільськогосподарських підприємствах, тис.т
 
 
 
 
 
 
культури зернові та зернобобові (у масі після доробки)
17,2
37,4
27,9
36,6
49,8
48,9
буряк цукрових фабричний
1,5
2,7
0,7
0,5
к
к
ріпак і кольза
4,7
2,8
4,7
4,8
9,3
16,1
соя
0,9
4,6
4,7
5,3
4,0
2,8
картопля
0,8
0,9
0,3
к
0,1
к
культури овочеві
0,2
0,2
0,1
к
к
0,1
м’ясо (реалізація сільськогосподарських тварин на забій у живій масі)
3,0
2,9
3,0
3,7
3,8
4,3
молоко
2,1
2,0
2,0
2,1
2,2
2,5
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах на кінець року, тис. голів
 
 
 
 
 
 
велика рогата худоба
3,5
3,4
2,9
2,4
1,8
1,6
свині
17,5
17,4
17,8
20,8
21,8
14,4
Будівництво
 
 
 
 
 
 
Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн
2170
2444
5481
10169
17093
9354
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
5,3
3,2
4,4
7,4
7,6
7,32
Транспорт
 
 
 
 
 
 
Перевезено вантажів автомобільним транспортом, тис.т
219,5
266,1
254,9
110,4
139,6
117,6
Вантажооборот автомобільного транспорту, млн.ткм
8,7
11,1
11,8
5,9
7,9
7,7
Зовнішньоекономічна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг експорту товарів, тис.дол. США
6807
22577
21465
27504
42768
33611
Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США
319
1913
2685
2919
6130
9461
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) на 1 січня року наступного за звітним, тис.дол. США
к
19,5
41,1
143,2
к
к
у розрахунку на одну особу, дол. США
к
0,5
1,0
3,6
к
к

___________________

1Включає дані підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.

2Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва.

 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2019 p.